Проявете Мъдростта и Божествената Любов
в Божествени Слова, държание и лъчение към всички Живи същества

Господ Гаутама Будда, в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

25 март 2014 г.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Дойдох днес при вас да ви дам насоката какво да се стремите да отработвате занапред, за да се чувствате най-добре в процеса на изменение на планетата при постоянното повишаване на нейната енергетика и вибрация. А също и за да успявате най-бързо да влезете в сънастрой с планетата и всичко Живо на нея.

Започнете да се опитвате и все повече да успявате да действате, водени от Божествената Мъдрост и от Божествената Любов, и да ги вплитате в думите, които изричате, за да се превърнат те в творящо Божествено Слово. За целта е нужно да се научите да осъществявате постоянен контрол върху своите мисли, върху своите чувства и върху своите слова.

Когато мислите ви са илюзорни, помолете помощ Свише да ви се даде, за да ви насели Божествената Мъдрост. Това най-лесно ще ви се получи, когато, след като помолите за помощ, насочите мисълта си към природата наоколо. Помолете елементалите на всички стихии да ви помогнат да се изчистят вашите низши тела и най-вече тялото на мислите, менталното ви тяло. Но това ще стане само когато сте сред природата. А когато сте в града, единственото, което може да направите е, веднага да насочите своите мисли и чувства към това, което последно сте видели и ви е зарадвало, когато сте били извън града. Спомнете си природните картини, които са били около вас.

А когато ви обземат илюзорни чувства, вие може отново да направите същото, като си спомните момента, когато сте били за последно сред природата, и да се зарадвате на Живите същества и на красотата, която сте поели, бидейки там. Помолете помощ Свише да ви се даде Божествената Любов да ви насели и да разтвори и преобразува всички илюзорни чувства, които ви владеят в онзи миг. А когато сте сред природата, помолете елементалите на всички стихии да ви помогнат да се изчисти астралното ви тяло, тялото на чувствата. И им благодарете от сърце.

И накрая, относно вашите слова моята препоръка към вас е, бидейки спокойни и хармонични, когато сте в Божествената Любов и Мъдростта, единствено тогава да говорите. И да изричате само най-важните и нужни слова. Тогава сънастроят си ще съхраните и единни с цялата планета и Живия Живот на нея ще бъдете постоянно.

Когато сте хармонични и умиротворени, се учете да съчетавате Буддасъзнанието и Христосъзнанието, да ги вплитате в едно и да им давате проявление и в словата, които изричате. Постарайте се, възлюбени, да го отработите.

Говорете, без да бързате. По-добре е да забавите своя отговор, вместо да изречете куп излишни слова с тон и вибрация, далеч от подходящите. Говорете тихо, меко, напевно. Говорете така, че словата ви да са като балсам за този, който ви чува в момента.

Това е още един начин да помагате на своите ближни, на всеки човек, в който Огънят на Живия Живот гори, с когото влизате в съприкосновение през деня. Бъдете в Божествената Любов, спокойни и хармонични, мъдро отговаряйте с малко, но с най-важните и точни слова, изречени с уважение към човека насреща.

Вие можете да отработите това състояние и държание. Можете да решите и да спрете да обръщате внимание на хората, които са изцяло потопени в илюзията и ги обземат всякакви илюзорни състояния. Можете да спрете да излизате извън равновесие заради хората, които са под постоянен стрес и напрежение и говорят, бидейки обхванати от отрицателни чувства и мисли, и които много често са подвластни на какви ли не астрални същности, намиращи се в момента около тях, а понякога и в техния храм. Тези астрални същности се стремят да поемат контрола над това, което мислят, чувстват и говорят тези хора, опитвайки се по този начин да достигнат и черпят от енергията на техните събеседници.

Бъдете над всичко това, възлюбени! Вие можете да го направите! И това е единственото спасително за вас поведение, а също и за всички други, в които Божественият Огън гори, на които ще дадете пример как и те да се държат в тези времена.

Дайте възможност на вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие да ви ръководи в живота.

Слейте Дух, Душа и тяло в едно единно цяло.

Бъдете с цялата Сила и Мощ Божия на Светлината, която носите в своите храмове, пазейки я и преумножавайки я със своето правилно държание и през целия ден.

И когато усетите, че това ви се получава, благодарете на всички Възнесени Същества на Светлината, които ви помагат в този момент да удържите своето съзнание максимално високо, които ви помагат да запазите мислите си благи и Мира и Божествената Любов в сърцето си да съхраните, а също и хармоничността! Колкото повече благодарите, все повече и за по-дълго време ще успявате това свое поведение да задържите.

Благодарете постоянно за помощта, която ви се дава Свише. И колкото повече благодарите, толкова повече помощ може да ви се дава, понеже по този начин вие ще осигурявате един постоянен възвратен поток. Когато отдавате своята благодарност на Силите на Светлината, колкото повече го правите, толкова повече те могат след това приумножено да ви дават своята помощ.

Отработването на това състояние и държание, за което ви говорих досега, е нещо много важно за вас в този момент. То ще ви помогне да се съхраните в бъдните времена. И аз дойдох да ви кажа в това свое Послание, че ви се дава време да го отработите. Заемете се сериозно за поставената задача, за да си помогнете да оцелеете, а също и понеже времето, което ви се дава, е величина, която има своето начало и своя край.

Когато на себе си помогнете, в този момент вие ставате способни да помагате на още много, хиляди, други души, с които сте свързани на фин план чрез всякакви кармични нишки от всичките ви въплъщения досега.

Аз съм изключително сериозен в това, което ви указах. И се надявам и вие също толкова сериозно да се заемете за работа по отработването на това, което ви указах.

Благославям ви, тези от вас, които решите да го направите, да сте максимално успешни! Благославям ви с лекота и в най-кратки срокове да отработите хармоничността и да проявявате Мъдростта и Божествената Любов в Божествени Слова, държание и лъчение към всички Живи същества!

АЗ СЪМ Господ Гаутама Будда дадох това Послание в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

 

картина