Полезна беседа

Владика Кут Хуми

2 октомври 2012 г.

АЗ СЪМ Кут Хуми.

Днес дойдох да побеседвам отново с вас. В своето предишно Послание разширих вашето разбиране за това какво се получава, когато някой злоупотребява със своята сексуална енергия, а преди ви е обяснявана вредата от гледането на телевизия и слушането на илюзорна музика и какво се получава тогава.

Сега ще ви кажа какво се получава, когато хората се хранят с месо и консумират алкохол, тютюн и други упойващи вещества.

Във всички тези случаи те рязко снижават своите вибрации и ниво на осъзнатост и това води до понижаване на техния имунитет и увеличаване на заболеваемостта. А когато човек е болен, му е трудно да бъде позитивен и в радостта и да взема правилни от Божествена гледна точка решения в своя живот. Така той сам себе си обрича да потъва все повече и повече в блатото на илюзията. Започва да боледува физическото тяло, но то боледува, тъй като преди това са се увредили фините тела и човек е загубил своя Божествен сънастрой. На същото той обрича и децата си, когато ги отглежда, живеейки по този начин и в такава среда.

А сега ще ви разкажа по-подробно какво се получава, когато хората се хранят с месо.

Всяко животно на ниво поле усеща кога ще бъде убито и в последните секунди от своя живот произвежда голямо количество от вещество, което прави месото една от най-опасните отрови. Това е така, понеже заедно с упоменатото вещество, отложило се в месото, което разбива здравето на физическото тяло, хората, които се хранят с месо, приемат и неговата енергийна съставляваща, а именно енергията и вибрацията на страха – силния, животински страх от смъртта. Тази енергия навлиза във фините тела и става част от същността на човека, и предопределя много от неговите избори и постъпки в живота занапред.

Ако се вгледате по-добре в своите познати, ще установите, че най-големите месоядци са и най-страхливите хора, които познавате, изпълнени с най-различни страхове, енергийни блокажи и комплекси.

Освен това поради ниската ѝ вибрация, с енергийната съставляваща на месото се подхранва илюзорната същност, егото на човека. То е онова, което го кара отново и отново да му се яде месо.

Всички тези „прелести” на вашата цивилизация, които широко се рекламират от средствата за масова информация – гледането на телевизия, слушането на илюзорна музика, сексуалната „свобода”, приемането на месо, тютюн, алкохол и други упойващи вещества, вкарват хората в един затворен кръг, от който е трудно да се излезе. Попадайки в него, всяко човешко същество, носител на Божествена енергия, става донор на астрални същности от най-различен порядък, които са се отрекли от Бога и само чрез Божествената енергия на хората, умело черпейки я от тях точно когато те са подвластни на гореизброените, а и на още други привързаности, могат да продължат да съществуват още и още време – толкова, колкото човек реши да им дава да се хранят от него за негова сметка.

Точно по тази причина силите на илюзията постоянно се стремят да разпалват и увеличават желанията на хората за удоволствия и наслади в живота. А след това хората и техните деца са тези, които стават стерилни, болнави и без способност за творчески труд. И аз говоря както за настоящото, така и за следващите въплъщения на тези хора и техните деца.

Поради това днес аз дойдох да ви дам импулса да се освободите – онези от вас, които пожелаят, от тези инструменти на смъртта. Смърт както на физическите тела, така и на фините тела.

Изборите, които всеки човек прави в тези времена, са избори за продължаване на съществуването въобще. Тук вече става въпрос да се избере живот вечен и продължаване на еволюцията или инволюция и заличаване на жизнепотока като цяло. Става въпрос всеки да направи избора да пребивава в Чистота и Свобода откъм всичко отрицателно и илюзорно в себе си и да се стреми да държи съзнанието си максимално извисено, давайки възможност на Бог да пребивава в неговия храм постоянно. Става въпрос всеки да избере да живее, на първо място, с мисълта за Добруването на Живия Живот, вместо да избере собственото си удобно устройване в живота и прекрасно съществуване в това си въплъщение, понеже то може да се окаже последно!

Времето за този избор вече почти приключи!

И това е най-важното нещо, което дойдох да ви кажа днес!

АЗ СЪМ Кут Хуми

 

картина