Отправете вашия пламък към Висшите октави на Светлината и го слейте с Божествения Огън!

Прелюбимият Саратустра

6 август 2010 г.
Обновено от Прелюбимият Саратустра на 03 ноември 2020 г.

АС СЪМ Саратустра.

Днес ас идвам да ви дам / припомня техниката, посредством която можете да отправяте вашия пламък от дълбините на вашето същество към Висшите октави на Светлината и да го слеете с Божествения Огън.

Техниката се състои в прилагането на Божествените качества и Добродетели във вашия живот. Колкото повече прилагате на дело всичко добро, което носите в себе си, толкова повече:
blue-dotсе усилва пламъкът във вас и все по-буен става вашият Вътрешен Огън;
blue-dotсдобивате се с нови Божествени качества и Добродетели;
blue-dotотварят се нови чакри във вашия храм. И Огънят почва да пламти в тях в прекрасен многоцветен пламък, който осветява всичко около вас, краси градината на Бога и радва Единния Отец!

Това е ваша работа с най-висок приоритет в тия Времена, Време и Полувреме, които текат тук и сега и които предстоят. И това е ваше исключително важно Служение – начинът ви на живот в това въплъщение да усили вашето вътрешно Сияние и да доведе до вашето вътрешно Преображение. Да се отворят максимално, колкото може повече чакри и прес тях постоянно да провеждате Божествената Светлина във вашия материален свят. И тая Светлина да испълва пространството наоколо и да го обнови, да превърне всичко илюзорно в Божествения му еквивалент и да подготви идването на Висшите Същества на Светлината при вас на материалния план на планетата, когато времето настане.

Днес ас дойдох да ви дам още една част от Учението относно Вътрешния Огън и да ви предам импулса да пожелаете и да успеете да се слеете с Божествения Огън!

И тоя Божествен Огън да испепели вашата сънливост, леност и мудност, и да ви дари с Бодрост, Будност и Сдрав Дух, който да прекрати всички прояви на вашето его, да счупи катинарите и да свали оковите от вашите сърца, и да помете всички ваши отрицателни наслоения.

Тогава се проявяват и съединяват в едно общо цяло вашите Мъдрост и Божествена Любов и се испълнява Божественото Намерение, като придобиете отново своята Девствена Чистота, но вече в материално проявление и като придобиете чистота на мислите, чистота на чувствата, чистота на Словото, чистота на всичките ви тела, провеждащи беспрепятствено Божествената Светлина.

Саратустра