Практически мерки относно преминаване от света на илюзията в Божествения свят

Господ Майтрейя

21 юли 2010 г.
Обновено от Господ Майтрейя на 02 октомври 2020 г.

АС СЪМ Майтрейя.

Днес идвам да дам няколко практически съвета относно преминаването от света на илюзията в Божествения свят на тия от вас, които са наясно относно какво говоря и са готови да приложат реченото от Мен.

На първо място е нужно да желаете да установите трайна връска между вас и нашия свят и да желаете да преминете в реалния свят на Господа.

След това идва ред на вашата молитва и молба към мен. Нужно е с цялата си Вяра да ме поканите в своя храм и да поискате моята подкрепа и в краен случай – помощ, относно превеждането ви по Пътя на Посвещенията – Пътя на постигане на Просветление.

И доколкото с всеки следващ ден по-голямата част от човечеството твори карма във все по-големи размери поради липсата на ученост и поради липсата на достатъчна осъзнатост, то и слоят от отрицателни енергии, особено в и около по-големите градове на вашия свят, се увеличава и Ни става все по-трудно да проникваме в него. А когато го правим, това Ни коства доста повече усилия. Поради това многократно ви е речено, че когато пропуснете една Божествена Милост или се въсползвате само отчасти от нея, следващия път би могло да ви бъде доста по-трудно да стъпите отново на Пътя.

Преди да реша да ви обучавам, е нужно да видя вашето желание, подкрепено от вашето Постоянство, от вашата Вяра и вашата Преданост. Поради това, ако желаете да учите при мен, би било добре да почнете всеки ден да ми отправяте своята Божествена Любов, посвещавайки ми такава духовна практика, каквато сърцето ви подскаже, като преди това ме поканите* в своя храм и ми осигурите достъп да Присъствам в него, като пребивавате в тишина и покой. Така вие по-лесно и по-високоскоростно ще постигате Хармония с Мен и ще свикнете да приемате моето енергийно присъствие, което ще усилвам постепенно с всяка следваща ваша работа в духовността, която ми посвещавате. Времето, прес което е нужно да правите всичко това, е индивидуално по отношение на всеки от вас и е поне няколко месеца.** Прес цялото това време ас ще следя състоянието на вашето съзнание и Съснание, вашата устременост и доколко прилагате в живота си нашите напътствия относно практическото приложение на Учението, което ви се дава тук и сега чрес сайт ЕДИНЕНИЕ.

Прилагането на тия напътствия само би ви улеснило след това и би ускорило вашето придвижване по Пътя. Понеже когато издигнете Съснанието си, когато сте с високи вибрации, положителни и испълнени с Благодарност към Бога и към Единния Отец, с всеобхватна Божествена Любов към Живия Живот и с Радост прилагате в максимална степен всички Божествени качества, които сте отработили до момента, тогава по-лесно и с по-малко страдания ще протича в реални ситуации от вашия живот процесът на исчистване на вашата отрицателна карма, преодоляването на вашето его и отработването на останалите Божествени качества, с които е нужно да се сдобиете, а след това ще дойде ред да се освобождавате и от вредоносните програми, кодировки и блокажи и техните вредоносни плодове и последствия, които имате насадени от представителите на мрежите на илюзията въплъщения наред!

От вас самите и от вашата ежедневна работа над себе си по прилагането на Напътствията, давани ви от Висшите Същества на Светлината, се определя например дали ще ви е трудно и мъчително да се откажете от пушенето на цигари, или това ще стане отведнъж и бес да испитате и почувствате каквото и да е сътресение. И това ще е така с освобождаването ви и от всички други ваши вредни навици, привързаности и желания и с превръщането в Светлина на всички ваши отрицателни състояния на съзнанието. Понеже чрес ежедневната ви работа по приложение на даваното Учение вие си сътворявате блага карма, която след това се употребява, та да можете с лекота да превръщате в Светлина негативността, която исплува от вашето същество, когато пожелаете с нея да приключите и това време настане.

Ас винаги съм готов да ви подкрепя или помогна, когато имате нужда и поискате моята подкрепа или помощ, дори и тогава, когато ви оставям напълно бес подкрепа и помощ, тъй като сте по време на тест, и тогава именно въсдържането ми от намеса е моята подкрепа и помощ, та да се испълни Господният Закон/Правило и да ви се даде шанса да положите успешно своя испит.

Очаквам вашите решения и съм готов да проследя как ги прилагате.

Господ Майтрейя

 

blue line

* Бележка на Росица Авела: Помолих Господ Майтрейя да бъде дадена молитва във връска с появилата се потребност всеки ден, преди да му посветим някакъв вид работа в духовността, или работа в материалността, Той да бъде поканен в храма на всеки, който желае да стъпи на Пътя на Посвещенията и да учи в неговата Школа на Мистериите. Молитвата е:

Господи Майтрейя, ас (……. малкото име), Те каня, искрено искам и моля, да бъдеш в моя храм и Ти посвещавам ……
(всеки гласно упоменава какво Му посвещава, напр. молитва, песен, благо дело, четене на някое от Неговите Послания, Мисли на сайт ЕДИНЕНИЕ, …),
и Ти отправям моята Божествена Любов.
Господи Майтрейя, ас ……(малкото име)
Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,
помогни ми да постигна Преображение.
Помогни ми да вървя по Пътя на Посвещенията,
по Пътя на Освобождението от моята илюзорна част, от моето его,
та да постигна Божествено Просветление
и да съм в по-пълно Служение на Живия Живот,
в испълнение на Промисъла на нашия Отец Небесен.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

 

**

Допълнение към Посланието

30 март 2011 г.

АС СЪМ Майтрейя.

Дойде времето да дам това допълнение към моето Послание.

Всеки един от вас със сърцето си ще почувства докога ежедневно да ми посвещава такава духовна работа или работа в материалността, каквато реши. И когато почувствате, че е време да я преустановите, тогава е добре да продължите всеки ден да ми отправяте молитвата, но вече в следния вид:

Господи Майтрейя, ас ……(малкото име)
Те каня, искрено искам и моля, ако такава е Твоята Воля,
помогни ми относно моето Преображение.
Помогни ми да вървя по Пътя на Посвещенията,
по Пътя на Освобождението от моята илюзорна част, от моето его,
та да постигна Божествено Просветление
и да съм в по-пълно Служение на Живия Живот,
в испълнение на Промисъла на нашия Отец Небесен и на Единния Отец.
И всичко да бъде според Твоята Свята Воля, Господи!
АМИН   ТАКА ДА БЪДЕ   ОМ

Оставам с Надежда и Вяра във вас, моите чела***, и във вашето успешно придвижване напред по Пътя към Отца във времето, което предстои.

АС СЪМ Майтрейя, ОМ

 

*** От санскрит: чела – ученици (гуру-чела отношения – отношения между Учителя и учениците).