Смело стъпвайте напред към Новия Ден!

Владика Сен Жермен

30 септември 2012 г.

АЗ СЪМ Сен Жермен!

Отново съм при вас и този път пристигам с новината, че в дните между лятното слънцестоене и есенното равноденствие планетата Земя успешно се сънастрои и балансира спрямо новите енергии, характерни за новото ниво, на което тя премина в дните след пролетното равноденствие.

Вече бе сведено до външното ви съзнание, че е взето решение процесите на прехода, през които преминава планетата и заедно с нея и всички Живи същества, да стават скокообразно – с леки, но постоянно следващи едно след друго скокообразни преминавания на все по-високо ниво на вибрации.

И това се осъществява вече, дами и господа, и то успешно.

Затова сега ви известявам и следващата новина, че в дните на есенното равноденствие, по време на заседанията на Кармичното Ръководство, се осъществи още един преход на ново вибрационно ниво.

Много Същества на Светлината се грижат планетата да е добре и ще се погрижат отново да облекчат през следващите няколко месеца процесите на нейното сънастройване с новите енергии и вибрации. Те се грижат и за всички Живи същества, които обитават планетата, с изключение на хората.

Ще попитате поради каква причина човечеството като цяло остава без помощ и аз веднага ще ви отговоря. Това е така, тъй като всеки човек е надарен със свободна воля и понастоящем по-голямата част от човечеството се старае с всички сили колкото повече се повишава вибрацията на планетата, толкова повече то да понижава своята вибрация с най-различни начини и средства от пребогатия арсенал на илюзията. Така то проявява своята свободна воля и тя се зачита от всички Същества на Светлината.

Затова е преголяма Милостта на Небесата към всички вас, възлюбени, които се стремите към Бога, и тази Милост се изразява в Божествената Възможност да получавате и четете нашите Послания. Те ви дават нужната информация за това какво се случва на Земята. Дават ви и цялото Знание, което ви е нужно сега. Знание, намиращо се както в словата – в текста, така и втъкано между редовете – в енергийното тяло на Посланието.

Когато приемете това Знание и започнете да прилагате нашите препоръки, вие имате всички шансове да успеете да преминете годините на Прехода към Новата Епоха. Освен това ще можете и успешно да се сънастройвате при всяка промяна и повишаване на вибрациите на планетата. Понеже чрез нашите Послания вие получавате информация и знания, но и енергия, която ви е нужна, за да се справите с това, което вече се случва, и с това, което предстои.

Ние правим всичко възможно, за да ви помогнем. И аз повтарям още веднъж, че получаването на Посланията е преголяма Божествена Милост за земното човечество. Те са предназначени точно за този етап от вашето развитие и за тяхното предаване и приемане се изразходва значително количество скъпоценна Божествена енергия, а нашият Посланик е подложен на изключително натоварване!

Всичко това обаче си струва, възлюбени, тъй като Посланията ви дават предимството на знаещия пред невежия, на можещия пред безмощния, на зрящия пред слепеца!

Дават ви възможността, бидейки в знанието, да изявите своята свободна воля в правилната посока – единствената, която спасява вашите души и ви дарява Вечен Живот. Вие можете да вземете решение да държите своето съзнание постоянно извисено. И можете да решите да се трудите всеки ден в духовността, като правите своите служения, насочени в полза на Живия Живот с Радост, вместо да ги правите по принуда само понеже сте разбрали, че това ви помага да оцелеете в предстоящите времена.

Посланията ви дават възможността да изявите своята свободна воля и като помолите за помощ към Висшите Октави на Светлината. Тогава Силите на Светлината ще ви помагат постоянно – всеки ден, всеки миг. Вие ще бъдете носени на ръце през най-трудните участъци от вашия Път към върха на Божественото съзнание, когато започнат да изскачат за отработване един след друг все повече и повече отрицателни кармични записи от вашите тела. Ще може да ви се помага и в периодите след всеки скок на планетата на ново, по-високо вибрационно ниво.

Стига само да сте с Вяра в Отца и с Божествена Любов към цялото Му Творение в сърцата, и с Вяра и Надежда да очаквате настъпването на Утрешния Ден на Новия Ред! Новия Ред на Златния Век!

Смело стъпвайте напред към Новия Ден!

Всички вие, когато сте в Бога и спазвате Божествените Заповеди и Закони, и когато от все сърце служите на Отца, сте изцяло и напълно защитени!

Аз и всички други Същества на Светлината имаме грижата за това!

АЗ СЪМ Сен Жермен

 

картина