Работа в духовността в група*

Госпо́дна Атина Палада

23 март 2016 г.

АЗ СЪМ Атина Палада.

В днешния ден, на 23-то число от месеца, в присъствието на Господ Сурия, АЗ СЪМ Атина Палада дойдох в качеството си на член на Кармичното Ръководство на планетата Земя, което в момента заседава в дните около пролетното равноденствие. Дойдох, за да актуализирам, съобразно настъпилите нови промени в живота на човечеството на материалния план, даденото от мен Учение за Работа в духовността в група, което вече изигра своята благотворна роля.

Моментът е много благоприятен за това.

Поради тази причина и Господ Сурия дойде от Великото Централно Слънце работата ви в духовността да подкрепи и доброплодотворните ви резултати да приумножи, който за това Го призове, за да се преобразува във възможно най-голяма пълнота и в най-голямото възможно количество отрицателната карма за целия следващ месец на всички нива.

Текстът на предишното ми Послание за Работа в духовността в група от 28 март 2014 г. е добър и истинен, но за вече отминалото време и евентуално за едно доста по-далечно бъдещо време, а също и за един друг вариант на евентуалното близко бъдеще, който човечеството пропусна да стартира след 2013-та година, когато се отвори-затвори 12-ят последен явен енергиен Портал на планетата на 12.12.2012 г., а след него и 13-ят портал в 13-я ден от 13-я месец на 2013-та година. Това бе 13.01.2014 г. – датата до която течеше подготвителното време от преходните времена.

И едва тогава започна енергийно 2014-та година – от 14.01.2014 г. и се стартира този вариант на бъдеще, който е вече ваше настояще и тепърва започва да се развива и да набира скорост и сила. Започна да тече същинската част на преходните времена.

И аз дойдох днес да ви предам важната вест, че вече настъпи времето да сте излезли да живеете сред природата, извън куполите на човешките поселища, или да сте се преместили да живеете в края на някое малко поселище с минимален брой хора наоколо и от вашия дом нататък поне от едната му страна да липсват наблизо други човешки домове.

Би било добре да сте спазили и останалите изисквания, които сме ви дали до този момент в пълнота, относно избора ви на нов дом извън града.

Тогава има шанс да преминете по-леко и успешно през преходните времена, които вече текат, и да живеете с по-добра защита и в чистота на своите тела на всички нива и да успявате енергийния си потенциал да съхранявате и по-лесно да го възстановявате, ако загубили сте част от него.

На такова място който живее, когато извършва работата си в духовността, духовната практика, която използва, му носи полза, вместо вреда.

blue-dotПонеже има възможността, бидейки в служение, да бъде добре защитен, когато е насаме у дома и без възможност да бъде видян от който и да е друг човек;

blue-dotОсвен това, когато живее в крайна къща, на всеки, който живее в Бога, му се дава уникалната възможност да бъде домът му изваден извън купола на населеното място, когато помощ Свише поиска за това;

blue-dotИ понеже на такова място всеки от вас може в пълно спокойствие, радост и умиротворение, на чистота и в тишина да пребивава в състояние на извисено съзнание и високи вибрации.

Тогава може много успешно да призовава Възнесените Същества на Светлината, своя Учител на фин план от Йерархията на Светлината и Висшето си АЗ СЪМ Присъствие да участват заедно с него в служението му и да помогнат да се приумножи неговият доброплодотворен резултат. А след като приключи, да им благодари за помощта и за това, че му е указана честта заедно с всички тях да работи в духовността.

Това е единствената работа в духовността в група, която препоръчваме всеки от вас поотделно да извършва сега, в тези преходни времена!

АЗ СЪМ Атина Палада, Богиня на Истината, с Любов и упование във всички вас, в които Огънят на Живия Живот гори, че успешно ще преминете преходните времена – чистотата си ще опазите, Живи ще останете и ще продължите еволюцията си на Земята в Новия Божествен Ред.

 

blue line

* Бележка на Росица Авела: След като приех Посланието от Госпо́дна Атина Палада на 23 март 2016 година, тя указа то да замени изцяло текста на Посланието й от 28 март 2014 година, за да се избегнат грешки в приложението на Учението за работа в духовността в група.

 

картина