Препоръки как по-лесно да се съхраните и еволюцията си успешно да продължите

Владика Серапис Бей

14 април 2011 г. и 06 октомври 2019 г.
Обновено от Серапис Бей на 16 август 2021 г.

АС СЪМ Серапис Бей и дойдох да ви предам импулс, който ще ви помогне да продължите напред, въпреки това, което се случва сега, и въпреки това, което предстои.

Всички вие, които приемате Учението, което даваме прес последните години и се стремите да прилагате на дело нашите препоръки към вас, сега е нужно да се устремите още повече духовно да се усъвършенствате.

Най-доброто в настъпилите вече нови времена е всеки сам да работи по собственото си усъвършенстване и да преминава прес ситуациите, които му поднася животът, но и да поддържа постоянна и най-тясна връска с Висшите октави на Светлината и техните обитатели – с Ангелите и Архангелите и с Висшите Същества на Светлината, като се обръща към тях постоянно и ги кани, искрено иска и моли помощ и подкрепа да му дават относно всичко, което му е нужно. А след това да им благодари и да им отправя Божествената си Любов, включително и когато приключи житейската ситуация, по повод на която е молил подкрепа и помощ да му се даде.

Добре би било да свикнете да се обръщате към Висшите Същества на Светлината и преди да почнете някаква работа – относно всичко, което почвате да вършите, та да ви се наспорява Свише, а след края на работата си да поблагодарите на тия от тях, на които може да се благодари* и Божествената си Любов да им отправите – на всички тях, от все сърце и душа.

Приумножавайте Божествената Любов помежду си – вие и Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината и пребивавайте в Радост и в Благодарност към Бога и към Господа и им отправяйте тая приумножена Божествена Любов.

Съблюдавайте Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони) и отработвайте нови Божествени съвършенства на мястото на всичко илюзорно, което ще превърнете с най-голяма лекота в Светлина, понеже ще получавате постоянна помощ Свише.

Това са важни напътствия особено относно времената, когато растоянието между вас и всички останали хора, пребиваващи в илюзията и не желаещи да се разделят с нея, почне още повече да се увеличава.

Когато поддържате Съснанието си исвисено и сте в състояние да общувате с Висшите Същества на Светлината, връската помежду ви ще е постоянна и двустранна и все повече ще укрепва напред във времето. И тогава, каквото и да почвате да правите, когато поканите Висшите Същества на Светлината, които могат, да присъстват и да са редом до вас по време на вашата работа в духовността, а и по време на работата ви в материалността, това ще приумножава доброплодотворния ефект на всичко с каквото се подхванете. И ще поемате животворна глътка въздух от Висшите октави на Светлината, която да ви даде сили да продължите след това отново в илюзията, надянали своите маски.

И така до всеки следващ път, до всяка следваща ваша среща със Съществата на Светлината от Висшите октави на Светлината. А когато ги каните, винаги дръжте в Съснанието си мисълта, че го правите, та да улесните и ускорите вашето духовно усъвършенстване. И целта и мотивът ви да са да дадете своя принос да се съхранят планетата и Живия Живот на нея. А също и да сте в испълнение на Божественото ви предначертание и на Господния Промисъл относно тоя свят!

Дайте Божествен пример относно тоя нов тип общуване помежду ви със Съществата на Светлината – в Радост, в Хармония с природата и в Божествена Любов помежду ви.

Споделяйте с всички Сили на Светлината колко много ви помага тяхното присъствие и помощ във вашия живот по време на всички моменти на подкрепа и помощ, които получавате от тях и колко много това укрепва вашата Вяра в Господа и я приумножава.

Споделяйте с тях колко много това ваше общуване повишава енергетиката и вибрацията ви и прояснява Съснанието ви и то отива на по-висше ниво, и от благодарност отново им отправяйте вашата Божествена Любов.

Споделяйте с обитателите на Висшите сфери на Светлината и творбите на искуството, които са Божествен пример и увеличават Радостта ви и ви карат да се чувствате леко, сякаш всеки момент ще литнете към Небесата. Това още повече ще усилва добрия ефект от тия творби на искуството, които са Божествен пример и са в Светлинната мрежа.

Споделяйте с Висшите Същества на Светлината, с ангелите и архангелите и с елементалите и своите расходки сред природата, каквото и да е времето. То винаги ще е най-доброто по отношение на вас, когато решите да отидете навън от населените места и още докато сте си в къщи, ги поканете да са с вас. Направете нужното да откриете някое усамотено тихо кътче, където да поседите в Тяхното Присъствие, мълчейки, докато почувствате как се сливате с всемира и ставате едно единно цяло помежду си и с всичко наоколо.

Така, следвайки тия препоръки, би ви било по-лесно Живи да се съхраните, Доброплодотворни в Светлинната мрежа да бъдете и каквото и да става във всеки следващ момент от живота ви, еволюцията си успешно да продължите.

АС СЪМ Серапис Бей

 

blue line

* Виж в част Учение Въпрос и отговор 2 „Най-важното в тия времена“ от 28 декември 2016 г. и Въпрос и отговор 6 „Отговори на въпроси по темата на Въпрос и отговор 2“ от 23 февруари 2017 г.