Продължение на Учение за Изцелението

Господ Иисус

6 ноември 2012 г.

АЗ СЪМ Иисус и дойдох да допълня и разширя вашето разбиране по темата за Изцелението.

Както вече ви обясних, когато болен човек отиде при Лечител и:
blue-dotвярва, че може да бъде изцелен, и
blue-dotпоиска изцеление,
той получава нужния енергиен заряд чрез Лечителя, който има Мантия на Лечител, дадена му Свише, и се освобождава от отрицателната енергия, натрупана в него, която Лечителят поема и преобразува чрез своите чакри.

Освен това, докато е в енергийното поле на Лечителя, човек получава и пренареждането на тази постъпваща в аурата му енергия, което е и задължително условие за изцелението. Това пренареждане на получения енергиен заряд от чиста и лъчиста енергия се осъществява чрез покаянието, когато:
blue-dotпърво – Лечителят е указал на човека къде греши,
blue-dotчовекът е осъзнал какво е сгрешил
blue-dotи поиска прошка от Бога,
blue-dotи вземе решението да спре да допуска в бъдеще тази своя грешка.

Единствено тогава се получава пренареждане по правилен начин на тази енергия, получена от Лечителя и получена чрез Лечителя от Бога.

Каква е причината да се казва, че това е задължително условие за изцелението? Понеже, без да е осъществено това пренареждане, това правилно подреждане в потока на протичането на енергията, което се осъществява по енергийните линии – канали, по които тече енергията, изцелението е илюзорно.

Всеки човек е умалено копие на Земята и линиите, по които тече енергията в аурата, са също като паралелите и меридианите на планетата. Божествената енергия, която човек получава, тече по тях в различен порядък. По всеки паралел и меридиан тече различна енергия, с различна скорост и в различна посока.

И ако човек е допуснал изкривяване на енергиите, които текат в неговата аура, което се е получило вследствие на нарушаване на някоя от Божествените Заповеди или на някой от Божествените Закони, това води до запушване на някоя от чакрите, енергията там забавя своето движение или спира да тече. Енергийният поток дори може да се обърне и да промени посоката си на движение обратно на нормалната посока на въртене.

В случая, когато енергията започне да тече в обратна посока, човек също е здрав физически, телесно, но той вече спира да получава, да се зарежда директно с Божествена енергия, а я получава, отнемайки я от другите хора. Тогава той се чувства здрав и добре телесно, но е зле духовно, тъй като връзката с Духа е прекъсната. Това са случаите на енергиен дефицит.

Това заболяване може да бъде и само по един от Лъчите, и само за дадено качество, по което е допуснато изкривяване и нарушаване на Божествен Закон. Там съответно има нужда от енергийно захранване. И с различни илюзорни проявления точно по този лъч болният провокира хората, за да се подразнят или отегчат от него, а също и чрез множество други способи, така че той да получи енергия от тях. А по другите лъчи той може да е добре. Такива хора са физически здрави. Поради това някои хора се чудят и казват: „Този толкова лоши неща върши, пък прелива от здраве и е по-здрав от всички останали”.

За тези души, при които има изкривявания и се получава такова отнемане на енергия от другите хора, но само на един или по някои от Лъчите, все още има спасение, ако се покаят и по този начин се смени векторът на енергийния поток в тях. Понеже такъв човек е здрав, но само телесно, а душата му страда, тъй като аурата му не е цяла. При него започват да се получават злополучия с близките му, от които той отнема, без да има това право, нужната му енергия. Затова хората казват, че на болната жена мъжът ѝ умрял или пък обратното.

А в други случаи, ако енергията тече правилно, но има изкривяване, или е оскъдна, или по-бавно тече, тогава човек получава болести на физическо ниво.

Съществува и трети вариант, когато същности от низшите слоеве на астрала идват във въплъщение като деца, които се раждат в семейства, които нарушават Божествения Нравствен Закон. В такива семейства енергията на сътворението е малко, за да може да дойде във въплъщение душа от Висшите Октави.

Както знаете, всичко във вашия свят е двойствено и както Висши същности могат да дойдат в частично въплъщение в семейства, които спазват Божествения Нравствен Закон и са с високо ниво на съзнание, така и обратното също е възможно и низши същности от астрала могат да дойдат във въплъщение в семейства, в които се нарушават Божествените Заповеди и Закони, и дори без да има семейства, извънбрачно.

Когато такива същности дойдат във въплъщение, те може изцяло да са с обратен поток на енергията и е възможно тези деца да са много здрави и обикновено са много активни. Но това, което правят още с раждането си и докато растат, и след това, като възрастни, е да рушат всичко по пътя си. На тях им харесва да изтезават животните, да секат растенията, да дразнят другите хора. Когато причиняват страдание, те се хранят от страданието на другите. Хранят се от мъката на душите, които страдат.

И тук има един особен знак за внимание - те се хранят и от енергията на тези, които ги осъждат. Колкото повече хора осъждат техните постъпки, толкова по-добре за тях, тъй като се прикачат към тях и черпят тяхната енергия.

Затова ви казвах преди, казвам ви и сега: „Спрете да съдите!”. Във времето, в което живеете, това е изключително спасително!

Отработвайте Будда съзнанието. Виждайте нещата, отбелязвайте ги, бъдете будни и бдителни и оставайте в равновесие, без да осъждате. Приемайте нещата такива, каквито са. И когато всеки от вас приема нещата такива, каквито са, без да ви боли например за рушащата се природа, за животните, убивани от ловците, и цялото страдание в света се приеме, без да изпитвате отрицателни чувства, тогава вие ще спрете да отдавате енергията си на илюзията да я черпи и да се подхранва от нея. И тогава илюзията ще си отиде и тези прояви ще изчезнат.

Вие сами знаете, че когато някое дете започне да прави глупости и да излага родителите си пред хората, ако родителите престанат да му обръщат каквото и да е внимание, то ще спре. И обратното, колкото повече внимание му обръщат родителите и се притесняват, и му се карат, толкова повече детето се развилнява. По същия начин всички отрицателни прояви на илюзията ще изчезнат, ако всички вие, всички хора на планетата, които сте проводници на Божествената Светлина в този свят, спрете да влагате своята енергия в илюзията! Тя ще си отиде и животът на планетата ще се преобрази.

От всички вас – от всеки човек в момента, носител на Светлината, зависи как и колко бързо животът ще се промени в благоприятна посока.

Ако човек започне да боледува физически или психически, тъй като душата също може да боледува, и му липсва достъп до Лечител, той сам може да направи нужното, за да бъде изцелен:
blue-dotкогато се покае,
blue-dotкогато в смирение поиска прошка от Отца за своите грешни избори и постъпки, за всичко, което е сбъркал, и
blue-dotкогато помоли за изцеление Свише своя Отец Небесен и своя Учител във Висшите Небесни Октави на Светлината, и своето Висше АЗ СЪМ Присъствие.

Освен това всеки, който чете нашите Послания, Напътствия и отговори на вашите въпроси относно придвижването ви в духовността и изпитва Уважение, Благодарност и Божествена Любов към Възнесените Същества на Светлината, които ги дават, а също и към Посланика, който ги приема, получава нужния енергиен заряд и помощ Свише, за да се попълни енергийният му дефицит и да се пренареди потокът на енергиите и техният ход да бъде правилен. Такъв човек се изцелява духовно и тогава след известно време и физическият му храм се възстановява, като че ли от само себе си.

Но когато това се случи, близките на този човек, които са в подобно болестно състояние, в каквото и той е бил доскоро, и които са свързани с него и до този момент също са черпили от енергията му, се лишават от тази възможност, понеже енергията започва да тече правилно в неговата аура и Божествената му защита отново е изградена. Близките на изцеления започват да страдат от липсата на достатъчно енергия и като следствие или се разболяват физически, или психически излизат извън равновесие и стават раздразнителни. Изцеленият човек може всичко правилно да прави, а близките да се дразнят, да стават избухливи, нервни, ревниви… Могат да се засилят всички останали отрицателни прояви, които освен това имат за цел да извадят от равновесие изцеления техен близък, за да могат отново да се прикачат към него и да черпят неговата енергия.

Всички Живи същества на планетата от всички царства са свързани на ниво поле и се захранват с Божествената енергия. Хората също се свързват помежду си и с всички останали в едно единно цяло. Тези, които са в Бога, са защитени, аурите им са цели и се захранват с Божествената енергия, която тече по тази обща решетка. Това е Светлинната решетка на планетата и на всички Живи същества на нея. Тя е свързана и с други планети, с други форми на Живот – всичко е едно единно цяло във Вселената.

Но както казах и по-горе, всичко е двойствено във вашия свят. Затова и хората, които са с прекъснат достъп до Божествената енергия и са позволили на илюзията да се разпорежда с техните храмове и с тяхната енергия чрез своите минали прегрешения, имат изкривяване на енергийната решетка и нарушаване на енергийния поток. Всички тези хора също имат изградена помежду си енергийна мрежа, по която тече иззетата от светлите души енергия – от тези души, които имат връзка с Бога, но доброволно отдават своята Божествена енергия в илюзията чрез всички познати и непознати за вас начини.

И когато такава светла душа се пробуди и спре да бъде донор на онази решетка, в мястото на прекъсването на отдаването на енергията се получава срив. И човекът, който е свързан най-близко до освободилия се, излиза извън равновесие по някакъв начин. Така може да се получи разрив в семейството, на работното място, в приятелския кръг… Започват да се разпадат семействата, сменя се работата. Животът се руши такъв, какъвто е бил, когато е бил подвластен на илюзията. Това е Розовият Път, за който ви говорих преди – Път болезнен, Път с бодли. И настъпва моментът, когато се дава възможност след това животът да бъде отново съграден, но по правилния от Божествена гледна точка начин, с точните хора, вече в Светлинната Енергийна решетка вместо в решетката на илюзията!

Всеки човек сам може да си бъде лечител, когато се обърне към Бога за помощ и започне да спазва Божествените Заповеди и Закони, и спре да разпилява своята енергия в илюзията. А когато се доближи до някой с Мантия на Лечител или до нашия Посланик, тогава тези процеси многократно се ускоряват. А ходенето по доктори и онова „излекуване”, което те предлагат, е само илюзия и подсилване на илюзията в момента. Понеже се дават пари, а парите също са част от вашата енергия. Безсмислено е да се ходи по лекари, знахари и на още толкова други места, когато сте без покаяние, благодарност и Божествена Любов към Отца за това, което се случва – за болестта, за страданието, за каквото и да било, а също и без смяна на начина на живот и освобождаване от всичко илюзорно в него.

Може да се отиде при доктор, може да се лекува човек чрез средствата на съвременната ви медицина и да оздравее, но само когато се покае за своите прегрешения, когато е с Благодарност и Божествена Любов към Отца и когато смени начина си на живот и започне да спазва Божествените Заповеди и Закони.

АЗ СЪМ Иисус, с цялата си Любов към вас, в които огънят на Живия Живот гори, и очакващ ви в Светлината.