Идвам да ви вдъхна Надежда и да ви помогна!

Пресвета Богородица

29 септември 2012 г.

АЗ СЪМ Пресвета Богородица и дойдох да прегърна всички вас, мили мои деца на Светлината, и да ви отдам от своята Любов! Дойдох и да ви споделя радостта си, че ще имам възможността да усетя Божествената Любов на всички вас, които ще ми я изпратите в отговор на моята Любов, с която майчински ви обливам сега!

И колкото повече от вас четете това мое Послание и ми изпращате Божествената си Любов, и колкото по-често го препрочитате и отново, и отново ми изпращате Божествената си Любов, толкова повече тя ще се приумножава и аз ще ви я връщам, усилена многократно!

Виждате ли, възлюбени мои, колко е лесно и просто! А колко е прекрасно! И каква подкрепа ви дава в живота!

Четенето на това мое Послание и Любовта, която си обменяме, докато го четете, може да ви е в помощ винаги, когато се нуждаете от помощ. Аз дойдох днес да ви вдъхна Надежда и да ви кажа какво бихте могли да правите, когато ви е особено трудно.

Просто затворете очи, представете си моя образ и ми изпращайте Божествената си Любов! Или застанете пред някой от моите ликове, или го вземете в ръце, и го гледайте – този, който ви е най-любим, и докато го гледате, ми изпращайте Божествената си Любов!

А след това ми отдайте своите скърби и тревоги, разкажете ми мислено всичко, а после просто спрете да мислите за своите проблеми. Оставете ги в Божиите ръце. Дайте им възможност да се преобразуват в Божествената Светлина и Божествената Любов, които струят между нашите сърца – моето и вашето.

И когато спрете да мислите за всичко, което ви тревожи, си представете как ви обсипвам с благоуханни розови листенца. Те се докосват до вас и лекичко ви милват. И заедно с техния допир и аромат около вас се разпростира вибрацията на Божествения свят, която аз ви нося в този миг.

Отпуснете се и почувствайте нежността, с която ви дарявам, и Любовта, и Свободата.

Свободата да решите да спрете да скърбите, да се чувствате ощетени и нещастни.

Свободата да се почувствате щастливи, радостни и спокойни, понеже аз съм винаги с вас!

Бог е с вас! Всички Сили на Светлината ви пазят и закрилят, и ви помагат по вашия път, стига вие да пожелаете да вървите по Пътя към Бога и да поискате помощ за това! И стига вие също да изпращате своята Благодарност и Божествена Любов към всички Сили на Светлината!

Така ще започнете да светите и да блестите, озарени от вътрешния Огън на Божествената Светлина!

Дайте тази Светлина на всички Живи същества! И вашият проблем ще се реши в един момент, когато спрете да мислите за него, а започнете да мислите за Добруването на Живия Живот! И ще се реши по най-добрия начин за вас! И още нещо – вашата Светлина ще помага и на още много хора, в които Божественият огън гори, да решат своите проблеми по най-добрия от Божествена гледна точка начин.

Затова, възлюбени мои, хайде да работим заедно и да разпространим Светлината и Божествената Любов по цялата Земя, и да обливаме с тях всички Живи същества!

Аз ви Благославям за това! Благославям всеки, който започне тази своя толкова важна работа сега!

И ще ви Благославям за нея всеки ден!

АЗ СЪМ Пресвета Богородица

 

картина