Pytanie i odpowiedź 94

Trakowie i Żydzi
Część 1

Podobne pytania wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE przez różnych ludzi w różnym czasie, niektóre 16 stycznia 2018 roku i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego 18 lutego 2018 roku

 

Pytanie 1: Czy w księdze „Królowie”, gdzie Dawid zwycięża Goliata z rodu Getów z Filistyńczyków, ma się na myśli, że to są Geci, którzy zamieszkują naszą (bułgarską) ziemię, i uważa się, że są częścią trackich plemion?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 2: Czy prawdziwe jest twierdzenie, ze Geci są częścią trackich plemion?

Odpowiedź: Tak, są z trackich plemion.

 

Pytanie 3: Jaka jest przyczyna, że odbyło się tak wiele bitew miedzy tymi dwoma narodami – Żydami i Trakami (Filistyńczykami)?

Odpowiedź: Ponieważ naród żydowski zgrzeszył.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 95

Trakowie i Żydzi
Część 2

Podobne pytania wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE w różnym czasie przez różnych ludzi na temat Traków i Żydów, i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego 18 lutego 2018 roku

 

Pytanie 1: Czy prawdziwe jest twierdzenie, że kiedy Żydzi za króla Dawida zdobyli miasto Jerozolimę, zabrali go trackim plemionom?

Odpowiedź: Tak, prawdziwe.

 

Pytanie 2: Czy prawdziwe jest twierdzenie, ze Żydzi wbrew temu, co im wskazał Obecność Jedynego przez Mojżesza, odmówili osiedlenia się na pustyni i napadali i stopniowo zaczęli opanowywać żyzne ziemie na brzegach morza Śródziemnego, ale tam spotkali trackie plemiona?

Odpowiedź: Tak, prawdziwe.

 

Pytanie 3: Czy naród żydowski ma jeszcze karmę w wyniku tej agresji?

Odpowiedź: Tak, ma. Zabroniłem im walczyć i odbierać ziemię lokalnej ludności! Oprócz karmy do tego narodu (Traków), który Kocham, na pierwszym miejscu mają karmę do Mnie, Obecności Jedynego, przez łamanie Moich Przykazań: żyć bez tego, aby kraść, w tym ziemie bliźniego narodu. I żyć bez tego, aby odbierać ludzkie życie i bez tego, aby ranić kogokolwiek w jakikolwiek sposób.

Mój zamysł dla żydowskiego narodu był zupełnie inny, lecz oni nawet nie zrozumieli, na ile wspaniały on był! Przecież ich też kocham! A oni wtrącili się w sprawy narodu trackiego. I siłą zabrali Trakom zachowawczą i czyszczącą funkcję w stosunku do całej planety, którą JAM JEST Obecność Jedynego im wyznaczyłem i przygotowałem wykonywać automatycznie, żeby tylko żyli w Moim Prawie i w zjednoczeniu z Żywym Życiem. I oni (Trakowie) to robili!

Z tej przyczyny na barki Żydów został zrzucony ten ciężar – dalej wykonywać tę pracę, lecz bez przygotowania się do niej, (dlatego oni) robią to ze stałym wysiłkiem. A jeśli zaprzepaszczą ją, znikną jako naród z powierzchni tej planety i im będzie zabrane prawo do wcielenia się na niej na zawsze, ostatecznie.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 96

Trakowie i Żydzi
Część 3

Pytania na temat Traków i Żydów, wysłane na stronę ZJEDNOCZENIE 16 stycznia 2018 roku, i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego 18 lutego 2018 roku

 

Pytanie 1: Czy wielożeństwo, praktykowane za króla Dawida, było błogosławione przez Pana?

Odpowiedź: Był brak takiego dopuszczenia! I dlatego oni zgrzeszyli też przede Mną i rozliczali się i wtedy, i do tej pory, i będą jeszcze się rozliczali w przyszłości!

 

Pytanie 2: Skoro nie było błogosławione (wielożeństwo wśród Żydów), to jakie istoty przychodziły we wcielenie?

Odpowiedź: We wcielenie do tego narodu wśród tych, którzy deptali Moją Wolę i Prawa, zaczęły przychodzić takie istoty, jakie przychodziły i dotychczas, przychodzą i teraz, i zawsze, i wszędzie, gdzie depcze się Moje Przykazania i Boskie Prawo Moralne – bardzo mocno obciążone światłe istoty, które przez szereg poprzednich wcieleń znajdowały się w sieci ciemności, albo byty z jakiejkolwiek sieci iluzji.

Ponieważ jeszcze wtedy powiedziałem mężczyznom żyć bez tego, aby pożądać domu bliźniego, który jeden, i bez tego, aby pożądać żonę bliźniego ani jego żon – ponieważ i ona jest jedna!

I Adamowi dałem tylko jedną jedyną żonę – Ewę.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 97

Trakowie i Żydzi
Część 4

Pytania na temat „Trakowie i Żydzi” i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego 18 lutego 2018 roku

 

Pytanie 1: Jaki był Twój Zamysł dla narodu żydowskiego, miły Ojcze Jedyny?

Odpowiedź: Należało mu żyć na pustyni, aby oczyścić się karmicznie, tyle czasu, ile potrzeba na to, aż cały naród się oczyści!

Wtedy dla Żydów na tej pustyni otworzyłby się energetyczny Portal do innego wymiaru – innego świata – Świata Nowego Porządku 6-ej rasy, jeszcze wtedy! I cały naród żydowski na czele z Mojżeszem, prowadzony i podtrzymywany przez niego, mógłby przejść na nowy, bardziej wysoki energetyczny i wibracyjny poziom. A gdyby przeszedł, dałbym całą ziemię, którą przygotowałem mu w tym nowym świecie. I wszyscy ludzie w żydowskim narodzie, będąc karmicznie i w inny sposób czyści, automatycznie zdobyliby i Dary Ducha Świętego.

Tak, zawsze chcę i daję tylko najlepsze Moim dzieciom, przestrzegającym Moich Nakazów, które im dałem tylko i wyłącznie dla ich dobra!

Jednak Żydzi napadli na lokalną ludność i zamiast dostać to, co przygotowałem dla tego narodu, zaczęli zabierać cudzą ziemię i zajmować cudze domy, tracką ludność – Mój ukochany naród, w całości składający się ze Światłych istot, zamienili w niewolników!

 

Pytanie 2: Czy w tym świecie – Świecie Nowego Porządku – w tym momencie jest ludność?

Odpowiedź: Tak, wszystkie dusze, które przygotowały się i wzniosły. Dlatego one są bez potrzeby wcielania się znowu w waszym świecie, ponieważ są już wcielone tam! I czekają na was z największą Boską Miłością. I cieszą się na każdą nową Duszę, która przygotuje się i do nich dołączy!

 

Pytanie 3: Czy tam znajduje się naród Majów – w Świecie Nowego Porządku?

Odpowiedź: Jest on w innym miejscu, ponieważ miał wysokie osiągnięcia, ale nie był wysoko karmicznie oczyszczony.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 98

Trakowie i Żydzi
Część 5

Pytania na temat „Trakowie i Żydzi” i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego 19 lutego 2018 roku

 

Pytanie: Jakie było wyjście dla narodu żydowskiego, miły Ojcze Jedyny, który kochałeś?

Odpowiedź: Ja i teraz go kocham. We wszystkich czasach do tego narodu przychodzą we wcielenie istoty Światła, żeby mu pomagać.

Najlepsze dla tego narodu jest generalne pokajanie się przede Mną za wszystko, co on zgrzeszył jako naród, we wszystkich czasach. Wszyscy ludzie, każdy człowiek należący do tego narodu niech się pokajają, bez wyjątku. I kajają się tak długo, ile będzie potrzeba dopóty, dopóki oczyszczą się ze wszystkiego, co zgrzeszyli jako naród, jeśli chcą ocaleć, jako naród!

JAM JEST Obecność Jedynego wysłałem im Mojżesza, by wyprowadził ich z Egiptu, żeby uratował i pomógł im oczyścić się karmicznie, żebym wzniósł ich i przygotował im Raj do zamieszkania – świat Nowego Porządku szóstej rasy. A potem do nich stopniowo dołączyłyby te Dusze, które wystarczająco oczyszczą się karmicznie, że po zakończeniu wcielenia będą mogły przyjść tam w następnym swoim wcieleniu. I to byłby najlepszy wariant przejścia od piątej do szóstej rasy.

 

Rosica Aweła: Panie, to co mówisz, jest to najlepsze, chociaż w tym momencie wygląda, że jest najgorsze!

Odpowiedź: Tak, zawsze tak było, we wszystkich czasach! Trzeba tylko, aby człowiek miał Wiarę i wykonywał to, co powiedziałem, bardzo dokładnie, w pełni, na czas, szybko i jakościowo! To jest najważniejsza rzecz!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 99

Trakowie i Żydzi
Część 6

Pytania na temat „Trakowie i Żydzi” i odpowiedzi na nie, dane od Obecności Jedynego 19 lutego 2018 roku

 

Pytanie 1: Miły Ojcze Jedyny, czy to oznacza, że przewidywałeś dla narodu żydowskiego stanie się narodem szóstej korzennej ludzkiej rasy? (patrz Pytanie i odpowiedź 98)

Odpowiedź: Tak jest, gdyby stało się to, co Ja dla nich zaplanowałem, a oni potrafili podążać za Moim Zamysłem do końca.

 

Pytanie 2: Nauczyciel Petr Dynow (Beinsa Douno) powiedział, że naród słowiański jest narodem szóstej korzennej rasy, czy tak jest?

Odpowiedź: Tak, słusznie to powiedział, ponieważ „Słowianie” to nowe imię Traków. Imię zmieniono im z czasem, a piśmiennictwo zlikwidowano przez niektóre inne narody. Żydzi zabierali ziemie tym Trakom, którzy nazywali się Filistynami po tym, jak Mojżesz wyszedł z wcielenia. W ten sposób Żydzi pozbawili ich możliwości wykonania Misji, którą zaplanowałem dla Traków jako narodu:
blue dotoni są tymi, którzy stopniowo przyjmują na siebie karmę ludzkości, pomagają w oczyszczeniu jej i stopniowo przygotować się do wejścia do szóstej rasy,
blue doti oni są tymi, którzy troszczą się również o czystość Matki Ziemi, żyjąc w zjednoczeniu z Żywym Życiem na tej planecie.

Po tym wszystkim, co się wydarzyło i Żydzi osiedlili się na ziemi Traków i w ich domach, oni (Żydzi) automatycznie przejęli ich pracę, którą im powierzyłem, aby wykonywali na tej ziemi!

W ten sposób Żydzi sami zrezygnowali z Misji, którą dla nich wyznaczyłem. Stała się ona Misją Traków – tego narodu, który Żydzi wyparli z miejsca, które JAM JEST Obecność Jedynego wyznaczyłem im dla służenia Mi. I Trakowie osiedlili się na ziemiach na północ od dzisiejszej Turcji i na całym półwyspie Bałkańskim po morze Północne, a również na zachód i na wschód.

Stopniowo, z czasem Traków zaczęto nazywać Słowianami. I ten naród przejął Misję, pierwotnie wyznaczoną dla narodu żydowskiego. Cierpienia oczyszczały go bardzo mocno przez wszystkie czasy. Tak się dzieje i dotychczas. I ten naród (Trakowie) stał się narodem szóstej korzennej rasy. Ci z nich, którzy są gotowi i wystarczająco oczyszczeni, już zamieszkują ziemię i świat Nowego Porządku i są gotowi z radością przywitać każdego, kto zdoła przygotować się do wejścia do tego świata.

Tak, dla Mnie wszystkie dzisiejsze słowiańskie narody są jednym narodem – narodem szóstej korzennej rasy. I on już zaczął zamieszkiwać wyznaczoną mu przeze Mnie Nową ziemię – Ziemię Nowego Porządku.

I od momentu, kiedy to się stało, każdy człowiek na tej planecie z Żywą i wystarczająco czystą Duszą, po zakończeniu bieżącego wcielenia w tym materialnym świecie, wejdzie w nowe wcielenie do nowego, z bardziej wysokimi energiami i wibracjami, świata Nowego Porządku.

Do tego zaś materialnego świata teraz we wcielenie przychodzą wszystkie dusze o najniższym poziomie energii i wibracji i najbardziej karmicznie obciążone, aby dostać szansę w przyśpieszonym tempie i szturmem maksymalnie, na ile to jest możliwe, oczyścić się karmicznie.

Również wszelakie byty z różnych sieci iluzji dostały pozwolenie na wchodzenie we wcielenie w ludzkich ciałach, aby oczyściły się Niebiosa. Aby z ich obecności oczyściły się wszystkie warstwy i poziomy subtelnego planu.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 100

Trakowie i Prabułgarzy
Część 7

Pytania i odpowiedzi, dane od Obecności Jedynego 3 i 4 marca 2018 roku

 

Pytanie 1: Kim są Prabułgarzy? Czy są Trakami, czy ich pochodzenie jest inne i jakie ono jest?

Odpowiedź: Prabułgarzy są zupełnie kimś innym od Traków. Przybyli z Peru, mieli z Góry przydzielony obowiązek zbudowania bułgarskiej Państwowości, łącząc swoje geny z trackimi i w ten sposób tworząc coś lepszego:
blue dotnaród zdolny wytrzymać próby czasu i przetrwać, jako taki,
blue dotnaród, który zapoczątkuje szóstą rasę z nowym kodem genetycznym,
blue dotnaród, do którego w ciągu wieków mogą przychodzić częściowe inkarnacje Wyższych Wzniesionych Istot Światła.

Do Misji Prabułgarów należało dotarcie do trackiego narodu i ich ziemi, na której teraz mieszkasz, Umiłowana, tzn. do ziemi Obiecanej, i tu ukształtować Państwo z lokalną tracką ludnością, nazywaną już słowiańską. I oni temu podołali. Zrobili to i wykonali swoją Misję!

Spadkobiercy Prabułgarów, którzy połączyli się z Trakami, otrzymali ich Misję – aby ukształtowali Państwo i zachowali naród 6-ej korzennej rasy, prowadząc go przez wieki do momentu Wielkiego Przejścia. Odziedziczyli także i początkową Misję, którą dałem trackiemu narodowi, żeby chronił planetę i Żywe Życie na niej, którą obecnie pełni każdy człowiek na tej planecie, który ma Żywą i Jasną Duszę i posiada tracki gen, w jakiejkolwiek części planety znajduje się i w którymkolwiek narodzie się urodził, i którąkolwiek religię wyznaje. Misję tę wszyscy ci ludzie pełnią automatycznie, ponieważ są przeze Mnie przygotowani do wykonania tego jeszcze od starożytności, oby tylko mieli określony procent karmicznej czystości i określoną liczbę otwartych czakr.

 

Podpytanie do pytania 1: A czy są tacy, miły Ojcze Jedyny, i jaka jest ich liczba?

Odpowiedź: Tak, są. Wystarczająca.

 

Pytanie 2: Kim jest Bóg Tangra na planie subtelnym? Czy tym imieniem Prabułgarzy zwracali się do Ciebie, miły Ojcze Jedyny?

Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 3: Jaka jest przyczyna i pierwotna przyczyna, że bułgarscy Słowianie (Tracy) kiwają głową w odwrotnym kierunku, niż pozostali Słowianie i prawie cały pozostały świat w przypadku „tak” i „nie”?

Odpowiedź: Dla bilansu, jak i w przypadku leworęcznych.

 

Pytanie 4: A jak się ma bułgarski naród, który jest połączeniem genotypu Traków i Prabułgarów, do wszystkich pozostałych słowiańskich (trackich) narodów, istniejących dzisiaj?

Odpowiedź: Tak, słuszne jest to, co zauważyłaś, Umiłowana. Wszystkie dzisiejsze słowiańskie narody, tzn. narody Traków – wszystkie trackie plemiona są narodem 6-ej korzennej rasy, a naród bułgarski jest narodem 7-ej rasy, narodem kapłanów dla 6-ej rasy, narodem, przez który przychodzą i będą przychodzili we wcielenie i w świat Nowego Boskiego Porządku Wyższe Wzniesione Istoty z Wyższych oktaw, których Misją jest bycie Nauczycielami dla narodów 6-ej rasy.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 103

Uzupełnienie do drugiej i piątej części na temat „Trakowie i Żydzi”

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 8 marca 2018 r.

 

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, już powiedziałeś w drugiej części tematu „Trakowie i Żydzi” (pytanie i odpowiedź 95), co nastąpi, jeśli Żydzi odniosą porażkę w wypełnieniu przejętego od Traków zadania, a raczej, Misji. Co jest najlepsze, z Pańskiego punktu widzenia, co oni powinni zrobić, żeby odnieść sukces?

Odpowiedź: Oprócz ogólnonarodowego pokajania (patrz część 5 tematu „Trakowie i Żydzi” - pytanie i odpowiedź 98) trzeba, żeby oni podtrzymywali „wieczną ofiarę” w świętym miejscu (patrz Księga Daniela) bez jakiegokolwiek przerwania z jakiegokolwiek by to było powodu!

I oni to wiedzą: że im przekazano robić 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, stale wykonywać modlitewne czuwanie przy zachodniej ścianie na wzgórzu Morii w Jerozolimie!

I tak czynić do Wielkiego Przejścia, bez dopuszczenia kogokolwiek lub żeby cokolwiek im przeszkodziło, oznacza to, że tam zawsze powinien być choć jeden Żyd, który modli się za ocalenie planety Ziemia i Żywego Życia na niej i za ocalenie rodu ludzkiego – żeby zachować Żywe Światłe Dusze, wcielone teraz na planecie i żeby na tyle oczyściły się od karmy, żeby skutecznie przejść przez Wielkie Przejście w Nowy Porządek 6-tej ludzkiej pasy!

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net