Връзка с вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ

13 май 2012 г.

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ.

Идвам от дълбините на вашето същество – на всеки един от вас, които сега четете това Послание и които избрахте правилната посока, в която да се устремите и да вървите напред – посоката към Висшата реалност и вечните ценности, посоката към продължение на еволюцията – вашата собствена и на човешкия род. Понеже, когато успеете да съхраните Живия Живот на своя жизнепоток и се превърнете в точка между световете, провеждаща Божествената Светлина във вашия плътен материален свят, тогава вие работите пряко по изпълнение на своята мисия за съхранение на човешкия род и преминаването му в Новия свят на Новия Божествен Ред.

За да съхраните по-лесно своя жизнепоток обаче, е добре да можете във всеки момент, когато възникне проблемен въпрос, да има на кого да го зададете и да знаете, че отговорът ще бъде точен и най-добрият за вас и вашия случай. И единственият, към когото може да се обърнете по всяко време, знаейки, че ще ви води право към Светлината, е вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие.

Затова ви напомням отново за напълно реалната възможност, която има всеки от вас да контактува с Висшето си АЗ СЪМ Присъствие. Искам да ви окуража и да ви кажа, че който искрено се е заел, е успял. Иска се Постоянство и Вяра.

Намерете време, когато сте спокойни, отпочинали и далеч от суетата на деня, и всеки ден в това най-подходящо за вас време изпращайте своята Божествена Любов на Висшето си АЗ СЪМ Присъствие. Най-добре би било това да е, след като приключите своето ежедневно служение с духовната практика, която използвате, когато максимално сте извисили своето съзнание към Висшите сфери. Останете в мълчание, отпуснати, със затворени очи и насочете своя вътрешен взор и цялата Божествена Любов, на която сте способни в този момент, към дълбините на своето сърце, където вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие трепетно очаква да се обърнете към него. Споделете с него това, което ви се струва най-важно – своите радости, скърби и болки, благодарете му за помощта и го помолете и в бъдеще да ви помага.

Попитайте го каква е причината да се случва дадено нещо във вашия живот – това, което ви вълнува най-много в този момент, и го попитайте как е най-добре от Божествена гледна точка да постъпите във всеки отделен случай. Представете си развитието на ситуацията в няколко различни варианта според решенията, които бихте взели. Почувствайте какво ви подсказва сърцето, когато си представяте единия вариант, а след това и другия, а може да има и трети. Следете се внимателно – при кой точно вариант на развитие на проблемната ситуация, вследствие на решението, което евентуално бихте взели, се почувствахте добре. Кога ви олеква и душата ви се възрадва? А кога ви беше тягостно на душата или пък изпитвахте каквото и да е отрицателно чувство?

Ако ви липсва чувството на радост и облекчение при който и да е от вашите варианти, тогава бихте могли да останете в покой още няколко минути, без да мислите повече за ситуацията. Благодарете на Висшето си АЗ СЪМ Присъствие, излъчвайте Божествена Любов към него и докато го правите, е възможно в съзнанието ви да се появи съвсем ново разрешение на вашата ситуация – вариант, за който до този момент изобщо не сте се сещали, и той би могъл да е най-доброто за вас, тъй като ще ви е даден от Висшето ви АЗ СЪМ Присъствие.

В случай че сте без каквито и да са чувства и усещания по отношение на който и да е от вариантите, е възможно да има още време, докато дойде точният и най-добрият за вас момент за разрешаване на ситуацията, макар да сте на друго мнение в момента. В този случай е безсмислено да ви се дават указания, понеже през това време много неща биха могли да се променят. И е добре да сте търпеливи и приемащи всичко такова, каквото е.

Всяка ситуация е различна. Затова би било добре да помолите Висшето си АЗ СЪМ Присъствие да ви помогне да се засили Дара на различаването у вас. Помолете го и за помощ в отработването на Приемането, Търпението и Смирението. Тогава би ви било много по-лесно да контактувате с него и да разбирате онова, което то иска да ви подскаже.

Правете всичко това ден след ден и винаги благодарете на Висшето си АЗ СЪМ Присъствие, което ви помага и чрез различните усещания и други подсказки указва верните ориентири за вземането на правилните от Божествена гледна точка решения как да постъпвате в живота.

Бъдете в Радостта от общението и изпълнени с Божествена Любов към Висшето си АЗ СЪМ Присъствие, без да имате каквито и да било очаквания кога и дали ще чуете най-сетне неговия отговор в себе си веднага щом зададете своя въпрос. Когато сте без очаквания и просто се радвате на контакта, в каквато и степен да се изразява той, сами ще се удивите, когато в един прекрасен ден получите пряк отговор на вашия доскорошен монолог.

Това ще стане толкова по-бързо, колкото по-малко очаквания имате в тази насока и колкото по-чист е мотивът ви за осъществяването на връзката с вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие. Винаги подхождайте с правилния мотив, тъй като това ви дава сигурността, че сте се свързали с Висшето си АЗ СЪМ Присъствие и ви отговаря то, вместо вашето его!

И единственият правилен мотив за връзка с Висшето ви АЗ СЪМ Присъствие е, за да искате помощта му за вашето успешно придвижване по Пътя към върха на Божественото Съзнание, известен ви още и като Розовия Път, Белия Път, Пътя на Посвещенията, за да можете все по-пълно да сте в Служба на добруването на Живия Живот.

Всички вие, които четете тези Послания и със сърцето си чувствате тяхната истинност, точно за това сте се родили тук и сега – да сте в Служба на Живия Живот, провеждайки максимално Божествената Светлина навсякъде, където сте, бидейки в Радостта!

АЗ СЪМ ТОВА КОЕТО АЗ СЪМ