Аз ви призовавам към действие!

Владика Мория

16 май 2012 г.

АЗ СЪМ Владика Мория! Идвам чрез този наш Посланик отново при вас, за да потвърдя и затвърдя във вашето съзнание знанието за важността на тази епоха на преход, в която живеете сега, и разбирането ви, че тя се осъществява в посоката, очертана от Небесния Отец. Вашето участие в нея е задължителен елемент на извършващите се промени и според това в каква насока ще е то, ще се прояви степента на лекота или трудност при достигането на крайния резултат.

Затова днес аз дойдох да ви напомня за средството, при използването на което ще ви е по-леко да преминете през идните времена. И това средство е вашата степен на осъзнатост. Колкото по-висока е тази степен на осъзнатост, толкова по-лесно ще ви е занапред.

Дръжте съзнанието си извисено и бъдете с постоянното разбиране, че всичко, което се случва, е най-доброто за всички в дадения момент. Настъпват времена, когато Висшите АЗ СЪМ Присъствия на доста от въплътените сега хора ще започнат да ги будят и подтикват към действия в посока към спасението на техните души. И за да ме разберете по-пълно, ще ви дам пример.

Вие знаете как любящите майки будят сутрин своите чеда, за да отидат те на училище – първо, леко и ласкаво ги докосват и зоват да отворят своите очи, а след това по-сериозно ги побутват и леко повишават тон. Понякога детето казва, че се е събудило и вече става, и майката излиза от стаята, и го оставя да се приготвя само, учейки го да бъде отговорно и самостоятелно. Но ако се носи тишина откъм детската стая, след няколко минути тя отново влиза, понеже за нея са много по-малко важни словата и дадените обещания, отколкото делата и най-вече техният краен резултат – в нашия пример – отиването на училище.

Затова при повторното влизане в стаята тонът вече е строг и тя дори може да предприеме преки действия за събуждане на детето, тъй като то отново сладко е заспало, а също и за много бързото му ставане и приготвяне за училище. Времето вече е накъсяло и размотаването поставя под въпрос успешното изпълнение на поставената цел. Така че тя направо отмята меката завивка от удобното легло и разтърсването на детето вече е силно, тонът – строг и дори е възможно да прозвучи предупреждението, че ако остане в леглото, ще последва поливане на лицето му със студена вода.

А представете си сега, че става въпрос да бъде събудено детето, за да отиде на изпит за матура – изпит, от който зависи в голяма степен завършването на обучението му на това ниво и от който зависи дали и къде ще продължи да учи след това, за да е успешно в живота. Как мислите, какво ще направи любящият родител в този случай? Ще ви кажа – неговата решителност и предприетите за събуждането мерки ще са право пропорционални на важността на момента.

И ако в детската стая в този момент има и друго дете, братче или сестриче на поспаланкото, и то е станало и се е приготвило вече за училище или пък още е твърде малко, за да ходи на училище, обаче чува разправията и сърцето му се свива от жал за неговия сънлив брат или сестра, и започне да умолява родителя си да спре да го тормози, как ще отсъдите вие в случая? Виждате, че всеки от тях – и детето, и родителят, са прави за себе си от нивото на осъзнатост, на което са.

Всичко зависи в крайна сметка от нивото на съзнанието и това ви повтаряме ние във всяко свое Послание – колко е важно да извисите своето съзнание. Тогава ще гледате на събитията в живота от съвсем друга гледна точка. И колкото по-извисено е вашето съзнание, толкова повече ще проумявате, че моментът е особено важен и дори критичен за повечето жизнепотоци, населяващи планетата сега. И какво остава на Висшето АЗ СЪМ Присъствие на тези сладко и дълбоко спящи в съня на илюзията индивиди? То е готово да предприеме всички възможни мерки, понеже тук идва реч за самия живот вместо за провален изпит и по-лошо качество на живота.

Тук вече нашият пример е за родителя, който съзнава, че къщата е много стара и е дошъл моментът да се срути всеки миг, и ако детето остане в леглото, то ще загине!

И представете си в този възможно най-критичен случай, ако родителят разтърсва с все сили детето да се изправи, а то е болно и без сили да стане, какво ще направи родителят тогава? Ще се опита сам да го изнесе от къщата и ако е безуспешно, ще повика за помощ отвън и ще е готов да вика силно и да приеме помощта от всеки, който откликне на зова за помощ! И още нещо си представете – родителят знае, че е приготвен и ги очаква нов, прекрасен дом, в който могат да живеят щастливо само ако сега, в най-критичния момент, детето бъде спасено и остане живо.

И какво мислите, че правят сега Висшите АЗ СЪМ Присъствия на повечето от хората, живеещи на Земята? Стоят пасивно, когато старата къща е пред срутване, а липсва яснота докога ще издържи? Аз ще ви кажа – правят и са готови да направят всичко за оцеляването на жизнепотока и за успешното продължаване на неговото развитие напред по Пътя на еволюцията. И когато виждат, че им е трудно да се справят сами, тогава отправят зов за помощ на фино ниво. Затова ви казваме, че сега всички Сили на Светлината са готови да помогнат и помагат за оцеляването на човешкия род.

Но помощта се отнася за спасението на вашите души и ако вие извисите своето съзнание, ще разберете Божественото Милосърдие и Състрадание. А ако гледате от нивото на току-що събудилото се братче или сестриче, ще гледате с ужас и съжаление какво се случва на вашите ближни и ще се опитвате да им помагате с най-добрите си намерения, обаче по най-малко подходящия начин и дори пречейки на тяхното истинско, макар и болезнено, Освобождение и Спасение:
blue-dotОсвобождение от тяхното его, Освобождение от отрицателните кармични записи, които като тежки вериги ги държат приковани към леглото в срутващата се къща на стария и отиващ си свят, и
blue-dotСпасение на техните души и целия им жизнепоток. А това е най-важното и единствено важното, което трябва да бъде спасено и което може да продължи да се развива, расте и живее в следващите хиляди и хиляди години на Новата Епоха, които предстоят.

Така че аз дойдох да ви помогна да извисите своето съзнание и разбиране за това, което започва да се случва, и за това, което предстои. А това е заключителната битка на всеки със своето его, с животинското в човека, за да се превърне в Богочовека на Новия Ред, на Златния Век. Това е и кармичното изчистване на всеки поотделно и на целите народности, и държавности, и на човечеството като цяло.

Предстои мащабно кармично изчистване на всички нива и това е конкурсният изпит за влизането на човешкия род в Златния век.

Затова аз ви зова – действайте смело!

Включете се в редиците на тези, които вече са будни и помагат за оцеляването на човешкия род. Работата е тежка, но си струва всяка една спасена Душа! Вие ще работите, а ще ви се сърдят отсреща, тъй като ще започне да се руши животът такъв, какъвто е сега, в илюзията на всички спящи около вас. Така че действайте, без да чакате благодарности от своите събратя.

Аз дойдох да ви призова към засилена работа в духовността. Това ще ви позволи да достигнете и съхраните възможно най-високата степен на осъзнатостта, която ще ви доведе до единство с Божественото Съзнание.

Тогава ще продължите да действате и ще сте в Радостта от всичко, което се случва, колкото и ужасно да се струва то на външното човешко съзнание. Понеже ще сте изпълнени с Божествено Милосърдие и Състрадание.

Провеждайте Божествената Светлина във вашия свят всеки ден, по всяко време, навсякъде, където и да сте, и най-вече когато изисквате, искрено искате и молите за спасението на всяка Жива Душа.

Действайте с цялата Вяра, която имате, във величието и съвършенството на Промисъла на Отца и искайте помощ от всички Сили на Светлината на Небесата за цялата Земя и Живия Живот на нея.

И колкото повече искате, толкова повече ще получавате, тъй като такава е повелята на времето, и когато вие, бидейки във въплъщение, сте достатъчно осъзнати и искате помощ за всички, тя идва Божествено приумножена.

Отдавайте своята Божествена енергия за добруването на цялото Творение на Отца и то ще откликне на вашия зов, и невъзможното ще става възможно, и ще сте свидетели на съграждането на нова, Божествена реалност.

Само се устремете и действайте смело, с всички сили и с цялата си Божествена Любов! Цялото Творение на Отца е единно и вие сте част от това единство. Затова колкото повече сили и енергия влагате в своята работа в духовността, толкова повече сили и енергия приумножено ще ви се дават и ще идват при вас и за всички Живи същества около вас.

Колкото повече Божествена Любов отдавате към Цялото, толкова повече Божествената Любов ще ви облива и ще се влива във вас. Ще се влива толкова много, че ще ви е трудно да я побирате в себе си и ще заливате с нея целия ви мрачен илюзорен свят, докато се преобразува всичко илюзорно и се разчупи обвивката от всички отрицателни енергии и слоеве, които обвиват Земята и земното човечество, и се преобразуват всички те в Светлина.

Действайте!

Аз ви призовавам към действие!

Провеждайте във вашия свят ярката, Божествена Светлина на Новия Ден, за да настъпи той по-леко и безболезнено и за колкото се може повече Души!

АЗ СЪМ Владика Мория