Дойде крайното време да действате в нужната посока

Господ Санат Кумара

21 март 2013 г.
Обновено от Господ Санат Кумара на 19 август 2020 г.

АС СЪМ Санат Кумара.

Днес дойдох да поставя началото на още един цикъл с Послания, които предстои да получите по преголямата Милост на Небесата към вас, та да са ви в помощ и подкрепа в бъдеще.

В деня на пролетното равноденствие планетата направи още един лек скок в посока към повишаване на нейната вибрация и енергетика. Сега отново следва период на сънастройване на цялата природа с настъпилите промени.

Днес дойдох да ви дам тая информация и да ви препоръчам да следвате естествения ход на събитията на планетата.

Много би ви помогнало да сте в максимално високо ниво на състояние на съзнанието, в положителен сънастрой, хармоничност и умиротворение. Досега много пъти ви се говореше, че е нужно да отработите това състояние и да пребивавате в него постоянно. Времето да го направите вече настъпи. Понеже само хората, които успеят да отработят това състояние и пребивават в него постоянно, ще бъдат добре в идващите времена и ще могат да пребивават сред природата.

Останалите ще бъдат въспрепятствани, поради това че ще испитват всякакви дискомфортни състояния и ще им се наложи да се справят с тях. Но в съвременната ви медицина липсва лек против повишаване на вибрацията и енергетиката на планетата, лек срещу общия все по-висок енергиен и вибрационен фон.

А и средствата на илюзията могат да понижават вибрациите на хората, затворени в големите населени места, и те да се чувстват комфортно само до определен момент. След преминаването на един определен праг, това вече ще спре да им помага. И на много от хората, които се отрекоха от Бога и избраха да служат на мамона, ще почнат да им се случват различни неща.

Бавно, постепенно и почти неусетно „извън строя” ще се окажат все повече и повече човешки индивиди, които вече ще са бес да могат да се сънастроят към случващите се планетарни промени.

Датата 21 декември 2012 година бележеше края на една епоха, която отмина, и началото на нова, която тепърва предстои.

Леките малки преходи, които планетата почна да прави, ще продължат и в бъдеще, тъй като тя следва общия космически ритъм и Промисълът на Единния Отец относно еволюцията на цялата вселена.

Дойде времето, прелюбими, да приложите на дело получената от нас информация в Посланията, давани ви прес последните години. А също и да вложите правилно енергията, получена при четенето им. Божественото Учение именно поради това ви бе дадено – да ви е в помощ и подкрепа прес годините, които предстоят.

Днес ас дойдох с цялата си Любов и грижа към всички вас, в които огънят на Живия Живот гори, та да ви предам импулса да продължите напред във вярното и правилно от Господна гледна точка направление.

Много малко време остана от времето, което ви се дава да успеете да отидете да живеете навън от големите населени места, където ще можете свободно да проявявате своите Божествени качества. След като това време приключи, всичко ще е различно, понеже планетата ще се е променила. И всички Живи същества, които се сънастройват постоянно към случващите се на нея промени, също ще са се променили.

И тогава дори и да искате да отидете сред природата, това ще ви носи страдание. А продължаването на живота в големите населени места ще е унищожително по отношение на всичките ви тела. И в тоя момент Учението вече ще ви е бесполезно, тъй като ще е приключило времето на неговото приложение, и дори и да решите да го прилагате, ще е бес нужния ефект. А и на живеещите под куполите на големите населени места, където сред населението преобладават илюзорните проявления, ще бъде прекъснат достъпът до енергийната съставляваща на това Учение. Така илюзорните проявления ще престанат да се подхранват и растат с получената при четенето на Посланията Божествена енергия.

Дойде крайното време да действате в единствената правилна от Господна гледна точка посока. И това време нито ще се удължи, нито ще се повтори.

Действайте смело, правете нужните промени. Цялата подкрепа на Небесата ви се дава в тоя времеви момент.

Спрете да слушате илюзорната си същност, която ви шепне, че е трудно да бъдете постоянно положителни и приемащи с Благодарност и Божествена Любов всичко в условията, в които живеете, и че почти липсва как да се преместите да живеете навън от големите населени места. Всичко може да се случи, прелюбими, и всичко е по вашите сили. Съдбата ви сега е във вашите ръце.

Ас дойдох да сведа по-горната информация до външното ви съзнание, да ви помогна да повишите нивото на състояние на съзнанието си и да подобрите вътрешния си сънастрой. Така ще можете да решите да потърсите и намерите ново място, където да живеете, което ще ви помага, вместо да ви пречи в поддържането на тоя сънастрой прес идващите години на продължаващи промени на планетата, та да можете да останете в хармония с нея и да продължите успешно своята еволюция напред по Пътя към Бога.

АС СЪМ Санат Кумара и съм с вас и до вас, когато отидете да живеете навън от куполите на големите населени места. ОМ

 

картина