Учете се на краснопис и го прилагайте ежедневно

Владика Мория

20 август 2011 г.

АЗ СЪМ Владика Мория. Днес идвам, за да ви дам указания как всеки, в който Живият Огън гори, със своите собствени усилия може много да си помогне за повишаване на Съсредоточеността и да бъде в Баланс и Хармония. Това са все качества, които ви е абсолютно наложително да отработвате, за да можете да влезете в Новия Ред.

Съсредоточеността ви помага да успявате да задържите мисълта си насочена към реалния свят на Бога, без да се отклонява към заобикалящата ви илюзия.

Балансът и Хармонията спомагат да оставате позитивни и в Радостта и така да опазите своя храм и своята Божествена енергия, въпреки сцената на живота, която се разиграва във всеки момент от пребиваването ви в този свят.

Това, което ви препоръчвам да правите, е да пишете на ръка винаги, когато е възможно. И най-важното в процеса на писането е да се опитате да се успокоите и да пишете бавно, плавно, със заоблени букви, с еднакви разстояния между отделните думи… Упражнявайте своя краснопис отново и отново. И преди да започнете, благодарете на Бога за помощта, която ви се дава, за да успеете.

И колкото повече пишете и успявате да се успокоите и да забавите темпа на писането, и го правите със заоблени и слети букви в думите, без значение кога го правите, къде се намирате и какво пишете, толкова повече ще усещате, че когато след това започнете да говорите, тонът ви е по-мек и мисълта ви тече плавно, и се чувствате добре. Ще почувствате, че ви е леко и радостно на душата. След време ще усетите, че и концентрацията ви се повишава и ви е много по-лесно да задържите вниманието си върху дадено нещо.

Понеже всичко е свързано в човешкия организъм и когато прилагате усилия да пишете спокойно и заоблено, това оказва влияние на вашите мисли, чувства и говор. Те стават позитивни и сънастроени на Божествената гама.

Когато мисълта ви е заета с писането и влагате в този процес цялото си старание, и го правите с желание, вие мислите за това как да изписвате буквите, вместо за това какви проблеми имате в момента. Така, освобождавайки съзнанието си от проблемите, давате възможност те да бъдат Божествено разрешени и вашето Висше АЗ СЪМ Присъствие да се намеси и да ви подскаже правилното решение. И както се стараете да пишете красиво, така в един момент в главата ви току се зародила прекрасна идея, дошла направо от Висшите сфери.

Процесът на красивото писане на ръка е изключително важен за човечеството в състоянието, в което то се намира сега. Затова и силите на илюзията толкова се постараха да го омаловажат.

На ниво физическо тяло чрез вашите усилия мозъкът задава команди на ръката да забави и заобли изписването, да се подравни текстът и да бъде симетричен на листа. Тогава на фин план енергията започва да тече плавно между двете мозъчни полукълба.

На ниво душа това води до появата на чувството на Радост и състояние на Умиротвореност и до появата на Позитивност в мисълта.

Следващото, което се получава, след като постигнете горния резултат, е свързването на Душата с Духа – с Висшето АЗ СЪМ Присъствие. Така то поема ръководството и вие ставате способни да създавате Божествени образци във всяка област на живота.

Разбирате, възлюбени, как всичко е взаимосвързано и колко вашата цивилизация се е отклонила и върви по път, водещ надолу. Вие въвеждате текста с помощта на машини и те пишат вместо вас. Учите се дори да не мислите, като натискате клавишите със съответните букви. А в последно време вашата „напреднала” цивилизация измисли да се пише още по-малко, дори и с помощта на машина, и се стигна дотам да се докосва екрана с цял готов текст на него. Колко „удобно”!

Но това води до деградация и липса на способност за съсредоточаване и творческо мислене. А после се чудите каква е причината във вашия напреднал цивилизован свят да се появят толкова нови болести. Дали вашите прабаби и прадядовци страдаха от старческо слабоумие, или имаха бистър ум и мъдро напътстваха своите деца и внуци, и знаеха и помнеха толкова приказки, легенди и песни?

Днес дойдох да ви дам тази практическа препоръка, която да ви е от помощ занапред, и за да ви е по-лесно да контролирате своите мисли, чувства и слова. Вие може да ползвате достиженията на вашата цивилизация, но го правете мъдро и с мярка! Пишете на компютрите, но пишете и на ръка. И когато го правите, го правете качествено, за да сте добре.

Искайте помощ за отработване на правилното от Божествена гледна точка изписване на текста и винаги благодарете на Бога за помощта, която ви се дава.

И когато творите, е по-добре да пишете сътворяваното на ръка. Така е доста по-сигурно, че тогава на преден план е вашата Божествена същност, а илюзорната ви част е без влияние над вас.

Аз ви давам в днешния ден импулс да действате в нужното направление и да бъдете здрави занапред. Здрави в Дух, Душа и тяло, за да са успешни всички ваши дела, които извършвате, водени от мисълта за добруването на Живия Живот и намерението да служите на Бога всеки час!

АЗ СЪМ Владика Мория