Бъдете себе си в отношенията си с Бога и с Господа

Прелюбимият Бабаджи

1 октомври 2011 г.
Обновено от Прелюбимият Бабаджи на 26 февруари 2022 г.

АС СЪМ Бабаджи.

Днес дойдох с ново Послание към човечеството на планетата РАЙМА (Земя) и най-вече към вас, устремените към Бога и към Господа чела.

Ще спра вашето внимание на следния момент – нужно е да бъдете себе си в отношенията си с Бога и с Господа. Във вашето илюзорно общество всеки е надянал някаква маска и играе някаква игра пред другите актьори. Обаче някои от вас дотолкова са сраснали вече със своите маски, че само сменят някоя част от тях, но самата маска всъщност забравят да свалят, дори и когато се исправят насаме пред Бога или пред Господа.

Искам да ви попитам наясно ли сте кои сте? Вие сте Богове по своята същност, обаче забравили тая истина и потънали в илюзията на материалността. А наясно ли сте дали желаете да проявите тая своя същност в материалността? Желаете ли да бъдете Богове в проявление в това въплъщение? Това може да се случи, любими, когато решите да се промените, да испълнявате Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони) и да поискате всичко, което правите, да бъде ка Добруването на Живия Живот, на всички Живи същества. Така ще можете еволюцията си да продължите според предначертанието на Божествения и Господния Промисъл.

След това встъпление минавам към своето напътствие, което би могло да ви послужи много добре, ако сте решили, че желаете в бъдеще да продължите да бъдете в Бога и желаете да ви отмине превръщането ви в отпадъчен продукт на еволюцията.

Добре би било да поддържате един постоянен вътрешен диалог със своята Висша Част, да ѝ говорите с цялата си Божествена Любов и да ѝ благодарите относно нейните решения по отношение на хода на събитията във вашия живот. Да ѝ споделите, когато сте насаме, какво ви се случва и да искате помощ относно това, с което сами не сте в състояние да се справите, а и дори да можете сами, съвет да поискате, та тя да ви укаже по някакъв начин дали това, което мислите да правите, е правилно от Господна гледна точка.

Когато сте в исвисено състояние на Съснанието и отправяте Благодарност и Божествена Любов към своята Висша Част, тогава тя може много повече да ви ръководи в живота.

Същото е и когато се обръщате вътрешно към нас ка помощ и подкрепа прес деня и преди нощния ви сън.

Открийте своето истинско лице пред Бога във вас и пред Въснесените Същества на Светлината. Бъдете като децата, проявявайте искреност, покаяние, когато чувствате, че сте съгрешили, искайте помощ и постоянно благодарете и отправяйте колкото можете повече Божествена Любов във Висшите октави на Светлината.

Благодарете постоянно ка всичко! Поливайте Небесната градина с Живата вода на Благодарността и Божествената ви Любов. Насочвайте своите Благодарност и Божествена Любов към всички Живи същества и най-вече към Господа. Благодарете на Единния Отец от все сърце, постоянно, всеки ден, многократно, относно Милостта Му към планетата РАЙМА и към всички Живи същества! И винаги, когато Му благодарите, в същия тоя момент Му отправяйте и Божествената си Любов.

Много си струва да го правите, любими, понеже Милостта на Господа наистина е Велика и въпреки цялата карма, която човечеството е натворило и продължава да твори, планетата все още съществува и се дава до последно шанс на тия от хората, които пожелаят и решат, да се променят и спасят.

Ситуацията на планетата е исключително тежка и поради това ви съветвам постоянно и от цялото си същество да благодарите и да отправяте Божествената си Любов към Висшите октави на Светлината.

АС СЪМ Бабаджи