Охрана от проявленията на илюзията

Прелюбимият Ланело (Марк Профет)

12 април 2011 г.
Обновено от Прелюбимият Ланело на 31 юли 2021 г.

АС СЪМ Ланело и се подготвих в днешния ден да ви дам своята помощ, та да сте по-добре охранявани от проявленията на илюзията, каквито и да са те.

Най-добрата охрана е вашата постоянна готовност да ги посрещнете с цялото си спокойствие, очаквайки винаги и най-неочакваното. Будност на Съснанието – ето какво трябва да отработите. А също и постоянно да сте готови да действате по най-правилния от Господна гледна точка начин в дадения момент, което ще ви се получи само когато успявате да съхраните своето Съснание на най-високото ниво, което ви е достъпно.

Бодър дух – това е следващото, което също ви е нужно да поддържате постоянно. А това ще ви се получава, когато укрепвате Вярата си в беспогрешността на Господния Промисъл при всички ситуации, в които попадате, въпреки нашепванията на вашата илюзорна част.

Например в ситуацията, когато сте навън от къщи и се сетите, че сте си забравили нещо важно, което ще ви е нужно прес деня, да кажем, портфейла с парите или ключовете от колата. Имате важна среща, но ви липсва време да се връщате, ако искате да сте точни. И Осъснавате, че това вече едва ли ще може да се случи. Съхранявате спокойствие, благодарите на Господа и се връщате. И когато най-после тръгнете, след малко виждате, че една пресечка по-нататък по вашия маршрут е станал пътен инцидент точно по същото време, когато бихте минали, ако бяхте тръгнали „навреме”. Е, остава ви само отново радостно да благодарите.

Така е, прелюбими, и с всяко друго нещо във вашия живот. Всяка ситуация е най-добрата по отношение на вас в дадения момент, щом сте тръгнали по Пътя към Господа, дори и когато на другите им е съвсем „очевидно”, че нещата при вас не са наред. Както в нашия пример, когато закъснеете и важната среща се провали. Да, вие ще пропуснете евентуално срещата, но ще подминете нещо много по-опасно.

Тънкостта тук, както и в която и да е друга ситуация, в която попадате, е да съхраните спокойствие и най-вече предварително да благодарите на Господа. Обаче да благодарите не как да е и като нещо, което се полага да свършите по задължение, а да Му благодарите от все сърце, с Радост, и да Му отправите Божествената си Любов!

Това съвсем естествено ще ви се получава, след като винаги държите в Съснанието си мисълта, че получавате помощ от Съществата на Светлината. Помощ, насочена главно към съхраняването на вашите Душѝ и към превръщането на отрицателната ви карма в Светлина. Помощ, която понякога причинява страдание, но на вашето его – страдание, което е напълно илюзорно.

Да се върнем отново към нашия пример. Дори и бес пътен инцидент, като отидете по-късно на уговорената среща, може да пропуснете да сключите например договор за работа, чрес която бихте си натрупали отрицателна карма, тъй като тая работа е в противоречие с Господните Повели и Правила (Заповеди и Закони), въпреки, че сте бес да го Осъснавате в момента. И още нещо – човекът, на срещата с когото сте закъснели и чиито очаквания сте провалили, също както и евентуалната ви бъдеща обща работа, може в предишно въплъщение да е направил същото спрямо вас и сега да е настъпил моментът да се отработи кармата помежду ви.

С една привидно лоша ситуация толкова много добри ефекти може да се постигнат, и то все такива, с които липсва как да сте наясно точно тогава, когато сте в центъра на събитията.

Вашата Вяра в Господа и приемането с Радост на всичко случващо се ще ви охраняват по Пътя и ще ви помогнат да продължите напред.

АС СЪМ Ланело