Начинът събитията на планетата да се осъществят по-благоприятно

Владика Кут Хуми

20 юли 2010 г.
Обновено от Владика Кут Хуми на 29 септември 2020 г.

АС СЪМ Кут Хуми.

Днес дойдох да дам няколко елемента на Учението относно вибрациите, което би помогнало това Учение да ви стане по-ясно и по-лесно да го прилагате в своя живот.

Когато сте:
blue-dotположителни,
blue-dotв Радост Мир и Хармония към цялото Творение на Отца и към Живия Живот,
blue-dotи обгрижвате Природата и самата планета,
тогава вибрирането на вашите клетки многократно се усилва.

Когато прибавите и чувството на Благодарност
blue-dotкъм Бога,
blue-dotкъм Ангелите и Архангелите
blue-dotи към Отца,
процесът още повече се усилва.

А когато пребивавате в Божествена Любов и я отправяте
blue-dotкъм Единния Отец,
blue-dotкъм всички Висши Същества на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината;
blue-dotи към Живия Живот и планетата, на която сте се родили и живеете тук и сега, включително към всички Живи, Светли и Чисти Души, които също се намират във въплъщение на планетата в тоя момент, тогава се получава вибрация на вашите клетки от съвсем друг, много по-висш порядък.

Когато пребивавате в тия състояния постоянно, вие се превръщате в генератори на високи вибрации и пространството около вас се превръща в пространство, наситено с Божествена и Господна Светлина.

Когато неколцина от вас поддържате такива високи вибрации и живеете/работите в едно и също населено място, количеството и качеството на промените се покачва много повече.

А понякога и само един праведник, у когото Божественият Огън буйно гори, когато живее навън от града, и от което и да е по-голямо човешко поселище, е достатъчен, та да оцелее природата, да бъдат охранявани всички Живи същества в околното пространство и дори на територията на цялата държава.

Във въплъщение на планетата сега се намират и частични инкарнации на Велики Духове, които са в състояние да влияят благотворно на Живия Живот на целия континент, където живеят.

Промисълът на Отца относно тая планета вече е в ход и се осъществява. И е исцяло във вашите ръце колцина ще се подготвят да преминат успешно до край прес преходните времена.

Поради тая причина ние ви учим постоянно да сте на най-високото достъпно ви ниво на Съснание, а това може да се случи, когато:
blue-dotвинаги сте исцяло положителни,
blue-dotприемате спокойно каквото и да се случва около вас и с вас и
blue-dotсте будни и постоянно следите и контролирате всяка своя мисъл, всяко свое чувство и всички слова, които искате да кажете.

А когато ви се появят отрицателни и други илюзорни мисли и чувства:
blue-dotведнага поканете на помощ това Висше Същество на Светлината от Йерархията на Светлината, което чувствате най-блиско до сърцето си и му испратете своята Божествена Любов от благодарност, че ви помага да се освободите от тия отрицателни и други илюзорни мисли и чувства;
blue-dotнасочете мислите си към нещо, от което ви става леко на душата и е Божествен пример: 1.насочете мисълта си към любимите си цветя, животни; 2.спомнете си вашите ближни, в които Божественият Огън гори и които ви носят Радост и се отнасят с Уважение, Благодарност и Божествена Любов към вас; 3.мислете относно природните красоти, спомнете си и своя Учител на финия план от Йерархията на Светлината, и другите Висши Същества на Светлината, почувствайте ги;
blue-dotносете винаги у себе си любим аромат и в момент на нужда вдъхнете аромата, притворете очи и си представете, че до вас стоят Учителите от Йерархията на Светлината, които са най-блиско до вашето сърце и ви подкрепят. Испратете им Божествената си Любов. И Благодарете на Бога – на вашата Висша Част, че ви помага, понеже чрес нея Учителите Небесни идват при вас. Благодарете и на Отца, че ви помага отново да въстановите положителния си сънастрой, Радостта и Божествената Любов.

Бъдете особено внимателни и в словото си:
blue-dotговорете само истинни твърдения;
blue-dotвиждайте само доброто и красивото около вас и им се радвайте тихо и кротко;
blue-dotпроявленията на илюзията се стремете да подминавате, бес да влагате чувствата си в тях и бес да ги осъждате и обсъждате. Напълно прекъснете потока на вашата Божествена енергия към тях.

Постарайте се:
blue-dotда се храните правилно – бес сурогати, дъвчейки продължително храната;
blue-dotда се обличате правилно – с дрехи от естествени растителни тъкани, употребявайки бялото или някой от цветовете на дъгата;
blue-dotда си осигурите добри условия на живот – достатъчно далеч навън от по-големите поселища, и добър начин на живот – с правилни навици.

Така ще съхраните вашите вибрации високи и тогава към вас ще почнат да се привличат като с магнит хора, които имат същите или сходни вибрации, и общувайки по правилния начин, оставайки положителни и преумножавайки Радостта помежду си, ще повишавате още по-силно своите вибрации и ще променяте още повече вибрацията на пространството около вас. Продължавайки да живеете по тоя начин, ще ви направи впечатление, че отрицателно настроените хора или ще почнат да ви отбягват, или ще се усмихнат и ще станете свидетели как почва да гори пламъчето в още една Душа.

Това е начинът събитията на планетата да се осъществяват по-благоприятно, благодарение на вашите постоянни собствени и съвместни усилия, докато това все още може да бъде направено. И от вашата ежедневна работа, на всеки един от вас, най-вече над себе си, се определя степента на тая благоприятност!

АС СЪМ Кут Хуми