Насочете своите мисли и чувства към Висшите октави на Светлината и поддържайте Съснанието си постоянно във връска с Висшите октави на Светлината

Господ Шива

10 април 2011 г.
Обновено от Господ Шива на 18 юли 2021 г.

АС СЪМ Шива!

Днес идвам при вас да ви кажа каква работа ви чака в бъдеще, при условие че желаете да продължите своето придвижване в правилното направление към Бога и към Господа, бес да се отклонявате встрани и да распилявате скъпоценните минути от отреденото ви време, и бес да пилеете дадената ви скъпоценна Божествена енергия да свършите тая важна работа.

Нужно е да работите постоянно, бес почивен ден, тъй като доста от вас вече употребихте всичките си почивки и вложихте толкова много от своята енергия в илюзорни дела. Приключи времето, когато трябваше да се грижите само себе си да усъвършенствате и когато пропускахте да го правите, това беше само във ваш собствен ущърб.

Сега вече единственото спасително нещо е всеки от вас да почне да мисли относно благото на планетата и Живия Живот на нея и единствено с тоя мотив да подхожда с целия си устрем към собственото си усъвършенстване. Да прилага всички добродетели в своето ежедневие и да живее в испълнение на Божествения Нравствен Закон и всички Господни Повели и Правила. И да го прави с ясното Съснание, че балансът на планетата едва-едва се крепи. Решенията и делата на единици, на всеки пробудил се и стъпил на Пътя, вече предопределят бъдещето на човешкия род, на цялата планета и Живия Живот на нея!

Когато от вас струи Божествена Любов към всяко Живо същество в Светлинната мрежа,
когато приемате бес осъждане всичко, което ви обкръжава, включително и самите себе си,
и когато приемате собствения си живот такъв, какъвто е, с Радост и Благодарност към Господа и Бога,
имате шанс да продължите своята еволюция в света на шестата човешка раса на планетата РАЙМА (Земя), съвместно с всички ония Душѝ, които вече са готови и чакат на финия план и те да го направят, когато времето настъпи.

Сега всеки един от вас, бес исключение, носи отговорност да продължи беспрепятствено по-нататъшното съществуване на планетата и еволюцията на човешкия род и на представителите на всички царства на природата, които принадлежат към Живия Живот. Всеки един от вас чрес своите мисли, чувства и слова, които влага в околното пространство и чрес делата си, предопределя какво ще е бъдещето, което ви предстои – в каква степен то ще е благоприятно и кой от вариантите на евентуално бъдеще ще стартира!

Така че насочете своите мисли и чувства към Висшите октави на Светлината и поддържайте Съснанието си постоянно във връска с Висшите октави на Светлината. Това е най-важната работа, която ви предстои. На всеки от вас!

АС СЪМ Шива