Подкрепа Свише относно осъществяване на Господната Милост да се испълняват вашите молби, желания и намерения

Порция, Богиня на Божественото Правосъдие

18 август 2010 г.
Обновено от Прелюбимата Порция на 04 ноември 2020 г.

АС СЪМ Порция.

Днес бих желала да се спра на няколко момента, които ще улеснят вашата работа по превръщане в Светлина на отрицателната ви карма и ще улеснят испълнението на вашите желания, които съответстват на Волята на Бога и на Господния Промисъл относно вас.

Налага се да ви говоря по темата поради факта, че виждам как много от вас се стараят да приложат дадените от нас напътствия, обаче търсеният от вас ефект ви убягва. Така например пишете писмо до Кармичното Ръководство с вашите желания и молби, поемате ангажимент да работите в духовността и прес следващите три месеца ги испълнявате*. Всичко на пръв поглед е прекрасно и от ваша гледна точка е испълнено правилно. Обаче тук има три момента, които могат да попречат на получаването на положителен ефект.

Първият момент е когато правите всичко, което сте поели като ангажимент, но пропускате някои дни прес тия три месеца, а в други дни решавате да наваксате и правите дължимото по два пъти.

Прелюбими, това противоречи на Господното Правило / Закон! Нужно е натискът върху блюдото на везната с вашето желание срещу блюдото с вашата отрицателна карма, който се получава при испълнението на поетите от вас ангажименти, да е равномерен и постоянен. Така Господното Правило / Закон относно Хармонията бива испълнявано и енергията тече плавно и в постоянен поток.

Всякакви дисхармонични проявления като прекъсване на испълнението на доброволно поетия от самите вас ангажимент поради каквито и да са ваши лични причини и проявления на илюзията и на вашата илюзорна част, нарушават вече установената връска между световете и превръщането в Светлина, и освобождаването ви от вашата отрицателна карма. Сами помислете дали бихте могли въобще да претеглите някакъв продукт на везната, ако постоянно клатите блюдата нагоре-надолу?

Нужно ви е отработването и прилагането на Божествените качества Постоянство, Устременост и Самодисциплина.

Вторият момент е когато испълнявате поетия от вас ангажимент точно, както сте го поели, ден след ден, бес никакъв пропуск, но по време на испълнението му се разсейвате и мислите ви са там някъде в илюзията около вас, а и чувствата ви – също.

По време на вашето ежедневно Служение е нужно мисълта ви да е максимално концентрирана в това, което правите, и да ви испълват само Светли чувства – такива като Радост, Благодарност и Божествена Любов. Тогава Душата ви се радва, докосва се до благодатта на Божествената Любов, струяща от нашия свят към вашето същество, и благодари на Небесния Отец.

В противен случай, колкото и старателно да испълнявате поетия ангажимент, то е все едно много старателно да се опитвате да претеглите брашно и да сипвате всеки ден от него, но малко встрани от блюдото на везната. Дали бихте могли да го претеглите? А очаквате положителен ефект от вашите ежедневни и ежемесечни усилия и се разочаровате, когато липсва такъв.

И трето – когато испълнявате както трябва поетите от вас ангажименти и ежедневното ви Служение е качествено, има още един момент, който би било много добре да отработите във вашия живот, колкото се може повече и в по-кратки срокове, понеже тогава вашите молби и желания се испълняват много по-високоскоростно.

Това е приемането на правилни от Господна гледна точка решения и предприемането на правилни от Господна гледна точка дела във всяка ситуация от вашето пребиваване в това въплъщение. Тогава вие спирате да трупате нова отрицателна карма, която постоянно отново да натежава в другото блюдо на везната и да пречи на испълнението на вашите стремежи.

Наясно съм, че всичко това, което току-що ви рекох, ще ви накара да обмисляте информацията отново и отново, в дълбочина, и съм вътрешно удовлетворена. Смятам, че вече сте достатъчно подготвени да чуете тия мои слова и освен да ги чуете, можете да предприемете нужните мерки да оправите положението, в което се намирате.

И искам още да ви кажа, че обескуражаването е силно илюзорно проявление. Съветвам ви да сте бес да го проявявате! Постоянно ви напомняме, че всички Ние – Висшите Същества на Светлината, сме с вас, готови да ви подкрепим във вашите усилия,
blue-dotкогато те са насочени в правилната посока,
blue-dotпредприемате ги с правилния мотив
blue-dotи са в съответствие с Волята на Единния Отец.

Доста от вас вече са имали своите моменти, в които много силно и ясно са почувствали нашата помощ и намеса, когато са ни поканили.

Имайте Вяра! Поемайте само ангажименти, които ви носят Радост, когато ги испълнявате, испълнявате ги с лекота и са бес да ви обременяват. И постепенно, ден след ден, ще усетите как вашето ежедневно Служение се подобрява и положителният ефект скоро ще се прояви. На вас ще ви остане само още повече да се радвате на Божественото Преображение във вас, да благодарите на Бога и на Отца и да им отправяте Божествената си Любов!

Днес ви давам и молитва, която да ви е в подкрепа или в помощ – да бъде качествено испълнението на Служението ви и правилно да насочвате енергията на молитвите, Слово-формулите и другите ви духовни практики, та да намалява вашата отрицателна карма върху везните и да дойде времето, когато везната ще се наклони към испълнението на Божествената Милост, относно която се молите.

Молитвата по-долу е добро начало на каквато и да е работа в духовността:

Господи, ас ……(малкото име)
Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,
помогни ми да усиля качествата
Съсредоточеност на мислите ми към Висшите октави на Светлината и
Съсредоточеност на чувствата ми към испитване на
Радост, Благодарност и Божествена Любов към Теб, Господи,
по време на моето Служение тук и сега,
което посвещавам на испълнението на Твоя Промисъл.
Всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ
Благодаря Ти, Господи, че ми помагаш!
Благодаря! Благодаря! Благодаря!
Любя Те от все сърце и Душа, с цялата си Божествена Любов, мили Татко Единни!
(Поклон)

Накрая само ще кажа, че искрено ще се радвам, ако насочите своите желания и ежедневни духовни практики към придобиването на Божествени качества и Добродетели и към придобиването на Господни Милости както по отношение на вас самите, така и по отношение на всички хора с Живи, Светли и Чисти Души!

Порция

 

под линия

* От лятното слънцестоене на 2012 г. според новата Господна Милост, оповестена от Владика Сен Жермен в Неговото Послание от 12 май 2012 г., писмата до Кармичното Ръководство се пишат и ангажиментите относно испълнението на вашите молби и желания се поемат вече на всеки 3 месеца вместо на шест, както беше преди това.