На добър час!

Владика Мория

5 август 2010 г.
Обновено от Владика Мория на 29 октомври 2020 г.

АС СЪМ Владика Мория.

Днес ас искам да посдравя всички вас, които поставихте успешно начало на отработване на конкретните препоръки, които почнахме да ви даваме, относно това как да прилагате нашето Учение. Като го правите, вие ускорявате придвижването си по Пътя към Бога – всички устремени Живи, Светли и Чисти Души, навсякъде по света, където нашето Учение е посято в благодатна почва и се виждат кълнове, устремени към Слънцето на Божественото Съснание.

Има още много какво да се желае и тепърва ще става видно ще има ли плодове и какви ще бъдат те. Обаче стартът е даден и Божествената Милост е активирана. Всички ние – Висшите Същества на Светлината, сме готови да помогнем и да работим с всеки, който реши и почне да прилага в своя живот нашите препоръки. Само тогава е оправдано и в съгласие с Единния Закон/Правило на Отца влагането на допълнителна енергия във вашия свят. И само когато отработвате на практика полученото до тоя момент, тогава можем да продължим да ви даваме своето Учение и препоръки.

Време е да се действа. И когато работите в правилната посока, с правилния мотив, по правилния начин и Ме поканите, искрено поискате и помолите, ас ще се включа във вашия труд и ще го подпомогна, и вие съвсем ясно ще усетите Моята намеса. Това е Моят Дар към всеки, който е готов да работи всеки ден над себе си и по отношение на Добруването на всички Живи същества.

Готов съм да бъда до ония от вас, които се придвижвате напред по Пътя на еволюцията.

Владика Мория