Всеки ден е важен! Всеки миг е важен!

Господ Санат Кумара

25 септември 2012 г.

АЗ СЪМ Санат Кумара.

Идвам в днешния ден да дам своето Послание на човечеството на Земята.

Знаете, че преди много и много хиляди години аз се застъпих за земното човечество пред Висшия Космически Съвет на Великото Централно Слънце. Застъпих се, за да бъде спасено от заличаване поради липса на способност за по-нататъшно развитие и за да му се даде шанс да продължи своята еволюция.

Тогава заедно с мен на планетата Земя дойдоха да помагат доброволци – Същества на Светлината, представители както на Йерархията на Рубиновия Лъч от Венера, така и представители на други еволюции във вселената, достигнали достатъчно високо, но всеки от тях – на различно ниво на развитие. Всички те останаха да се въплъщават на планетата в помощ на земното човечество до момента, в който то ще стане способно самó да се придвижва напред и нагоре по спиралата на еволюцията.

Повечето от тях сега отново са във въплъщение на Земята. Някои все още са спящи, а други, макар и осъзнати, така са затънали в блатото на плътния материален свят, че или не могат да са в пълно Служение, или въобще не са в състояние да са в Служение на Живия Живот. А онези, които служат на Отца, го правят при изключително трудни условия и засилващо се противодействие на силите на илюзията.

Те са онези, които измолват със своите Служения и достижения новите Божествени Милости за всички хора на тази планета, в които Божественият Огън гори.

Те са главно онези, които се стремят да създават максимално, доколкото им е възможно, Божествени образци във всички сфери на живота там, където са. Тези Божествени образци влизат в колективното безсъзнателно на човешкото съобщество и така се дава шанс на милиони да ги последват и да установят новия Образ на Живот, единствено възможен за епохата на Новия Ред, която вече започна.

Малцина от тях са в пълно Служение на Бога и благодарение на тяхната съвместна работа с други Същества на Светлината от Висшите ефирни октави на Светлината се крепи балансът на планетата Земя.

И сега вече аз стигнах до същността на своето Послание.

Аз дойдох да ви призова, всички вас, които четете тези редове.

Зова ви на помощ на моите верни помощници, които сега са въплътени на Земята. Те са редом до вас. Вие може дори да не ги забелязвате, но те са там! Те се молят за всички вас, те работят за Добруването на планетата Земя и Живия Живот на нея!

Призовавам всяка душа, в която Божественият Огън пламти, да помогне на тях, да помогне и на всички други Светли души!

Призовавам ви всички вие взаимно да си помагате в тези времена, които настъпиха, и във времената, които предстоят!

Всеки събуден и устремен към Бога човек е безкрайно ценен сега! Той е проводник на Божествената Светлина във вашия свят и помага за изпълнението на Промисъла на нашия Отец.

Затова бъдете постоянно будни!

Бъдете осъзнати!

Бъдете в Радостта и изпълнени с Божествена Любов!

Бъдете хармонични и умиротворени!

И постоянно спазвайте Божествените Заповеди и Закони!

Възлюбени мои, вие можете всичко това! И за да ви е по-малко трудно, дори бих казал, за да ви е много по-леко, помагайте си взаимно. Понеже колкото повече от вас успяват да са в по-пълно служение на Бога, толкова повече Божествени Милости могат да бъдат дадени за всички деца на Светлината.

Вие можете всеки ден по време на вашето Служение да започнете да отдавате частица от своята енергия в подкрепа на Мисията на всички Светли души, въплътени сега на Земята. И колкото повече време успеете да прекарвате в максимално извисено състояние на съзнанието, провеждайки Божествените енергии във вашия свят, толкова по-леко ще става на всички вас, които сте устремени към Бога. И толкова по-лесно ще бъде на всички нас да ви помагаме от Висшите ефирни октави на Светлината и да ви напътстваме в изграждането на Новия Живот.

Вашето бъдеще, бъдещето на целия човешки род и на планетата Земя са във вашите ръце – във вашата устременост и постоянство.

Всеки ден е важен! Всеки миг е важен!

Аз ви предавам сега импулса на Успеха.

АЗ СЪМ Санат Кумара

 

картина