Нова Божествена възможност

Прелюбимият Ланело (Марк Профет)

1 октомври 2012 г.

АЗ СЪМ Ланело. Днес дойдох да продължа още малко темата за Посланичеството и решенията, взети до този момент.

Засега чрез този наш Посланик Посланията се предават почти всеки път на различно място на планетата. Така Божествената Светлина се разпръсква сравнително равномерно, без да се даде възможност да се натрупа по-голямо количество от нея само в една държава. Тъй като колкото изключително полезна може да бъде тази енергия и да помогне за процъфтяването на дадена страна и народ, толкова може и да навреди, ако по-голямата част от хората се разпоредят погрешно с нея. Ние се поучихме от това, което се случи с влагането на получената Светлина в Америка и в Русия. Опитът показа, че на отделните народи им е нужно още време, докато станат готови правилно да се разпореждат с по-голямо количество Божествена енергия. Затова прекъсваме възможността и друг народ да натрупа по-голямо количество карма.

Съществува механизъм, при който освобождаваната по време на приемането на Посланията Светлина може, и вече е взето решение тя да бъде използвана единствено за балансиране на състоянието на планетата и за балансиране на състоянието на всеки човек, в когото огънят на Живия Живот гори и който спазва Божествените Заповеди и Закони, и се обръща за помощ към Силите на Светлината, без значение към коя народност и религия принадлежи и в коя държава живее. Под „балансиране на състоянието” имам предвид, че тази енергия ще подпомага освен придвижването в духовността, и придобиването на финансова стабилност и благополучие. Тя ще действа за постигане на баланс на всички нива. Така ще се даде подкрепа за просперитет на тези, които носят Бога в сърцата си и създават и укрепват Божествени образци чрез начина си на живот, в работата си и в отношенията си с другите хора.

И когато се съберат повече такива хора да живеят на едно място с мотива да служат на Отца и да изграждат Новия Ред на Новата Епоха, те ще бъдат подкрепени, за да успеят да изчистят по-бързо и безболезнено отрицателната карма, която имат помежду си, а също и кармата на всеки един от тях поотделно, за да успеят в своето общо начинание.

За да се помогне хората да се запознаят и съберат и да могат да си помагат по места, се дава нова Божествена възможност, отнасяща се за всички, и на мен се падна честта днес да ви я известя. Тя се изразява в следното – този наш Посланик може да отива и на място да се среща с тези от вас, които четете Учението, което ви даваме чрез нашите Послания, и се стараете да го прилагате в своя живот. Тя може да се среща с всички, които с радост и с уважение бихте я посрещнали в качеството ѝ на проводник на нашето Слово.

Добре би било, ако успеете да се съберете поне десетина души от някое населено място или от няколко близки населени места и когато я поканите, тя ще се отзове и ще може да зададете и да ви се отговори на въпросите, които ви вълнуват относно вашето придвижване по Пътя към Бога.

Нашият Посланик вече даде своето съгласие пред Кармичното Ръководство да ви помага и по този начин. И на едно от заседанията му в дните на лятното слънцестоене бе обсъдено как да става това.

Росица Авела вече осъществи пробно три такива срещи и те бяха изключително успешни за всички, които я приеха с Радост и с Божествена Любов в сърцата. Ние зорко следихме състоянието на точно тези участници по време на срещите, а също и от срещата им с нея до този момент. Резултатите са много радващи, понеже Божественият Огън се разгоря много по-буйно в тях и на повърхността излязоха и се преобразуваха доста голямо количество отрицателни кармични наслоения. Освен това те получиха много силен импулс и почти всички от тях успешно се придвижват по Пътя към Бога до този момент!

Това са успехи, които наистина много ни радват и заради които си заслужава тези срещи да продължат да се осъществяват навсякъде, където има желаещи, във времето, което е най-благоприятно за тяхното провеждане.

Така че аз ви призовавам да дадете своята подкрепа на нашия Посланик, за да може и тя да ви подкрепи и за да получите и нашата подкрепа чрез нея!

АЗ СЪМ Ланело, радостен от днешната си среща с вас.

 

картина