Лъч Надежда

Владика Кут Хуми

13 април 2011 г.
Обновено от Владика Кут Хуми на 02 август 2021 г.

АС СЪМ Кут Хуми.

Днес идвам да ви населя с енергията на Радостта и с Любовта ми към вас, която ви отдавам в тоя момент. Искам да ви предам и своите Вяра и Надежда във вас и в расцъфтяването на вашите способности, относно които дори и идея понякога ви липсва, че ги притежавате.

Отворете сърцата си и оставете Божествената Любов, която струи към вас от Висшите октави на Светлината, да ви облива. Попивайте тая Божествена Любов и когато всяка ваша клетка се насити с нея, почнете да я отправяте към цялата планета и Живия Живот на нея.

Отворете очите си и погледнете красотата около вас. Виждайте всяка подробност от постоянно променящата се природа и ѝ се любувайте. Гледайте как слънцето се вдига сутрин на небето и как се спуска вечер и поемайте с всяка ваша клетка красотата на природата в тия мигове. Гледайте и небесните тела на нощното небе и приемайте Посланията, които те ви пращат.

Отворете ушите си и слушайте птичите песни, ромона на водата, полъха на вятъра и мелодиите, идващи от Висшите Небесни октави на Светлината.

Почувствайте Творението на Единния Отец в неговата цялост и бескрайност.

Виждайте само Божествените проявления от вашия свят.

Бъдете спокойни и хармонични. Така ще сте способни да приемате правилни решения в ситуациите, които ви поднася животът.

Това е ключът към успеха да се превърне днешната ситуация на планетата към Добро.

Само когато сте в Радостта, с Радост ще дарявате своите блиски. Само когато сте в Любовта Божия, Божествена Любов ще отдавате на цялото Творение на Отца.

Отделяйте време на искуството – то повишава вашите вибрации и ви исвисява към Висшите Небесни селения. Бес нужда е да се чакат по-добри времена. Почнете още сега, веднага. Тогава ще бъдете охранявани от всички мерзости на илюзията.

И колкото повече от вас успяват да испълняват моите днешни препоръки, толкова по-голяма е Надеждата бъдещите събития да са по-добри от Господна гледна точка по отношение на Живия Живот на тая планета.

АС СЪМ Кут Хуми