Беседа относно правилното общуване помежду ви

Гуан Ин, Богиня на Божественото Състрадание и Милосърдие

19 август 2010 г.
Обновено от Прелюбимата Гуан Ин на 5 ноември 2020 г.

АС СЪМ Гуан Ин.

Благодарение на новата Господна Милост, ас съм с вас в тоя момент, тук и сега.

Моята днешна беседа е относно новите отношения, които е нужно да установите помежду си. Отношения, основани на Божествените качества Дружелюбие, Състрадание, Милосърдие, Божествена Любов. Отношения, основани на Уважение, Откритост, Честност и Почтеност помежду ви.

Отработвайки постепенно тоя нов тип отношения, вие помагате първо на себе си, а след това и на всички останали Чисти и Светли Души, в които Огънят на Живия Живот гори. Понеже тия отношения предполагат положителност и водят до привеждането ви в състояние на Радост, Баланс и Хармония – все качества, от които вашият свят толкова много се нуждае. Тия отношения водят и до по-висока степен на Осъснатост и ниво на енергиен обмен.

Ас бих желала да ви помогна да се научите правилно да комуникирате помежду си, понеже оттам идват повечето ваши беди.

Когато пристъпвате към общуване с когото и да е срещу вас, трябва да сте наясно, че неговата Божествена същност присъства и най-доброто е прес цялото време да се обръщате именно към нея, говорейки благо и испълнени с Уважение и Божествена Любов. По тоя начин още в самото начало вие ще поставите общуването ви на съвсем друго ниво, на което Висшата ви Част е на преден план. Така давате шанс и на вашия събеседник да постъпи по същия начин.

Следващото, което искам да ви кажа е, че вашата усмивка, лъчение и Божествена Любов имат своето положително влияние, но също толкова важно е да сте исцяло съсредоточени:
blue-dotвърху това, което говорите, и това, което слушате,
blue-dotа също и върху това, което мислите и чувствате, докато говорите помежду си,
blue-dotи върху това, което вършите съвместно с някой друг.

Много е важно да спрете да допускате грешката да отклонявате своето внимание към нещо странично, тъй като в момента на общуването се осъществява и енергиен контакт и обмен помежду ви.

И когато вие почнете да мислите относно нещо друго или когато ви обхванат илюзорни чувства, тогава влагате както своята, така и част от енергията на човека насреща в света на илюзията. Така си сътворявате отрицателна карма, а човекът до вас вкарвате във вътрешен дискомфорт и дразнение, бес въобще той да е наясно каква е причината да се чувства така. Това от своя страна го кара да ви отвърне по някакъв начин и тоя начин обикновено е бес въобще да ви е приятен!

Виждате ли колко фино е всичко и какви енергийни връски се сътворяват помежду ви? Представяте ли си сега какво бихте причинили на вашите деца, ако ги слушате разсеяно, когато ви говорят, и отговаряте автоматично, а после бихте се чудили откъде ви е дошло? А отношенията началник-подчинен, съпруг-съпруга, …? Можете ли да повторите това, което току-що ви е речено, след като сте някъде другаде със своите мисли и чувства? Или пък на вас ви кажат едно, а вие чувате или разбирате нещо съвсем друго?

Току-що ви се откри още един начин да проявявате вашето Състрадание и Милосърдие към тия, с които общувате – отработвайки будно Съснание, да живеете, бес да си причинявате вреда едни на други, докато контактувате помежду си или когато един контактува с неколцина, или с цяла аудитория от слушатели.

Оставям ви да обмислите това, което току-що ви предадох, и искрено се надявам да го приложите на дело в своя живот.

Гуан Ин