Нова вест

Владика Мория

22 юни 2010 г.
Обновено от Владика Мория на 07 септември 2020 г.

АС СЪМ Владика Мория.

Днес АС СЪМ идвам посредством Росица Авела. По допущението на Единния Отец на нея ѝ бе активирана енергийната Мантия на човек, който предава на хората Словото Господно. И тя почна да получава и предава на хората това Слово – на Присъствие на Единния, на Господ Алфа – Отецът на тая галактика и на други Висши Същества на Светлината от Небесната Йерархия на Светлината.

Освен тая вест, идвам да ви предам още нещо важно:

Добре би било да препрочитате постоянно и да отработвате постепенно в живота си даваните ви оттук нататък на сайт ЕДИНЕНИЕ, направен по директното поръчение на Присъствие на Единния,
blue-dotПослания;
blue-dotНапътствия;
blue-dotотговори, давани от Присъствие на Единния, на ваши лични въпроси, по повод на духовния ви растеж, публикувани на сайт ЕДИНЕНИЕ в част Учение;
blue-dotотговори, давани от Присъствие на Единния, на ваши въпроси относно Учението, давано на сайт ЕДИНЕНИЕ, публикувани в част Учение;
blue-dotДуховни Практики и информация, дадена в част Работа в Духовността на сайт ЕДИНЕНИЕ.

Понеже Учението може да продължи да се дава само когато има напредък във вашата работа по практическото отработване на даваните положения в него, при всеки конкретно в живота му.

И когато виждаме, че напредъкът ви е постоянен, тогава се отваря нова Господна Милост да получите следващата част от Господната наука и Учението да се допълва, надгражда и обновява според промените, които настъпват на планетата и според достигнатите от вас нива на духовно усъвършенстване и отработване на Божествени обрасци/примери в хода на сдобиването ви с нови Божествени качества и добродетели и прилагането на отработените вече такива.

Поради това ас приключвам своето Послание към вас с Напътствието да направите всичко, което е по вашите сили и дори още повече, понеже можете, та да сте успешни в работата, която очертах – тия от вас, които желаете да сте единни с Живия Живот на тая планета и да бъдете част от него и в бъдеще.

АС СЪМ Владика Мория