Учение за Радостта

Господ Санат Кумара

22 март 2014 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Дойдох в днешния ден при вас, мили деца на Светлината. И много се радвам, че отново имам тази възможност. Благодаря на нашия Посланик Росица Авела за работата, която върши, и за това, че предава в максимална пълнота и чистота това, което има да ви се предаде.

Днес искам да ви говоря за Радостта. А също и за Благодарността, за Божествената Любов, за Уважението и за Позитивността. Това са ключовите състояния и качества, които ще ви помагат да се чувствате добре в идните времена. Когато пребивавате в тези състояния и използвате тези Божествени качества, всичките ви тела – и физическото ви тяло, и фините ви тела – ще се чувстват добре при всеки следващ скок на планетата на по-високо енергийно и вибрационно ниво. Това са 5 ключа към вашето Здраве. Здраве на Дух, Душа и тяло, което може да имате в пълнота в тези времена.

Радвайте се на пеещите птички. Радвайте се на полъха на вятъра. Радвайте се на всяко нещо, което се случва във вашия живот, тъй като то е най-доброто за вас.

Радвайте се, благодарете и Божествената си Любов към Висшите октави на Светлината отправяйте постоянно. А ако сте без Божествена Любов в момента или ви е трудно да я изпитвате, бъдете с цялата си почит и уважение към всички Същества на Светлината, които работят и правят максимално каквото е възможно, за да може всичко при вас да се случва по най-благополучния начин. Почитта и уважението си им отдавайте и им благодарете.

И когато останете позитивни, въпреки всичко, което се случва с вас или около вас, и продължите да благодарите и сте в Радостта, осъзнавайки, че всичко, което се случва, е точно и така трябва да бъде, и е най-доброто както за вас, така и за всички останали, тогава ще настъпи моментът и Божествена Любов да можете да изпитвате и да отдавате. Говоря за чистата Божествена Любов, достъпът до която ви се отваря, когато уважението и почитта си запазите към всички Сили на Светлината и към всички Живи Души на Земята и когато радостно благодарите за помощта, която ви се дава всеки миг.

Това исках да ви кажа днес и ви го предавам с цялата си Любов към вас, изпълнените със Светлина и Живот деца на Отца, и с увереността, че можете да бъдете в Радостта, в Благодарността, в Божествената Любов, с Почит и Уважение в своите сърца и постоянно позитивни да бъдете и приемащи всичко точно така, както идва при вас, и точно такова, каквото е.

Напишете си на едно листче тази моя препоръка към вас и винаги я носете в себе си. И когато нещо се опита да ви изкара извън равновесие и извън позитивния сънастрой, и извън Радостта, бързо листчето извадете, препоръката ми прочетете и на помощ ме призовете. И аз ще ви помогна да запазите Радостта и да съхраните позитивността, приемайки мъдро житейската ситуация такава, каквато е. И също така ще се опитам да направя нужното, за да можете след време да разберете, че това, което се е случило, е било най-нужното и доброто за вас и вашето израстване в Бога в онзи времеви момент, а също и за всички останали участници в дадената ситуация.

Започнете да се учите каквото и да правите, да го правите с Радост. И да започне да ви се случва да посрещате това, което идва, бидейки в Радостта и оставайки в нея!

И в колкото по-голяма пълнота успеете да бъдете в Радостта във всеки момент от своя живот, толкова по-леко ще ви става да вървите по Пътя напред. Всички кармични записи, които предстои да ви се отворят за отработване в който и да е момент, ще се отработват с по-голяма лекота и с все по-голяма лекота, колкото повече сте в Радостта!

Каквото и да ви се случва, възрадвайте се, че ви се случва, понеже това, че ви се случва сега, е много радващо и означава само, че ще ви е по-леко занапред в идните времена. И във всеки следващ момент отново ще бъде така.

Всичко друго е по-маловажно от това да съхраните целостта на своите тела и връзката си с Бога! А за да се случи това, най-много ще ви помогне Радостта! Радостно да благодарите и радостно с Божествената си Любов да обливате цялото Творение на Отца!

Аз ви Благославям сега, мили деца на Светлината, да пребъдвате в Радост помежду си и в Радост всеки да бъде към Бога в дълбините на своето сърце, а също и към всички Живи същества на всички планове на Битието.

АЗ СЪМ Санат Кумара

 

картина