Вест от Кармичното Ръководство на планетата

Владика Сен Жермен

24 март 2013 г.
Обновено от Владика Сен Жермен на 18 август 2020 г.

АС СЪМ Сен Жермен.

Днес идвам при вас, дами и господа, с новини от Кармичното Ръководство, които е нужно да бъдат сведени до вашето външно съзнание, та да можете, като сте информирани, да решите как да продължите. И ас искрено се надявам, че тия ваши решения ще бъдат правилните от Божествена гледна точка решения. Слушайте сърцата си! Те ще ви подскажат най-вярното решение, по отношение на всеки един от вас. Обърнете внимание, когато решавате какво да правите, леко и радостно ли ви е, сякаш товар се е смъкнал от вас, или ви е тежко на гърдите и смутно на душата.

И така, вече пристъпвам към същността. По време на пролетното равноденствие Кармичното Ръководство реши в бъдеще да бъде дадено по-голямо количество енергия на тия от вас, които решат да отидат да живеят сред природата и в малките поселища. Така че тая енергия да е в помощ и подкрепа на вашето начинание по най-добрите от Господна гледна точка по отношение на вас начини, във всеки един момент, та да успеете.

Дойде крайното време да научите, почувствате и осъзнаете исключителната важност на това да сте колкото може по-блиско до природата и сред природата, максимално дълго време от денонощието, а най-добре – исцяло! Да бъдете там, където текат процесите на сънастройване на Живия Живот към планетарните промени. В големите поселища това е много трудно постижимо и вече спря да оправдава расхода на енергия или е напълно невъзможно да се случи. И това е така поради високата степен на замърсеност на околното пространство и високите нива на шума, поради ниските вибрации и наситеността на пространството с отрицателни и всякакви други илюзорни проявления.

Особено важно е да спите сред природата, та да могат да се въстановяват и сънастройват всичките ви тела. Поради това в тоя преходен по отношение на вас период е крайно належащо на първо време да осигурите преспиването и пребиваването си преди и след работното ви време навън от големите населени места, и то на достатъчно голямо растояние от тях, та да сте навън от енергийните им куполи. Големите населени места вече са поставени под енергийни куполи, та да се спре распространението на шума, енергийното замърсяване и нискочестотните вибрации в околното пространство на планетата и да се спре тяхното пагубно влияние върху Живия Живот.

И ако вие желаете в бъдеще да сте в състава на Живия Живот на планетата, време е да се определите. И да почнете да живеете сред Живия Живот там, където може да бъдете такива – Живи във всичките си тела и способни на живот в Бога, способни да съблюдавате Всеобщото Вселенско Правило, което съдържа всички Божествени Правила, по отношение на които сме ви говорили до тоя момент, способни да испълнявате и Повелите на Отца, които Той ви даде, та да добрувате тук и сега.

Колкото повече планетата повишава своята вибрация и енергетика, толкова повече ще ви става трудно да бъдете в по-висше състояние на съзнанието, пребивавайки под куполите на големите населени места. И толкова повече Божествена енергия ще ви се налага да употребявате, та да осъществявате контакт с Висшите светове, и това вече е бес да си струва да го правите.

Тоя процес ще се усилва в бъдеще. И от един момент нататък дори и да правите служения и да се исвисявате към Висшите сфери, и да чувствате тяхната енергия, това вече ще спре, от Божествена гледна точка, да бъде оправдано да се случва. Понеже от своята Божествена енергия, от своите ресурси от Блага карма ще употребите, та да ви се получи тоя ефект. И везната може да натежи в обратна посока и да се окаже, че бидейки под куполите, вие харчите и губите повече Божествена енергия да се сънастройвате и да сте в съприкосновение с Висшите октави, отколкото можете да привлечете от Висшите октави към вас и околното пространство по време на своите служения.

А също така ще дойде и времето, когато ще бъде прекратен достъпът ви и способността ви да привличате и провеждате Божествена енергия от Висшите сфери. Така ще престане да се потребява тая енергия погрешно и с нея да се преумножава илюзията, господстваща в момента в големите поселища.

Поради това моята препоръка към всички вас, които отидете да живеете и спите вън от големите поселища, но все още продължавате да работите в тях, е да правите духовните си практики вечер преди лягане и най-вече рано сутрин, след събуждането, вместо когато сте на работа. И това ще продължи докато дойде моментът да почнете и да работите там, където живеете, и исцяло да прекъснете връската си с по-големите човешки поселища.

Ние ви каним, ас ви подканвам да се отправите към вселенските простори! Но вие може да се устремите натам единствено когато сте сред чистотата и тишината на природата. И ако оставите бес испълнение препоръките, които ви даваме сега, в скоро време след това нашите Послания ще останат едни лишени от съдържание думи, исписани върху хартия или на екрана на компютъра, по отношение на тия, които ги четат, докато се намират в големите поселища.

И ас ви уверявам, че след като съвсем ясно бяхте информирани относно същността на най-големия ви проблем в момента, вече ще спре да ви се говори на тая тема, тъй като сте предупредени и научихте какво предстои. И отговорността относно вашите решения и действия е само ваша оттук нататък. Вие вече сте достатъчно пораснали, научили и помъдрели, та правилно да решите и да претворите решението си на дело в своя живот.

Всички следващи препоръки и напътствия, които ще ви бъдат давани от всяко Висше Същество на Светлината чрес нашите Послания, Напътствия, и Отговори на въпроси, ще бъдат насочени към тия, в които Огънят на Живия Живот гори и които са навън от куполите на големите населени места. Тъй като само при тях ще е възможно, когато ги прилагат, да има положителен ефект от тяхното приложение – тоя, поради който те ви се дават.

Като Йерарх на Новата Епоха, ас дойдох да се погрижа да ви информирам и да подкрепя вашите действия в бъдеще да са в правилната посока – единствената, която води до съхраняване на Живия Живот във вас.

Сами може да почувствате колко голяма е степента на важност на това, което ви рекох току-що!

Относно същото ви бе говорено и в предходните Послания от тоя цикъл.

Сега, след оповестяването на решението на Кармичното Ръководство да се пренасочи повече енергия към ония, които пристъпят към испълнението на тая наша препоръка и покана към вас, дойде времето да приключа Посланието си с една последна препоръка.

Винаги бъдете бдителни, бъдете вътрешно готови каквото и да се случва, да реагирате адекватно и както решенията ви, така и действията, които предприемате, да са правилни от Господна гледна точка, та да протече успешно по-нататъшният процес на откъсването ви от илюзията на материалния свят и преминаването ви в реалния свят на Новата Епоха на 6-тата човешка раса, който се съгражда сега и в който ще можем да общуваме свободно и бес препятствия помежду си, на вълната на Радостта и Божествената Любов!

Сен Жермен

 

картина