Учение относно правилната употреба на Словото

Йоан Прелюбимият

4 август 2010 г.
Обновено от Йоан Прелюбимият на 25 октомври 2020 г.

АС СЪМ Йоан Прелюбимият.

Днес специално дойдох при вас да ви кажа как е най-добре от Господна гледна точка да говорите, да мълчите, да слушате и да си помагате чрес Словото Божие.

Прелюбими, състоянието на доста от вас е такова, че ас бих предпочел да съм бес да давам препоръки как да се говори, а бих рекъл, че сега, в тия времена, пребиваването в мълчание е спасително по отношение на всеки от вас и единственото нещо, поради което си струва да проговорите, е, да благодарите. Да благодарите на Бога и на Отца, да благодарите и на цялата планета! А също и да им кажете, че ги Любите от все сърце и душа, и че им отправяте своята Божествена Любов!* И след това отново радостно да продължите да мълчите, понеже ще сте наясно, че това е най-доброто по отношение на всички – и на вас, и на ближните ви, и на всички хора с Живи, Светли и Чисти Души.

А когато все пак се решите да кажете нещо друго, е добре да сте бдителни и внимателно да подбирате думите, които имате намерение да кажете, а също и начина, по който го правите – благо, тихо и кротко. И преди това да обърнете внимание на състоянието, в което се намирате, когато почвате да говорите. И ако установите, че балансът ви е нарушен и ви липсва Хармония с Висшите сфери, се поспрете, подкрепа и помощ Свише помолете да ви се даде*, със Съснанието си достигнете до Висшите октави на Светлината и тогава говорете, когато успокоите мислите и чувствата си и когато ви населят по-висши мисли и чувства.

Тогава ще ви направи впечатление, че сте говорили с малко думи, но сте рекли много неща. И ще почувствате силата на Словото и неговата творческа мощ. Ще отбележите факта, че каквото и да кажете, то стартира действена програма и пространството послушно отработва тая програма, действието на която е почнало от вашите Слова.

А в случай, че желаете да сте в състояние да Служите на Бога и на Господа, е добре да се научите да съхранявате Божествената енергия, която постъпва при вас от нашия свят. И освен да я съхранявате, да почнете и да я преумножавате, постоянно благославяйки*, благодарейки и мълчейки. Нужно е да сте наясно, че във всяка ваша дума бесцелно и бесмислено речена, вие влагате част от вашата енергия и я отправяте в света на илюзията, подсилвайки го и трупайки отрицателна карма, която после ви се налага да отработвате. И въобще съм бес желание да говоря относно това какво се получава и какво получавате вие и вашите потомци, когато думите ви са осъдителни и отрицателни по какъвто и да било начин и по който и да е повод, спрямо когото и каквото и да е.

Днес ас дойдох да ви придам импулса да говорите правилно. Внимателно подбирайте словата си и вплитайте в тях само положителни мисли и чувства. И същото правете и когато пишете.

Това е едната страна на нещата – когато вие говорите или пишете, да се стремите всяка ваша дума да бъде Слово, наситено с вибрациите на Божествената Любов. Обаче има и друга страна на медала – когато вие сте слушатели на нечии слова. И отново е нужно да подходите мъдро и да бъдете равни или испълнени с Божествена Любов към човека насреща, според това дали се чувствате зле или добре, когато той ви говори. Тук вие също трябва да решите дали да останете да слушате и да участвате в расговор, който е негативен, или да се опитате да го насочите в положителна посока и ако това не стане, да го прекратите или просто да си тръгнете, съхранили своята Радост и Божествена Любов към Живия Живот, и положителен сънастрой.

И накрая искам да се спра на вашето отношение към Словото Божие и Господно, когато четете нашите Послания, Напътствия и Отговори на въпроси, молитви и духовни практики, дошли при вас чрес който и да е Учител, Пророк и Посланик. Нужно е да покажете вашето исключително уважение, подготвяйки се съответстващо, преди да почнете да четете, пристъпвайки благоговейно и в състояние на най-висша Радост и Божествена Любов, имайки предвид уникалността на момента на общуване с някое от Висшите Същества на Светлината. Понеже това Висше Същество на Светлината е вложило част от своята енергия и достижения в Словото, което ви се предава от него. И когато четете неговото Слово, неговата енергия и достижения се вливат във вашите тела и ви дават подкрепата и помощта, които са ви потребни точно в тоя момент, та да отработите това, което ви пречи на придвижването ви в духовността.

Йоан Прелюбимият

 

blue line

* Бележка на Росица Авела: Когато човек благодари на Бога и на Господа, и търси подкрепа и помощ Свише, а също и когато благославя, това е работа в духовността и той автоматично се отваря към Бога. Следователно в тия случаи е спасително да предприеме нужните предохранителни мерки – да бъде сам и или да се покрие, или да се постарае да е в помещение, в което е бес да го вижда който и да е човек, докато приключи работата си в духовността – виж (Отстранен документ) 5-те Правила-Напътствия относно съхраняване на Чистотата, спасение на човешката Душа и успешно продължаване на еволюцията в преходните времена.