Картината на Светлото Бъдеще

Прелюбимата Елена Ивановна*

11 април 2011 г.
Обновено от Елена Ивановна на 19 юли 2021 г.

АС СЪМ Елена Ивановна.

Днес идвам да говоря на всички хора по света, в които Огънят на Живия Живот гори. Иска ми се да ви предам своята Любов към цялата планета, та да усили вашата Божествена Любов към РАЙМА (Земята). Планетата е прекрасна, но страда прекомерно и Ние – Съществата на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината, чувстваме нейната болка. Човекът е прекрасно Божествено творение, но е бес да Осъснава колко много е затънал в илюзията. И твори едно след друго илюзорни проявления. Душите страдат и вопли се носят отвред.

Време е тая картина да се промени.

Време е да го пожелаете от цялото си сърце.

Време е да решите и искрено да поискате всичката тъмнина да се превърне в Светлина.

Станете художниците на Новото време. Почнете да рисувате в себе си нова картина – картина на Светлото Бъдеще на РАЙМА (Земята) и на всички народи, сплотени и в единство посрещащи в Светлинната мрежа Въсхода на Божественото Съснание.

И след като видите тая картина, пожелайте тя да стане вашата нова действителност. Пожелайте го толкова мощно и силно, че да приключите да живеете по стария начин. И всяка ваша мисъл, и всяко ваше чувство, които са по-малко прекрасни от тая картина, ги оставете да ви напуснат окончателно.

Добре е говорът ви да съдържа само Светли слова, от които да блика Светлината на Божествената Мъдрост, а в случай, че това е бес да ви се получава, просто мълчете. Мълчете и се радвайте на своята картина и всеки миг бъдете готови да нарисувате нова картина, от още по-висше ниво, когато го достигнете – картина, която да отваря сърцето ви към Висшите Небесни октави на Светлината.

Когато някои хора са потопени в тъмни краски, и се опитват да ги положат на вашата картина, работата ви е да съхраните картината си светла и искряща в цветовете на дъгата. Постарайте се да я виждат само тия, които го искат. И така да ги увлече вашата картина, че да пожелаят и те да почнат да рисуват такива картини. А ако не пожелаят и настояват да останат обгърнати в тъмнина, тогава веднага ги отминете като нещо, на което е бессмислено да се обръща внимание.

И когато народите се увлекат в тая работа, планетата ще почне да сияе с ново Сияние. Ще блести окъпана в Радостта и Божествената Любов. И това напълно постижимо бъдеще ви чака, ако сега всички вие сдраво се хванете на работа и го сътворите.

Ас съм готова да подкрепя всеки от вас, който почне да рисува Новия Живот в Хармония с Висшите октави на Светлината.

А ако народите пропуснат момента, отреден да свършат тая толкова важна работа, РАЙМА (Земята) пак ще почне да блести в ново Сияние, понеже ще настъпи момента нашият Отец да почне да рисува. Най-важното от всичко в тоя момент е да сте готови още от сега, всеки миг, да оставите всичко в Неговите ръце и да се радвате тогава, когато Той рисува Своята Картина, и да Му благодарите, тъй като тя ще е най-прекрасната и най-добрата по отношение на всички Живи същества!**

АС СЪМ Елена Ивановна

 

линия

* Бележка на Росица Авела от 9 март 2016 г.

Първоначално бе написано, че Посланието е от Николай Рьорих, макар че бе дадено от Елена Ивановна (Рьорих). Това бе направено по допущение Свише, като най-доброто в оня момент, спрямо ситуацията тогава.

** Последният абзац на Посланието бе даден допълнително на 10 януари 2015 година.

 

картина