Животът е Радост, Животът е Благост с Бога в сърцата и с помощ от Небесата!

Господ Иисус

28 септември 2012 г.

АЗ СЪМ Иисус.

Днес дойдох с особена радост и лекота в сърцето, понеже отново се откри Божествената Възможност да общувам с вас. Благодарение на това, вие отново получавате изключителната възможност да се обливат вашите тела с Божествено Миро по времето на това наше общение, докато четете моето Послание.

Към четенето на всяко Послание, което ние ви даваме, следва да пристъпвате като към светиня! Всяко Послание е осветено с Божествените енергии на Висшите октави на Светлината. То е наситено с тях и когато го четете с Радост и Вяра, с Божествена Любов и Уважение към Владиката, който го дава, и към Посланика, който го приема, става възможно тези енергии да се влеят във вашите тела. Тези енергии носят и знание, кодирано в тях. И като станете готови и достигнете до съответния участък от Пътя, достъпът до това знание, до тези енергии във вашите тела, които сте носили в себе си дотогава, автоматично ще се отвори и вие ще станете по-знаещи и можещи, без да усетите дори.

Но дотогава е нужно всеки ден да се грижите за извисеността на своето съзнание. Да се грижите и за своята чистота – чистота във всички направления – чистота на мисли, чувства, слова, дела, чистота на всичките ви тела. Чистете телата си от кармата, от страховете, от всичко отрицателно и илюзорно у вас.

Аз идвам да ви кажа още един път нещо, което вече ви е говорено доста пъти, но то е важно. Всеки Владика, идвайки при вас, е готов да ви даде нещо ново, но и да повтори старото отново, ако вижда, че има нужда. А аз сега виждам състоянието на вашите тела. Телата на повечето от вас са замърсени, възлюбени мои, и чакрите ви – също.

Как подхожда една добра домакиня с посудата в своя дом? Всеки ден ги мие, чисти и лъска и всеки път, докато готви, внимава да избегне загарянето на съда.

А представете си, че тя е била много изморена и е заспала, без да заключи вратата на своя дом, и е спала дълго. А докато е спяла, друг се е вмъкнал с кални ботуши и се е разпореждал, и е загарял яденето в тенджерите, и е оставял съдовете мръсни, а после пак ги е ползвал, без да ги мие, и то многократно. И изведнъж се случва нещо, което я пробужда, и тя вижда какво е станало в нейния дом.

Дали би могла изведнъж да изчисти и дома си, и посудата и да подреди? Дали съдовете ще заблестят отведнъж още с първото измиване с топла вода и сапун?

Тя трябва да се заеме постепенно, но с особена устременост и постоянство, да въвежда ред и чистота навсякъде в дома. Едно по едно. Първо едната тенджера, и то дори и за нея може да ѝ потрябва доста време, ако е много загоряла и дебел черен пласт покрива цялото дъно. Тогава голямо търкане ще падне, нали? Без значение какви препарати ще използва. А най-вероятно ще е нужно и да накисне съда предварително за известно време. Може дори да ѝ се наложи да опита най-различни начини за почистване, ако види, че един или два, или три, са без резултат.

И тя ще успее само ако продължи да работи усърдно и търпеливо. Ден след ден. И ще ѝ е много по-леко, когато спре да съжалява за това, което се е случило, а каже с Божествена Любов в сърцето „Благодаря Ти, Господи!” и дори запее песен в прослава на Отца, докато работи.

Най-важното е да вземе решение да бъде вече будна! А когато дойде времето да се оттегли за отдих, трябва предварително да се погрижи за защитата на своя дом, за да предотврати възможността да влизат неканени посетители в него и да го замърсят отново.

Вас ви чака доста работа, възлюбени мои, и аз дойдох да ви ободря и подкрепя, и да ви посъветвам като ваш любящ ви по-голям брат.

Така или иначе, чистенето вас си ви чака, обаче бихте могли да си помагате взаимно и днес всички да се съберете да изчистите едната къща, а утре – другата. Като сте заедно, е по-весело и трудът е по-лек. А когато неколцина, събрани в Мое име, искате помощ от Силите на Светлината, Сила Велика идва при вас и ви се дава!

И колкото повече ставате вие, които вече сте с изчистени домове и сте в помощ на другите, толкова по-бързо се изчиства всеки следващ дом, тъй като сте все повече и повече и сте силни, сплотени, и работите в Радостта. А също и понеже, когато поискате помощ за другите, Свише и на вас се дава Сила и Мощ, за да издържате на всякакви натоварвания, без дори особено много да се изморите.

Аз зная, че разбирате какво точно ви говоря и на какво ви научих днес.

АЗ СЪМ Иисус и ви давам от своята Сила и Любов сега, за да сте силни и да успеете работата си да свършите, и докато работите, да сте в Радостта, да бъдете благи и хармонични и да сте изпълнени с Божествена Любов към Отца и към Бога във всеки от вас!

 

картина