Приложение на Господното Правило всеки човек да е бес намеса в проявлението на свободната воля на другите хора, бес те категорично да са поискали и да са го помолили да го направи

Госпо́дна Атина Палада

15 юли 2011 г.
Обновено от Госпо́дна Атина Палада на 01 ноември 2021 г.

АС СЪМ Атина Палада.

Идвам при всички устремени към Господа и към Бога Живи, Светли и Чисти Души, посредством предоставената нова Милост на Небесата. Днес искам да ви говоря относно една от уловките на илюзията, та да успеете да се охранявате от тоя по-фин капан, който лежи на Пътя на доста много от вас.

Става въпрос за правенето „на добро” на другите хора, с които ви среща животът, бес те да са ви помолили да се намесвате в техните дела. Правенето на такова „добро“ е илюзия, прелюбими! Всичко, което предприемате спрямо другите хора от добро чувство, бес да са ви помолили ка това, е вмешателство в техния житейски път и в Свише предварително определения, очертан и подготвен План на Живота. И след това вие трябва да отработвате отрицателната карма, която сами сте си създали, водени при това от своите най-добри чувства и желание да помогнете на ближния, но подбуждани от представители на една или няколко мрежи на илюзията.

А помисляли ли сте, че положението, в което е попаднал вашият ближен, може да е най-доброто относно спасението на неговата Душа в тоя момент? Понеже най-вече в страданието си човек се обръща към Бога. И страданията са отработване на негова лична отрицателна карма, и се спускат по точно определени ред и честота и в точното време, така че ефектът да е максимален и това е най-висша проява на Божественото Милосърдие и Състрадание и помощ относно оцеляването на неговата Душа.

А понякога въобще е бес да става въпрос ка страдания, а относно заблуди на околните хора. И вие, опитвайки се да ги извадите от техните заблуди, отново от най-добро чувство и с желанието да правите добро, творите своя собствена отрицателна карма и се месите в делата на Бога.

Част от проявлението на Висшата Част чрес Съснанието е пълната липса на намеса и наблюдението на случващото се в ролята на страничен наблюдател, но в готовност да се даде Подкрепа на другите по техния Път, в случай че такава бъде поискана категорично, бес двусмислия и недомлъвки, включително и предварително. И тия други хора може да са вашите родители, семейни партньори, деца, приятели, съседи, колеги…, който и да е!

Например виждате, че вашето дете върви по път, различен от пътя, по който на вас ви се иска да върви, и допуска грешки, които вие искате да му спестите, та да му е по-леко в бъдеще. Но вашето външно човешко съзнание може да пропусне факта, че грешките, които детето ви прави сега, ще го научат на нещо, което много пъти в повече ще облекчи и ускори придвижването му по Пътя напред във времето.

Друг пример – срещате човек, с когото почвате да си говорите и ви става ясно, че той отива на определено място, обаче пътят, по който е тръгнал, не води към мястото, което той иска да достигне. Но човекът попитал ли ви е дали върви в правилната посока? Ако вие се втурнете да го убеждавате, че греши, вие ще сте тия, които ще сгрешите! Въпреки че е поел в грешната посока, неговата Висша Част го води по „грешния” път и човекът спокойно върви по него, тъй като вътрешното му чувство е, че той е на прав път. И това наистина е така. Причините може да са много и най-различни и все исключително важни, като това да се срещне с бъдещата си съпруга по тоя „сгрешен” път или да се срещне с човек, с когото има да отработва кармичен дълг, или да види нещо, което ще му даде идея да почне нов, много успешен бизнес и така нататък. Употребена е била Божествена енергия, та да бъде насочен Свише да поеме по сгрешения път!

И сега си представете само как би се отразила вашата намеса, ако в момента, в който той ви съобщи, че върви към една посока, а вие сте съвсем наясно, че върви в друга посока, почнете да го убеждавате, че греши и трябва да поеме по съседния път? И какво ви се изписва да отработвате вие в бъдеще в своя живот?

Ако Ме попитате как е правилно да постъпите в случая, ще ви кажа веднага – с Мъдростта, придобита от новото Учение, което получихте и което расширява вашата Осъснатост, при първия удобен момент, когато сте насаме или покрити, от все сърце Благословете тоя човек Божественото Предначертание да осъществи по своя Път! И след това кажете: „И всичко да бъде по Твоята Свята Воля, Господи!”.

Така ще продължите успешно напред по своя Път, бес да се товарите излишно с отработването на новопридобит кармичен товар.

Сега пред вас се открива нов начин на действие във вашето ежедневие, в приложение на Господното Правило всеки човек да е бес намеса в проявлението на свободната воля на другите хора, без те категорично да са поискали и да са го помолили да го направи. Или речено по друг начин: можете да се намесите в проявлението на свободната воля на другите хора единствено когато те категорично са поискали вашата помощ и/или подкрепа и са ви помолили да го направите!

АС СЪМ Атина Палада