1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Spotkanie w Polsce 23 i 24 stycznia 2016 r.
Część 37

Pytania i odpowiedzi

 

Rosica Aweła: Jakie rzeczy i materiały przejdą po Przejściu do nowego świata?

Innymi słowy – co może przejść podczas Przejścia całej planety na przeznaczony jej przez Ojca wyższy poziom energetyczny, który jest również czasem przejścia ludzkości od piątej do szóstej rdzennej rasy?

Obecność Jedynego udzielił odpowiedzi w dniach Zimowego Przesilenia.

„Podczas Przejścia przejdą wszystkie naturalne materiały i całe Żywe Życie, czyli Moje Stworzenie, a także rzeczy – owoce ludzkiej pracy, wykonane z naturalnych materiałów i będące własnością osobistą tych, którzy skutecznie przejdą przez przejście, a ich energetyka również związana jest z siecią Światła planety.”

 

Na planecie nie ma człowieka we wcieleniu, który by wiedział, kiedy nastąpi Przejście. Właśnie dlatego Umiłowany Jezus powiedział, że każdy powinien być zawsze gotowy. Gdy w ubraniu człowieka są części ze sztucznych materiałów, nici i inne części, może to przeszkodzić człowiekowi w realizacji przejścia i znalezieniu się na nowym, wyższym energetycznym poziomie wraz z całą planetą i Żywym Życiem na niej albo do tego będzie zużyta znaczna ilość energii.

W odpowiedzi, udzielonej przez Obecność Jedynego, wyszczególnione są dwie grupy, które mogą dokonać przejścia:

1) wszystkie naturalne materiały i całe Żywe Życie, czyli Stworzenie Ojca Jedynego;

2) rzeczy, które są owocami ludzkiej pracy; mają jednak spełniać trzy warunki:

blue dotsą wykonane z naturalnych materiałów,

blue dotsą własnością osobistą tych, którzy skutecznie dokonają Przejścia;

blue dotich energetyka jest związana z planetarną siecią Światła.

Wyłącznie te rzeczy mogą dokonać Przejścia wraz z ludźmi, którzy są gotowi i mogą przejść.

Wyobraźcie sobie, że cała planeta wraz z Żywym Życiem na niej nagle przejdzie na nowy energetyczny poziom, który znacznie przewyższa obecny. Oznacza to przejście do nowego wymiaru, na subtelniejszy plan Bytu. Cała planeta będzie oczyszczona ze wszystkiego, co jest sztuczne. Do dyspozycji ludzi, którzy dokonają przejścia – a są to ludzie, którzy w momencie przejścia znajdują się w sieci Światła planety Ziemia i są wystarczająco czyści karmicznie i czyści na wszystkich poziomach – po przejściu pozostaną tylko te rzeczy, które są własnością osobistą, wykonane z naturalnych materiałów w stu procentach i znajdują się w sieci Światła. Taka stanie się nasza planeta – czysta i naturalna.

Bardzo niewielu jednak ludzi jest gotowych w tej chwili skutecznie dokonać Przejścia. Po to teraz trwają Przejściowe czasy, kiedy to cztery razy do roku podczas równonocy i przesileń słonecznych planeta ciągle i ciągle dokonuje mini przejść na bardziej wysoki energetyczny poziom. W ten sposób planeta i Żywe Życie na niej są przygotowywane do momentu wielkiego Przejścia, a ludzie są karmicznie oczyszczani w przyśpieszonym tempie. I to jest najlepsze dla ludzkiego rodzaju i przejścia od piątej do szóstej rasy jak największej grupy ludzi.

Obecność Jedynego udzielił też następnego zalecenia:

„Zawsze, tworząc coś nowego lub naprawiając stare, dobrze jest zanim zacznie się korzystać z tej rzeczy pobłogosławić ją i spryskać trzema rodzajami wody: księżycową, którą księżyc wam przyrządza, wodą święconą – wziętą ze świątyni i przyrządzoną przez księdza, i Żywą wodą, którą każdy sam sobie przygotowuje, odmawiając nad nią wezwanie do przekształcenia wody w Żywą wodę, dane wam przez Pana Sziwę. Czyńcie tak ze wszystkimi nowymi rzeczami, które wnosicie do swojego domu. W ten sposób zostają one oczyszczone i zmieniają polaryzację na sieć Światła.

Wszystko, co już znajduje się w domu człowieka, przebywającego w sieci Światła, i z czego on korzysta, już zmieniło polaryzację, lecz na to zużyto część jego energii. Jest prawdą, że wszystko może zostać oczyszczone energią, jednakże do tego zużywa się część osobistej energii człowieka, zamiast zachować ją do skutecznego i łatwiejszego przejścia przez przejściowe czasy, ponieważ nie ma innego sposobu na oczyszczenie i przejście rzeczy do sieci Światła.

Jeśli brak wam jakiejkolwiek z trzech rodzajów wody, ten sam rezultat można osiągnąć przez zastosowanie jednego rodzaju wody, lecz oczyszczanie nią robi się przez trzy dni pod rząd bez względu na fazę księżyca. Ważne jest zrobienie tego natychmiast po wniesieniu nowej rzeczy do domu.”

 

Ciąg dalszy nastąpi.

© Rosica Aweła

do Spotkania


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net