Давайте допълнителна помощ на РАЙМА (Земята)

Великият Божествен Направляващ

15 април 2011 г.
Обновено от Великия Божествен Направляващ на 20 септември 2021 г.

АС СЪМ Великият Божествен Направляващ.

Въсползвахме се от началото на нов космически цикъл, та да дадем прес това време тоя цикъл с Послания. С тях ви подпомагаме да поставите началото на нов растеж в духовността – на всички, които сте способни на такъв и го желаете. Освен това на всички, които прилагате нашето Учение, се дават напътствия, които коригират вашия курс във вярното направление и ви дават нужната подкрепа да продължите напред.

Дойдох да обърна вашето внимание върху ситуацията на планетата, която продължава да се утежнява с всеки следващ ден. Поради това бих искал да ви напомня, че можете да пишете писма до Кармичното Ръководство* по всяко време, включително и в дните, когато липсват редовни срещи от тия, които се провеждат четири пъти годишно**.

Тия от вас, чиито сърца им подскажат нуждата да се даде допълнителна помощ на планетата, биха могли да ни пишат и да поемат още един, макар и малък ангажимент, до лятното слънцестоене, който може да е както някаква работа в духовността, така и работа в материалността. А в случай, че решите да испълнявате постоянно тоя поет допълнителен ангажимент, това би било най-доброто!***

Ние се грижим планетата и Живия Живот на нея да оцелеят, но би било добре това да е и ваша постоянна грижа! И докато испълнявате тоя допълнителен ангажимент, насочвайте своята Благодарност и Божествена Любов към Майката РАЙМА (Земя).

Ние бихме били благодарни на всяка допълнителна помощ, получена от вас.

АС СЪМ Великият Божествен Направляващ

 

blue line

* Виж препоръките относно писане на писма до Висшите Същества на Светлината, дадени в Посланието от 23 юли 2010 година от Господ Сурия,, които важат и при писането на писма до Кармичното Ръководство.

** Допълнение от 12 октомври 2011 г.: Сега вече четири пъти годишно – освен по времето на лятното и зимното слънцестоене, както бе доскоро, така и по времето на есенното и пролетното равноденствие, наложено точно поради все повече усложняващото се положение на планетата и трудността да се предскаже хода на събитията.

*** Целия тоя абзац е допълнение от 12 октомври 2011 г.