1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Spotkanie w Polsce 23 i 24 stycznia 2016 r.
Część 30

Pytania i odpowiedzi na temat "Rzeczy" (ciąg dalszy)

 

Uczestnik 1: Kiedy odziedziczyliśmy rzeczy po zmarłych dziadkach i one znalazły się w naszym domu, czy mogą pozostać u nas po tym, jak oczyścimy je wodą księżycową?

Rosica Aweła: Odziedziczone rzeczy są twoją własnością według prawa. Oczywiście, że mogą pozostać, jeśli czujesz się dobrze wśród nich. W tym przypadku nawet zbędne jest oczyszczanie ich. Ale jeśli czujesz się niedobrze przez którąkolwiek z nich, mimo że jest twoją własnością, ta rzecz należy do kategorii szkodliwych rzeczy i wtedy trzeba ją oczyścić. Jednak w przypadku, kiedy brak rezultatu oczyszczania, wtedy najlepiej sprzedać ją.

Jeśli człowiek odziedziczy pewną rzecz, a pomiędzy nim a spadkodawcą relacje były pełne wielkiej Miłości i uczucie to pozostało nawet po tym, jak ten ostatni, na przykład babcia czy dziadek, wyszedł ze wcielenia, w tym przypadku najlepiej powstrzymać się od energetycznego oczyszczania odziedziczonej rzeczy, ponieważ poprzez tę rzecz i poprzez wspominanie tego bliskiego człowieka połączenie energetyczne pomiędzy nimi jest zachowane.

W ten sposób człowiek może pomóc zmarłemu – jego duszy. Pomoc ta jest zwiększana i połączenie pomiędzy nimi jest wzmacniane, jeśli spadkobierca błogosławi swojego bliskiego zmarłego, aby skutecznie kontynuował swoją ewolucję i wzniósł się na poziom na planie subtelnym, do którego powinien dotrzeć.

Z kolei dusza bliskiego krewnego może pomóc na planem subtelnym, na którym znajduje się po wyjściu ze wcielenia, a szczególnie wtedy, kiedy człowiek używa tej rzeczy i błogosławi swojego bliskiego i dziękuje mu za pomoc.

W ten sposób ustanawia się dwukierunkowe połączenie i jest to dobre, ponieważ dzięki temu tworzy się dobrą karmę.

Poza błogosławieniem i przesyłaniem Wdzięczności i Boskiej Miłości, człowiek może pomagać swojemu bliskiemu zmarłemu jeszcze bardziej, biorąc do odpracowania część jego ujemnej karmy dopóki on sam wciąż przebywa na planie fizycznym. Jest to bardzo dobre.

A jeśli ktoś nie chce obciążać się ujemną karmą zmarłego krewnego, z którym miał mniej bliskie i serdeczne stosunki, wtedy lepiej będzie po przyjęciu dziedzictwa oddzielić od niego i dać darowiznę dla Boga, aby przekształcić w ten sposób karmę spadkodawcy, którego rzecz otrzymał i przerwać energetyczne połączenie pomiędzy nimi. Poza tym, dawanie darowizny dla Boga blokuje możliwość, aby poprzez te rzeczy przejmowało się karmę zmarłego krewnego także w przyszłości przez tych, którzy dziedziczą po nim.

Kiedy ten, który dokonał przejścia, był dobrym człowiekiem bez dużej ujemnej karmy i ktoś ze spadkobierców otrzymał jakąś jego rzecz i używa jej, to może on w trudnej sytuacji poprosić duszę tego człowieka o pomoc. Dusza ta poprzez rzecz, którą używa spadkobierca proszący o pomoc, może łatwiej nawiązać kontakt ze swoim bliskim na planie materialnym i pomóc mu, dzieląc się swoją dobrą karmą, a on szybciej ją otrzyma, używając tę rzecz.

W przypadkach jak powyższy człowiek powinien dobrze dbać o odziedziczone rzeczy z całą swoją Boską Miłością. I używać ich, ponieważ poprzez nie on otrzymuje pomoc. Rzeczy pomagają.

Sami widzicie, jakie dobre rezultaty można otrzymać. W każdym przypadku, kiedy człowiek wie, jak postąpić właściwie z Boskiego punktu widzenia i robi to, potem wszystko będzie na jego korzyść.

 

Uczestnik 2: Jak korzystać z rzeczy człowieka, który dokonał przejścia w stanie demencji w pieluchach? Rodzina takiego człowieka przekazała mi jedną rzecz.

Rosica Aweła: Najpierw zapytaj swoje serce, jak ono odbiera tę rzecz. Czego ono chce? I jeśli czujesz się dobrze, to wszystko jest w porządku i rzecz może pozostać u ciebie. Lecz najpierw powinna stać się twoją własnością, ponieważ ty jej nie odziedziczyłeś, lecz przekazali ci ją spadkobiercy bez otrzymania czegoś w zamian. Najlepiej daj im jakąś rzecz, jako gest wdzięczność za tę rzecz, lub ugość ich i powiedz wyraźnie, że jesteś im bardzo wdzięczna za tę rzecz i ona dobrze ci służy (jeżeli jest to prawda) i dlatego teraz ich gościsz. Oni muszą jasno zrozumieć, że ten poczęstunek jest odpłatą za rzecz, którą ci dali. Wtedy ta rzecz staje się twoją własnością.

Jeżeli człowiek, którego rzecz używasz, dokonał przejścia w utrudnionych okolicznościach, możliwe że on nadal tkwi w niższych warstwach planu subtelnego z powodu używania pieluch, i teraz jest mu trudno wznieść się. Możesz mu pomóc, dziękując mu za rzeczy, czując Boską Miłością do niego i błogosławiąc go, aby skutecznie kontynuował swoją ewolucję i z łatwością osiągnął poziom, do którego z Góry określono, by dotarł. A na koniec obowiązkowo wypowiedz Słowo-formułę: "I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!   AMEN   TAKA DA BYDE   OM   "

Możliwe, że właśnie dlatego jego bliscy dali ci jego rzecz nawet bez zrozumienia prawdziwej przyczyny, poproszeni przez jego duszę, która szuka pomocy i wie, że możesz jej udzielić!

 

Uczestnik 3: Kupowałam prezenty dla matki. Mama dokonała przejścia, a te rzeczy długotrwałego użytku trafiły do jej wnuczki – córki mojej siostry. Kto jest teraz właścicielem tych rzeczy?

Rosica Aweła: To zależy od okoliczności. Istnieją trzy wersje i ty zdecydujesz, która wersja dotyczy twojego przypadku:

Rzeczy są twoją własnością, jeśli matka pominęła dać ci coś w zamian. W tym przypadku możesz zwrócić się do siostrzenicy, aby zapłaciła ci symboliczną kwotę, aby te rzeczy stały się jej własnością i równocześnie zachować dobre stosunki między sobą. A jeśli są one zbędne, aby oddała je tobie, jeśli zechce;

Rzeczy są własnością twojej siostrzenicy, jeśli spełniono następujące trzy warunki:
1) twoja matka stała się ich właścicielem, bo dała tobie coś w zamian, kiedy ty dawałaś je jej w prezencie;
2) twoja matka, będąc jeszcze żywa, ogłosiła w obecności wszystkich swoich przyszłych spadkobierców, że te rzeczy są przeznaczone dla jej wnuczki, jeżeli wnuczka będzie opiekować się nią do momentu, kiedy ona odejdzie z tego świata, i wnuczka tak zrobiła;
3) wszyscy zgodzili się z jej wolną wolą w obecności babci i jej wnuczki;
Rzeczy są wspólną własnością wszystkich spadkobierców twojej matki, jeśli był spełniony tylko pierwszy punkt, tzn. twoja matka stała się ich właścicielką, a punkty drugi i trzeci nie zostały wykonane. W tym przypadku nawet, jeśli wnuczka korzysta z tych rzeczy, one pozostają współwłasnością wszystkich spadkobierców twojej matki, którzy na mocy prawa są uprawnieni do otrzymania spadku po niej. Wtedy należy wykonać podział między nimi albo twoja siostrzenica, która używa ich teraz, ma zapłacić za nie wszystkim innym spadkobiercom jakąś symboliczną sumę lub dać drobne prezenty w zamian, albo pomóc w czymś każdemu z nich swoją pracą lub wyświadczyć jakąś usługę.
Ona powinna wyraźnie powiedzieć im, że płaci właśnie za wszystkie odziedziczone rzeczy, żeby one stały się tylko jej własnością.

 

Ciąg dalszy nastąpi.

© Rosica Aweła

do Spotkania


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net