Време за избор

Господ Гаутама Будда, в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада

15 май 2012 г.

АЗ СЪМ Гаутама Будда.

Дойдох днес с Послание, в което ще повторя нещо много важно.

И дойдох днес с Послание, с което ще ви дам много.

Дойдох да влея нови сили във всеки от вас, който направи вече избор в полза на своето еволюционно развитие и в Служба на Живия Живот.

И дойдох да подсиля вашата Вяра, че вместо към забвение вие се движите по правилния Път – Пътя, водещ към Живот Вечен във вечността, която предстои.

Поздравления! Всички вас радостно поздравявам и ви уверявам, че имате пълната подкрепа на Силите на Светлината занапред във вашия живот. Винаги щом поискате нашата помощ, ще ви се даде. За вашето опазване да се задържите на Пътя във времената, които предстоят, бе отпусната цялата нужна енергия. И това е новината, която ви нося.

Всеки, който направи избора да продължи напред по Пътя на еволюцията, отказвайки се от своето его и устремявайки се към Благото на цялата планета и Живия Живот на нея, ще може да се възползва от тази голяма Божествена Милост за получаване на помощ и подкрепа Свише в максимален обем. И съм сигурен, че мнозина от вас вече са почувствали на дело тази наша помощ и подкрепа през изминалите няколко месеца.

Помощта и подкрепата ви се дават, когато ясно и категорично сте заявили вътре в себе си своето желание и намерение да Служите първо на Бога, преди да служите на всичко останало в света на илюзията, а също и да спазвате Божествените Заповеди и Закони в своя живот. За да ви се дава помощта, също е нужно без осъждане да приемате всичко в своя живот и да се отнасяте с Божествена Любов и уважение към всяко Живо същество и към цялото Творение на Отца.

И още нещо – след като сте заявили пред Бога това свое намерение за Служение в полза на Живия Живот и за спазване на Божествените Заповеди и Закони, е нужно и на дело да го проявявате всеки ден. Тогава ще ви се дава цялата сила и мощ от Висшите октави на Светлината за изпълнение на това намерение и за изпълнение на стоящите пред вас отговорности и задачи и в материалния план.

А сега се обръщам към всички, на които ви предстои да направите своя избор дали на първо място в своя живот ще поставите добруването на всички Живи същества, или ще изберете да се грижите най-вече и на първо място за своето собствено благополучие в материалността. Отделям на този въпрос толкова голямо внимание главно заради вас и се връщам отново към него, докато все още имате възможността да избирате.

Искам да ви кажа, че времето за този избор с всеки изминал ден накъсява и изтича. И това е най-важното решение, което вземате сега. То касае освен този ваш живот, и живота на целия ви жизнепоток.

Цялата еволюция, която сте изминали от едноклетъчен организъм досега, и цялата опитност, знания и Божествени качества, които сте придобили, стоят под въпрос:
blue-dotдали да бъдат заличени и да започнете отново в съвсем други светове, в които животът тепърва започва да се развива от най-ниското стъпало на еволюцията,
blue-dotили да получите възможността да продължите напред заедно с цялата планета Земя и Живия Живот на нея, които успешно се сънастройват и развиват по предначертания от Небесния Отец Път.

От вашето решение сега зависи всичко това. И още повече дори – от всяко ваше решение във всеки един момент зависи дали човешкият род да има по-нататъшно развитие на тази планета.

Да, от изборите на всеки един човек сега зависи степента на благоприятност на събитията, през които ще минете всички.

Настъпи времето да бъдете отговорни!

Настъпи времето да бъдете мъдри!

Настъпи времето да бъдете решителни!

И аз ви предавам сега нужния импулс за всичко това!

АЗ СЪМ Господ Гаутама Будда дадох това Послание в присъствието и с помощта на Госпо́дна Атина Палада