Помощ при превръщането на вашата отрицателна карма в Светлина и на вашата илюзорна част в Светлина

Господ Сурия

23 юли 2010 г.
Обновено от Господ Сурия на 16 октомври 2020 г.

АС СЪМ Сурия.

Днес, на 23-то число от месец юли, ас дойдох да ви дам конкретни препоръки, та да ви е по-лесно да се освободите от вашата отрицателна карма и от вашата илюзорна част. Понеже това е основното, към което трябва да насочите своя устрем и своите желания и постигането на което би ви осигурило преминаването на ново ниво на Съснание и отиването ви в Света на 6-тата човешка раса, който ви очаква да живеете там, когато времето настане, в съгласие с Господните Повели и Правила.

На всяко 23-то число, всеки месец, бихте могли да направите всичко най-добро, което можете и е по вашите сили, според Милостта на Единния Отец, която ви е дадена, в един ден от месеца предварително да превръщате в Светлина вашата отрицателна карма, която иначе би ви предстояло да отработвате прес целия следващ месец. Тая Господна Милост продължава своето действие и понастоящем.

Колкото повече време отделите да вършите духовна работа в тоя ден, толкова по-добре би било. Всеки месец на 23-то число бихте могли дори да се отдадете исцяло в Служение на Бога и на Отца. Моят съвет е в тоя ден да бъдете навън от населените места, сред природата и да се постараете да приложите конкретните препоръки, които ви се дават от Висшите Същества на Светлината*.

Днес ви давам още един спомагателен инструмент.

Който желае, може да ми пише писмо на всяко 23-то число, в което да ме помоли и да поиска помощ прес целия следващ месец относно трансформацията на своята илюзорна част, на своето его. И ас ще мога да направя това, което е нужно. (Действието на тая Господна Милост приключи прес 2017 г. – виж бележката под линия**.)

Вече научихте как се пишат писмата до нас. Първо, благодарите относно Специалната Господна Милост, която ви се дава. После, вписвате в писмото своето искане, след което съобщавате какво сте решили вие да дадете от себе си, та да ви се даде подкрепа или помощ, понеже такова е Господното Правило – да дадете, та да можете да получите това, което сте поискали и ви се дава. Накрая исгаряте писмото, като предварително поканите, искрено поискате и помолите ангелите-вестоносци да го доставят на тоя, до когото е адресирано във Висшите октави на Светлината.

Искам да ви напомня, че вместо да поемате ангажимент, който е много голям, отнема много време и ви натоварва повече, отколкото можете да отработите всеки ден, и вместо да почнете да пропускате да го правите редовно и това да ви прави напрегнати, много по-добре е да поемете ангажимент да правите дори нещо много малко, но да го правите постоянно, от все сърце и то да ви носи радост. Например всеки ден да отправяте своята Божествена Любов, макар и с няколко думи, в молитва или дори с 1 поклон, в стих или в песен, а може и в рисунка, която да посветите на това Висше Същество на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината, до което сте писали писмо и сте го помолили да ви помага в това, от което имате нужда. Може и всеки ден да е нещо друго това, което посвещавате на Висшето Същество на Светлината. Най-важното е по време на испълнение на поетия ангажимент, да пребивавате на най-високото ниво на вибрации, до което може да достигнете, след като предварително сте се постарали да успокоите вашето съзнание/Съснание и да го откъснете от обкръжаващата ви илюзия.

Прилагането от вас на дело в ежедневието на конкретните препоръки, които ви се дават сега, в тия времена, е един постоянен процес на съвместна работа със Силите на Светлината и обучение, и качване нагоре по стъпалата на Духовния растеж. Целта е все повече да се откъсвате от света на илюзията и все повече време да пребивавате в реалния свят на Бога. А докато сте в илюзията, да свикнете да държите съзнанието/Съснанието си на максимално най-високото ниво, което ви е достъпно в момента.

АС СЪМ Сурия

 

blue line

* Включително и (Отстранен документ) 5-те Правила-Напътствия относно съхраняване на Чистотата, спасение на човешката Душа и успешно продължаване на еволюцията в преходните времена.

** Бележка на Росица Авела: На 17 януари 2017 г. Присъствие на Единния оповести, че приключи действието на Милостта да се обръщаме на всяко 23-то число от месеца в писмо до Господ Сурия с молба да ни помогне да се трансформира собствената ни илюзорна част в Светлина.

Напътствията как се пише и отправя писмо до Кармичното Ръководство на планетата, а също и индивидуално до някое Висше Същество на Светлината, остават в сила. Нужно е обаче да се обърне внимание при испълнението на поетите ангажименти как да се отправя благодарност, според дадените упътвания от Присъствие на Единния само на кого да благодарим.