Работа в духовността

Напътствие, относно Работата в духовността, от Господ Санат Кумара

Начало на всяка работа в духовността
Молитви и Слово-формули Духовна практика „Покаяние и Прошка”, съставена от
Духовна практика на Дванадесетте поклона и
Духовна практика „Прошка с ближен”
Молитви Мисъл от Висшите Октави на Светлината
Последователно (от последната до първата) 
По дeн на месеца (1-31) 
Благослови и Благодар​ствени Слова Послания-Картини „Помощ
от Висшите октави на Светлината”
1-30  31-60  61-90  91-120  121-150  151-180
 181-210  211-240  241-270  271-300
Духовна практика
в подкрепа на нашата планета РАЙМА (Земя)
Стихове-Напътствия
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  76-90
  91-105  106-120  121-135  136-150 
Господните Повели Духовна практика и Статия
„Работа върху говора относно
превръщането му в Слово”
Превръщане в Светлина на отрицателната карма от грешни мисли, чувства, слова и дела Дихателно упражнение
Духовна практика с Виолетовия Огън Духовна практика „Покаяние, Прошка и Благодарност в 7 стъпки”
(Всички варианти)
Духовна практика за покаяние и преобразуване на отрицателната карма към всички царства на материалния план на планетата Земя,
които са част от Живия Живот на тази планета
Духовна практика „Изчистване след престой в интернет и предпазване на благата карма”
Духовна практика ка Покаяние и превръщане на 100% в Светлина на отрицателната карма на гражданите, народите, държавите и институциите на ЕС към … народ и държава Духовна практика ка Мирно съществуване

 

Обяснения на някои думи и словосъчетания