Работа в духовността

Напътствие, относно Работата в духовността, от Господ Санат Кумара
Начало на всяка работа в духовността Пет Правила-Напътствия за опазване на Чистотата, за спасение на човешката Душа и за успешно продължаване на еволюцията в преходните времена
Призиви и Слово-формули Духовна практика „Покаяние и Прошка“
Молитви Песни за приумножаване на Радостта,
Благодарността и Божествената Любов
Благослови и Благодарствени Слова Послания-Картини „Помощ
от Висшите октави на Светлината“
1-30  31-60  61-90  91-120  121-150  151-180
 181-210  211-240  241-270  271-300
Повели на Виолетовия Пламък Стихове-Напътствия за всеки ден
1-15  16-30  31-45  46-60  61-75  76-90
  91-105  106-120  121-135  136-150 
Медитация за Земята Духовна практика и Статия
„Работа върху говора за
превръщането му в Слово“
Божиите Заповеди Дихателно упражнение
Преобразуване на отрицателната карма,
създадена от погрешни
мисли, чувства, слова и дела

 

Обяснения на някой думи и изрази

 


ЕДИНЕНИЕ
www.edinenie-vsemirno.net