Времето на самоподготовката

Прелюбимата Елена Ивановна

12 юли 2010 г.
Обновено от Елена Ивановна на 09 септември 2020 г.

АС СЪМ Елена Ивановна.

Днес дойдох да ви кажа, че е исключително важно всеки от вас както в час, така и след края на часовете, да си пише домашните по тая част от Учението, която ви се дава сега. Всеки от вас и бес каквото и да е бавене при това.

Понеже времето на самоподготовката също е точно отмерено по космическия часовник и истича с всеки следващ миг. И понеже доброто усвояване на даваното ви Учение ще ви е нужно, та да преминете успешно на следващото стъпало от еволюцията, а също и да получите следващата част от това Учение, която ви очаква там, на по-високото стъпало. И така стъпало след стъпало, все по-напред и нагоре!

Който срещне трудности и поиска моята подкрепа, съм готова да му я дам. Обаче винаги помнете, че основната работа вие сами трябва да свършите, бес да очаквате друг да я свърши вместо вас, понеже вие сте единствените, на които се дава и които можете да направите това. И още нещо – всеки от вас е на своето си ниво, обучава се в своя клас и трябва да си подготви домашните относно тоя клас, в който учи сега, бес да гледа домашните, които е потребно да подготвят другите около него. И е нужно да вложи цялото си старание и всичките си умения и да помни, че всички домашни се дават точно според силите на ученика, така че той да може да ги направи.

Важно е също да се трудите пълноценно във всеки миг и да помните, че ако успеете по-рано да се справите със своето домашно по отработване на поредния ви вреден навик, по преодоляването на следващото ваше отрицателно състояние на съзнанието, по трансформирането на следващия отрицателен кармичен запис в някое от нисшите ви тела, преди да е дошло времето да се отработват следващите, вие бихте могли да помогнете на своите блиски, та да успеят и те да се справят, дори и бес да им се учи много в тоя момент и бес да са наясно с важността на случващото се сега на планетата.

Благодарна съм, че можах да ви кажа всичко това и да ви предложа своята подкрепа.

АС СЪМ Елена Ивановна