Помощ при превръщането на вашата отрицателна карма в Светлина и на вашата илюзорна част в Светлина

Господ Сурия

23 юли 2010 г.
Обновено от Господ Сурия на 16 октомври 2020 г.

АС СЪМ Сурия.

Днес, на 23-то число от месец юли, ас дойдох да ви дам конкретни препоръки, та да ви е по-лесно да се освободите от вашата отрицателна карма и от вашата илюзорна част. Понеже това е основното, към което трябва да насочите своя устрем и своите желания и постигането на което би ви осигурило преминаването на ново ниво на Съснание и отиването ви в Света на 6-тата човешка раса, който ви очаква да живеете там, когато времето настане, в съгласие с Господните Повели и Правила.

На всяко 23-то число, всеки месец, бихте могли да направите всичко най-добро, което можете и е по вашите сили, според Милостта на Единния Отец, която ви е дадена, в един ден от месеца предварително да превръщате в Светлина вашата отрицателна карма, която иначе би ви предстояло да отработвате прес целия следващ месец. Тая Господна Милост продължава своето действие и понастоящем.

Колкото повече време отделите да вършите духовна работа в тоя ден, толкова по-добре би било. Всеки месец на 23-то число бихте могли дори да се отдадете исцяло в Служение на Бога и на Отца. Моят съвет е в тоя ден да бъдете сред природата, вън от къщи и от населеното място, където живеете и да се постараете да приложите конкретните препоръки, които ви се дават от Висшите Същества на Светлината.

Днес ви давам още един спомагателен инструмент.

Който желае, може да ми пише писмо на всяко 23-то число, в което да ме помоли и да поиска помощ прес целия следващ месец относно трансформацията на своята илюзорна част, на своето его. И ас ще мога да направя това, което е нужно. (Действието на тая Господна Милост приключи прес 2017 г. – виж бележката под линия*.)

Вече научихте как се пишат писмата до нас. Първо, благодарите относно Специалната Господна Милост, която ви се дава. После, вписвате в писмото своето искане, след което съобщавате какво сте решили вие да дадете от себе си, та да ви се даде подкрепа или помощ, понеже такова е Господното Правило – да дадете, та да можете да получите това, което сте поискали и ви се дава. Накрая исгаряте писмото, като предварително поканите, искрено поискате и помолите ангелите-вестоносци да го доставят на тоя, до когото е адресирано във Висшите октави на Светлината.

Искам да ви напомня, че вместо да поемате ангажимент, който е много голям, отнема много време и ви натоварва повече, отколкото можете да отработите всеки ден, и вместо да почнете да пропускате да го правите редовно и това да ви прави напрегнати, много по-добре е да поемете ангажимент да правите дори нещо много малко, но да го правите постоянно, от все сърце и то да ви носи радост. Например всеки ден да отправяте своята Божествена Любов, макар и с няколко думи, в молитва или дори с 1 поклон, в стих или в песен, а може и в рисунка, която да посветите на това Висше Същество на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината, до което сте писали писмо и сте го помолили да ви помага в това, от което имате нужда. Може и всеки ден да е нещо друго това, което посвещавате на Висшето Същество на Светлината. Най-важното е по време на испълнение на поетия ангажимент, да пребивавате на най-високото ниво на вибрации, до което може да достигнете, след като предварително сте се постарали да успокоите вашето съзнание/Съснание и да го откъснете от обкръжаващата ви илюзия.

Прилагането от вас на дело в ежедневието на конкретните препоръки, които ви се дават сега, в тия времена, е един постоянен процес на съвместна работа със Силите на Светлината и обучение, и качване нагоре по стъпалата на Духовния растеж. Целта е все повече да се откъсвате от света на илюзията и все повече време да пребивавате в реалния свят на Бога. А докато сте в илюзията, да свикнете да държите съзнанието/Съснанието си на максимално най-високото ниво, което ви е достъпно в момента.

АС СЪМ Сурия

 

blue line

* Бележка на Росица Авела: На 17 януари 2017 г. Присъствие на Единния оповести, че приключи действието на Милостта да се обръщаме на всяко 23-то число от месеца в писмо до Господ Сурия с молба да ни помогне да се трансформира собствената ни илюзорна част в Светлина.

Напътствията как се пише и отправя писмо до Кармичното Ръководство на планетата, а също и индивидуално до някое Висше Същество на Светлината, остават в сила. Нужно е обаче да се обърне внимание при испълнението на поетите ангажименти как да се отправя благодарност, според дадените упътвания от Присъствие на Единния само на кого да благодарим.