Различаването и Изборът

Прелюбимият Бабаджи

27 септември 2012 г.

АЗ СЪМ Бабаджи.

Дойдох днес, за да ви дам своето Учение, като ви разкажа следната история.

Имало едно време две птиченца.

Едното пеело на дървото до пътя пред дома – там било гнездото му, а другото пеело в дома – то било в клетка.

Едното пеело към Бога и всеки можел да го слуша и да се радва на песните – всеки, който минавал по пътя край къщата и дървото. Другото било обучавано дълго време, слушайки различни песни, да им подражава, а също и да прави различни номера в кафеза само за отбран кръг от хора, които били допускани да го слушат за определено време и с входна такса.

Едното пеело, без да чака нещо в замяна, и Бог се грижел за него по най-прекрасния начин, така че си имало всичко нужно, за да живее добре, да пее за всички Живи същества и да ги радва. Другото пеело само заради прехраната си, понеже само когато пеело, получавало храна, а когато пеело особено добре, било награждавано с това, което най-много му харесва.

Едното пеело постоянно, всеки ден, до захлас, тъй като било щастливо и свободно и му било радостно на душата. Другото пеело само при подаден знак, че може да започва да пее, когато се съберели хора в определените за това часове.

И двете птиченца пеят!

Едното пее само една песен, простичка, но изпълнявана в щастие и носеща вибрациите на Божествената Любов, Радост и Свобода. Другото изпълнява богат репертоар, който засища сетивата на слушателите, жадни за нещо ново. Песните му обаче са изпълнявани без Радост и са без връзка с Висшите светове.

Всеки прави своя избор къде да отиде и коя песен да слуша и дали изобщо да слуша.

Този, който е в Радостта и Бог е в сърцето му, ще се привлече към мелодията, която се носи от дървото до пътя.

Този, който все търси нещо ново и по-добро, ще си плати, за да чуе „богатия” репертоар.

Този, който е отрицателно настроен, изпълнен със самосъжаления, съмнения и осъждане, може да се подразни, минавайки край дървото и чувайки жизнерадостната песен.

Този, който е твърде увлечен в своите собствени мисли, чувства и стремежи, или ще премине, без дори да чуе песента, която се лее на няколко стъпки от него, или ако я чуе, ще я остави без внимание.

Този пък, на когото целият свят му е крив, може да изпита желание дори да захвърли един камък, за да прекъсне песента.

Птиците и техните песни са връзка с Бога, дали обаче и птиците, които пеят в кафеза на илюзията?

Възлюбени, само когато приемате всичко такова, каквото е, без осъждане, можете да запазите своята позитивност и хармония.

Само когато запазите своята позитивност и хармония, можете да извисите своето съзнание.

Само когато извисите своето съзнание, можете да придобиете способността да различавате реалното от илюзорното.

Само когато различавате, ставате способни да правите правилните от Божествена гледна точка избори в живота.

Само когато правите правилните избори, стигате до Бога!

АЗ СЪМ Бабаджи

 

картина