Наставление към челния отряд светлоносци

Владика Сен Жермен

10 август 2011 г.
Обновено от Владика Сен Жермен на 21 февруари 2022 г.

АС СЪМ Сен Жермен. Днес идвам с много голяма радост да ви съобщя какъв е ефекта от моя последен апел към вас – устремените към Бога Живи, Светли и Чисти Души. Ас получих писмата, които ми написахте и които съдържат вашето желание да се присъедините към челния отряд като доброволци, които да прилагат на дело Божествените Норми на поведение във всички области на живота на основата на Божественото Ръководство.

Искам да ви съобщя, че тия писма са достатъчно към тоя момент. Вие, които се наехте, наистина сте достатъчно, та да почнат нужните промени. След определено време процесът на промените ще се ускори. И ще се ускорява и усилва като лавина.

Вие, прелюбими, с вашите действия сега, колкото и да ви е трудно, сте тия, които, макар и малко по малко, ден след ден, с всяка положителна мисъл, чувство и слово, с всяка правилна постъпка и действие, приближавате настъпването на Новия Свят на 6-тата раса.

Ние във Висшите октави сме готови ка промените. Дадена ни е цялата енергия, която е нужна те да бъдат осъществени. И тая енергия е като море с Жива вода, което се намира горе на върха на планината. А цялото човечество е долу в пустинята. И водата в това море търси пролука в плътния слой от отпадъци, които вие сте натрупвали от векове, та да достигне до вашия свят.

Е, вече се сформира отрядът от желаещи да помогнат на всички еволюции на планетата РАЙМА (Земя). Вие вече се устремихте нагоре и почнахте почистването. И вашите най-мощни инструменти са вашата Вяра и Надежда в Светлото бъдеще на Новия Свят на 6-тата раса, който предстои да дойде на планетата, вашата Божествена Любов и вашата Устременост и Положителност.

Ще ви го обясня нагледно. Вашите положителни мисли, чувства и слова и правилните ви от Божествена гледна точка дела, които вие вършите в съответствие с Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони), са инструментите, които превръщат в Светлина всичко отрицателно и илюзорно около вас и истъняват слоя на препятствието, което ви отделя от Животворната вода.

От постоянството и трудолюбието на вашия отряд, на всички вас, се определя колко скоро ще настъпи моментът на пробива, когато водата ще потече към вашия свят. Първо ще се получи тесен процеп и водата отначало ще капе, а после ще потече в тънка струйка.

Точно относно тоя момент дойдох да ви дам своето наставление. Дойдох да ви укажа исключителната важност на тоя момент!

Вие, които сте при процепа, първи ще поемете от Божествената струя вода и жаждата ви ще бъде утолена, ще сте силни и мощни и тогава настъпва времето да проявите исключителна самодисциплина, та да продължите своята работа, бес да се рассейвате с нищо странично и бес да пропилявате своята сила и мощ в стария свят.

Понеже още съвсем малко съвместен труд ще се иска от вас в нужната посока, та да се пробие слоят с отрицателните енергии на вашия свят и Живата вода да нахлуе в мощен поток, помитайки всичко илюзорно по своя път. Тя ще напои всички жадни Души и ще им даде сили да се включат и те да работят – всеки, където е, та да се прокопаят канали, по които водата да стигне до всяко кътче на цялата планета.

И тогава с помощта на колкото се може повече труженици, които ще се включват постоянно в бъдеще към вашия отряд, планетата ще расцъфти и ще се претвори в мястото, където човечеството да продължи своята еволюция в следващите шеста и седма раси. И това ще стане единствено когато обединим нашите и вашите усилия в едно единно цяло.

Ас и останалите Висши Същества на Светлината сме готови да ви ръководим и подкрепяме, вливайки постоянно във вас допълнителни сила и мощ, включително и като ви даваме следващите части от Учението, прес което минават Съществата на Светлината в тая вселена. Ние вече го правим, и съм сигурен, че доста от вас го усещат. И това ще се усилва успоредно с прилаганите от вас усилия в нужното направление.

АС СЪМ Сен Жермен с подкрепа към вас във вашия труд и очакващ с надежда още много пробудили се Живи, Светли и Чисти Души да се присъединят към вас в най-скоро време.