Информация относно работата, която ви предстои

Будда Вайрочана

9 ноември 2010 г.
Обновено от Будда Вайрочана на 06 ноември 2020 г.

АС СЪМ Вайрочана.

Днес идвам да ви дам допълнителна информация относно работата, която ви предстои. Нужно е да прилагате полученото Учение в своя живот и да отидете на по-високо ниво на Съснание. Тогава идва ред да ви бъде дадено ново Учение, което да съответства на това ново ниво на вашето Съснание.

Ние помагаме на всички, които работят над себе си ежедневно, устремено и с Вяра в Бога и в Господа. И според нуждата на момента, отчитайки трудностите, които срещате, и грешките, които допускате, ще продължим да ви даваме Учението, което ви е нужно в тия времена и което сте готови, като го получите, да го въсприемете и приложите в живота си.

Само вие сте тия, които определяте темповете на вашия растеж, и в съответствие с него ще бъде и видът на информацията, която ще получавате от Нас в бъдеще – каква ще е тя и в какъв обем. Ние сме готови и чакаме да видим насоката на вашата работа, та да ви помагаме и да ви подкрепяме по вашия Път, и то така, че да го почувствате.

Така се ускорява вашето придвижване по Пътя – на тия, които го желаят, устремени са и прилагат постепенно и постоянно полученото Учение на дело в своя живот.

На вас ви предстои колкото може по-високоскоростно да се настроите към новото, което идва, да повишите своята Осъснатост. И от това по-високо ниво да ставате свидетели на процесите, които предстои да протичат, и на събитията, които предстои да се случват на вашата планета, и да сте в състояние да реагирате адекватно, т.е. по най-добрия от Господна гледна точка начин, на всичко, каквото и да се случва!

А още по-нататък да сте подготвени и в състояние да приведете Съснанието си в синхрон със Съснанието на ония, които предстои да почнат да идват във въплъщение от Висшите октави на Светлината, когато времето настане. И да повишавате нивото на своите вибрации, та да са постоянно в синхрон с повишаващата се вибрация на цялата планета.

Нужно е всички да проумеят:
blue-dotче са част от общия Господен Промисъл и той се осъществява с тяхното дейно участие,
blue-dotче на всички нас ни предстои обща работа
blue-dotи че сме едно единно цяло, което е в Служение на Единния Отец, като работим в испълнение на Неговата Воля, макар и от двете страни на преградата, която само привидно ни отделя.

Така ние съвместно, работейки в екип с вас, ще постигнем промените, които вече почнаха, в испълнение на Промисъла на Отца да се сътвори прекрасно бъдеще на вашия следващ свят – Новия Свят на 6-тата човешка раса, който предстои.

Вайрочана

ОМ