Работата ви в духовността

Господ Шива

24 март 2014 г.

АЗ СЪМ Шива! Шива АЗ СЪМ!

И дойдох да ви кажа какви щастливци сте, че имате възможността да четете Посланията, които ви даваме в този момент и да черпите от техния Божествен нектар. Който пие от него, получава почти безгранични възможности за придвижване напред по стълбата на еволюцията, когато правилно се разпореди с получената Божествена енергия и информация.

И за да ви се получава максимално добър резултат от четенето на нашите Послания, аз дойдох днес да ви дам своите препоръки какво бихте могли да правите, за да успеете в това си начинание.

Много е важно да четете Посланията, когато сте на тишина и спокойствие.

Както вече знаете, най-препоръчително е да сте сред природата.

Но когато това е трудно осъществимо за вас, можете да ги четете и у дома, в населените места. Когато обаче ги четете в населените места, го правете само тогава, когато около вас е пълна тишина. А това обикновено се случва през нощта, в ранните утринни часове.

Така че аз ви препоръчвам да заспивате вечер колкото може по-рано и да ставате сутрин колкото може по-рано. И тогава да извършвате своята духовна практика, докато всички останали хора под похлупака на населеното място, където живеете, все още спят.

И забележете, че ви говоря за ранните утринни часове, вместо за късните вечерни часове! Понеже разликата е огромна. Сутрин рано всички са се прибрали и спят. Дори и тези, които до късно ходят по различни илюзорни забавления, по това време обикновено са се прибрали и също са заспали. Освен това и членовете на вашето семейство също спят. Така вие ще можете да оставате насаме с Бога в дълбините на своето сърце, без да ви безпокои който и каквото и да е. И ще имате възможността да извършите своята духовна практика с максимално добър ефект за вас.

По това време може да прочетете едно Послание, да изричате призиви или молитви, да гледате Посланията-Картини, да четете стиховете-напътствия за всеки ден, както и всичко друго, дадено ви от нас чрез този Посланик.

Но помнете, че все пак на първо място е важно и нужно за вас, винаги когато можете, да излизате извън пределите на населеното място, където живеете и работите, и да извършвате своята работа в духовността сред природата, в тишина и чистота!

И би било прекрасно поне през почивните дни да сте извън куполите на човешките поселища, колкото и малки да са те, и да пребивавате колкото можете повече време в единение с Бога и с всички Живи същества, в Радост, Благодарност и Божествена Любов към тях.

Аз дойдох да дам тази препоръка, тъй като мнозина от вас изпаднаха в смут след предишния цикъл с Послания, в който ви призовахме да излезете да живеете и работите сред природата. Да, това е идеалният вариант, но ние отчетохме, че твърде малко от вас успяха да го направят за тази една година.

И вместо да спрете да правите каквото и да било, е по-добре все пак да извършвате духовните си практики, които са ви по сърце, макар и под купола на града. Даваме ви тази препоръка сега, имайки предвид, че мнозина от вас са с частично затворени чакри и отрицателният ефект от извършването на духовни практики в населените места ще бъде минимален както за тях, така и за околната среда.

Много по-добре е да извършвате своята работа в духовността, за да запазвате устремеността и да пребивавате по-дълго време в положителен сънастрой, в радост, благост, мир и покой. И така да започвате деня, стремейки се да запазите това свое състояние максимално, колкото можете, и най-добре до вечерта.

Така е много по-добре, отколкото да спрете да правите каквото и да е и да потънат още повече вашите души в блатото на илюзорния свят. Но ваша е грижата и отговорността да извършвате своите духовни практики в самота и в максимална тишина на околното пространство, когато то е освободено от вибрациите и шума на работния ден.

Ние вече сме готови и взехме всички възможни мерки, за да се ограничи до минимум отрицателното въздействие, когато извършвате своята работа в духовността под купола на големите населени места. И да има преимуществено добър резултат от това, което правите, когато го правите както трябва, пребивавайки на спокойствие, в мълчание, в самота и в максимална тишина.

Вече има достатъчно Същества на Светлината, които да опазват целостта на куполите, така че да бъде безопасно да извършвате работата си в духовността под тях. Но пак повтарям, най-добре за вас би било да правите това само когато сте възможно най-хармонични и по времето, когато е най-голяма чистотата и тишината на пространството около вас.

Радвайте се, възлюбени, и поддържайте всеки ден радостта и позитивността, пребивавайки в благодарност към всички Сили на Светлината. Това е спасителното ви въже в тези времена, което е в състояние да ви измъкне от бушуващото море на илюзията на спасителния бряг, от който се открива върхът на Божественото съзнание.

Но нашият апел към вас за излизане извън куполите на населените места остава в сила в пълнота. Ние продължаваме да очакваме все повече от вас да излизате все по-често и сред природата да извършвате своята работа в духовността.

И най-много се радваме, когато още някоя душа се измъкне от оковите на илюзията и заживее на свобода и чистота в края на някое малко и слабо населено селце, и още по-добре, извън каквото и да е населено място.

АЗ СЪМ Шива и аз казах това, заради което дойдох. ОМ

 

картина