1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Spotkanie w Polsce 23 i 24 stycznia 2016 r.
Część 27

Szkodliwe rzeczy (ciąg dalszy)

 

Inny rodzaj szkodliwych rzeczy to te, które są związane ze złymi wspomnieniami.

Zwykle, kiedy człowiek popatrzy na taką rzecz, jego myśli kierują się do człowieka lub sytuacji, z którą jest ona związana, i przy stworzonym energetycznym połączeniu za każdym razem, kiedy popatrzy na tę rzecz, on może tracić swoją drogocenną Boską energię.

Takimi rzeczami mogą być na przykład fotografie, pamiątki, jakiekolwiek prezenty lub rzeczy osobiste. Możliwe, że człowiek sam kupi rzecz, lecz używa jej razem z kimś innym i przy każdorazowym korzystaniu z niej czuje coś związanego z tą osobą, ponieważ rzecz nasycona jest także i jego energią. Kiedy człowiek wspomina coś, co druga osoba powiedziała lub zrobiła, to ustanawia się energetyczne połączenie z nią bądź wzmacnia się już istniejące.

I tak, każdy sam powinien dobrze zastanowić się i ocenić, które rzeczy wywołują u niego jakie wspomnienia. Jeśli człowiek przeżył szok, jakieś udręki, stres, ktoś go czymś zranił, obraził i był ubrany w konkretną odzież, a potem, kiedy był ubrany w tę samą odzież, znów stało się z nim coś złego, to dobrze by było, żeby był uważny i zauważył ten związek.

Na przykład, jeśli człowiek jest ubrany w konkretną odzież i przydarzą mu się jakieś złe doświadczenia, to oznacza, że odzież jest szkodliwie zakodowana.

W tym przypadku dobrze jest podjąć środki bezpieczeństwa i oczyścić energetycznie tę odzież, aby przekształcić negatywne energie. To dzieje się, kiedy ubranie jest spryskane trzema rodzajami wody: wodą księżycową (przygotowaną przy pełni Księżyca), wodą święconą (z kościoła, tzn. przygotowanej przez księdza) i Żywą wodą, nad którą człowiek sam wypowiedział Wezwanie Pana Sziwy. Można nawet włożyć ubranie do wody i w czasie pełni Księżyca wystawić na całą noc bezpośrednio pod promienie Księżyca, aż do samego wschodu słońca. Jeśli potem, kiedy człowiek znowu włoży tę odzież, znowu przydarzy mu się coś złego, wtedy należy ją natychmiast sprzedać, a jeżeli brak takiej możliwości, to spalić. Jeśli ostatni wariant, czyli sprzedaż lub spalenie nie jest możliwe, to oddać do recyklingu lub wyrzucić.

Zatem, człowiek powinien bardzo uważnie obserwować i być gotowym szybko reagować na wszystko w najlepszy z Boskiego punktu widzenia sposób. Bardzo ważne jest oczyszczenie, obserwacja siebie i uważność.

Kiedy dzieje się coś złego, człowiek powinien być bardzo uważnym i mieć wysoki stopień świadomości, aby od razu spostrzec związek między rzeczami i zrozumieć, co szkodzi. On następnie musi wszystko zaobserwować: w co jest ubrany, jakie rzeczy są wokół niego, gdzie dokładnie się znajduje, z jakimi ludźmi, jeśli jest w samochodzie – to kto jest jego właścicielem, co jest w samochodzie itd., wtedy, kiedy wydarza się negatywna sytuacja. Ważne jest wszystko i możliwe, że w jego ubraniu lub wśród otaczających go rzeczy jest cudza lub szkodliwa rzecz, która stała się szczególnie szkodliwa w tym czasie.

A jeśli takie wydarzenia powtarzają się, człowiek powinien zwrócić uwagę, czy uczestniczyła w nich jedna i ta sama rzecz lub coś innego, co powtarzało się w jego krytycznej sytuacji, tzn. koniecznie od razu znaleźć przyczynę.

Należy zatroszczyć się, aby pierwotna przyczyna również została przekształcona:
blue dotpokajać się przed Ojcem za wszystko, co zgrzeszono we wszystkich czasach;
blue dotpoprosić o pomoc z Góry, żeby przekształcić w Boskie Światło pierwotną przyczynę danej krytycznej sytuacji, a na koniec koniecznie
blue dotpodziękować za pomoc.

Ponieważ zawsze istnieje pierwotna przyczyna i ona znajduje się na planie subtelnym i jest karmiczna. A przyczyną tego, co się dzieje, jest przejaw zejścia karmy do odpracowania w tym czasie i to może być zarówno coś na subtelnym planie, jak i na fizycznym.

Transformacja karmy może odbywać się na fizycznym planie także poprzez rzeczy. I kiedy tak się stanie z jakąś rzeczą, ona zostaje uszkodzona, dlatego że przyjęła na siebie całą negatywność. W takim przypadku kod energetyczny rzeczy może ulec zmianie, na skutek czego materia także zmienia swoją jakość. To jest znacznie lepsze, niż jeśli coś miałoby stać się z człowiekiem, czy tak?

Dlatego, kiedy jakaś rzecz staje się szkodliwą jakimkolwiek sposobem, należy podziękować Ojcu zamiast złościć się, przeżywać to, co się stało, lub skarżyć się. Trzeba wypracować wyczuloną uwagę, żeby zauważyć zmiany w tej rzeczy, ponieważ zmiana może być tylko na planie subtelnym. Jeśli człowiek nagle zacznie się rozdrażniać z powodu jakiejś rzeczy, należy ją oczyścić. A jeśli oczyszczenie da zerowy rezultat, to należy natychmiast pozbyć się tej rzeczy.

Kiedy człowiek jest poza swoim domem i wydarza się coś poważnego, a dookoła jest pełno ludzi, najlepiej jest, aby on szybko opuścił to miejsce, bo zapewne jest tam ktoś, kto jest szkodliwy w tym momencie, lub jest coś, co jest szkodliwe w tym momencie.

Wskazane jest, by zawsze być w gotowości szybko zmienić swoją miejsce przebywania. A w przyszłości takie zachowanie może stać się waszym sposobem życia w zmieniających się warunkach życiowych na planecie. Kiedy poczujecie coś złego, natychmiast odejdźcie stamtąd. Nawet, jeżeli jest to wasze miejsce pracy, pójdźcie do łazienki i pozostańcie tam przez dłuższy czas, jeżeli jest ktoś, kto może was zastąpić w miejscu pracy, do momentu, kiedy niebezpieczna osoba odejdzie. Wszystko jedno, czy ona jest nosicielem niebezpieczeństwa, czy któraś z jej rzeczy jest mocno szkodliwa.

Należy nadmienić, że istnieją takie miejsca pracy, gdzie człowiekowi bardzo trudno jest wyjść z takiej sytuacji. Jeżeli on pracuje z klientami i brak tego, kto mógłby go zastąpić, by mógł wyjść na chwilę, i codziennie robi mu się niedobrze i czuje się coraz gorzej przez ludzi, których powinien obsługiwać, to co byłoby najlepsze dla człowieka, który przeważnie znajduje się w sieci Światła i jest w takiej sytuacji?

Pytanie jest raczej takie: co jest najlepsze z Boskiego punktu widzenia, tzn. z punktu widzenia Wyższej Obecności JAM JEST człowieka i co jest najlepsze z Pańskiego punktu widzenia – z punktu widzenia Ojca, co ktoś mógłby zrobić, znajdując się w takiej sytuacji? Odpowiedź już została nam dana z Góry: najlepiej jest, aby człowiek zmienił swoją pracę na inną, bez bezpośredniego obcowania z wieloma klientami.

Czasami warto zmienić miejsce pracy po to, by się ratować. Jest wiele sposobów, na które człowiek może być użyteczny dla innych i samego siebie, i tak wiele możliwości zarabiania na życie. Czasem warto przejść do mniej płatnej pracy lub mniej prestiżowej, a która związana jest z mniejszym ryzykiem dla jego istnienia.

Już widać, że na planecie dzieje się coś nowego i niezwykłego. Nowe okoliczności wymagają zastosowania w całości, bardzo dokładnie i we właściwym czasie tego, co nam wskazano z Góry w tych czasach, abyśmy mogli przetrwać. Mistrzowie uczą nas:
blue dotby zarówno obserwować siebie, jak i wszystko pozostałe,
blue dotby być gotowymi zaakceptować każdą zmianę i
blue dotreagować adekwatnie na wszelkie zmiany w nas i wokół nas.

Uczestnik 1: Jestem przekonany, że mam w domu jedną rzecz, która jest jak czarna dziura, której muszę się szybko pozbyć. Moje pytanie jest takie: czy sprzedaż tej rzeczy zneutralizuje jej szkodliwość, czy należy uprzednio zneutralizować ją w jakiś sposób, aby rzecz była nieszkodliwa dla tego, kto ją kupi?

Rosica Aweła: Rzecz pójdzie we właściwe miejsce, do odpowiedniej osoby, jeśli przed jej sprzedażą wypowiesz wezwanie:

Panie, ja … (imiona własne), wymagam, szczerze chcę i proszę,
pomóż, aby ta rzecz została sprzedana szybko i bez szkody dla tego,
do kogo jest najlepiej z Twojego punktu widzenia, by ona poszła.
(lub: Pomóż, aby wszystkie te rzeczy zostały sprzedane szybko i bez szkody
tym ludziom, do których najlepiej jest z Twojego punktu widzenia, aby one poszły.)
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Tobie, Panie, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

Uczestnik 1: A czy dobrze jest sprzedać rzecz komuś z członków rodziny po to, by sprzedać ją szybko?

Rosica Aweła: Kiedy człowiek sprzedaje jakaś cudzą i/lub szkodliwą rzecz, absolutnie konieczne jest, aby tę rzecz sprzedał całkowicie obcej osobie spoza jego otoczenia: kręgu rodziny, pracy, kolegów lub kogokolwiek.

Za każdym razem, kiedy człowiek zaczyna oczyszczać swój dom z cudzych i szkodliwych rzeczy, dobrze jest odmówić następujące wezwanie:

Panie, zaczynam oczyszczanie swojego domu i moich rzeczy.
Ja …… (imiona własne), wymagam, szczerze chcę i proszę,
aby dano mi pomocy z Góry
przypomnieć sobie, które rzeczy są cudze,
i poczuć, które rzeczy są szkodliwe,
aby oddzielić je wszystkie całkowicie
i wyzwolić ze szkodliwości mój dom, siebie i swoich bliskich!
I niech wszystko będzie według Twojej Świętej Woli, Panie!
AMEN   TAKA DA BYDE   OM
Dziękuję Tobie, Panie, za pomoc!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!

Uczestnik 2: Czy sprzedawać swoje rzeczy na dużych bazarach, gdzie sprzedaje się używane rzeczy?

Rosica Aweła: Tak, również w Internecie i w dowolnym innym miejscu. I napisać na przykład, że wszystkie wystawione rzeczy sprzedaje się za 1 złoty za każdą.

Uczestnik 1: Kiedy staniemy na bazarze, by sprzedawać, do nas mogą podchodzić różni ludzie, żeby rozmawiać i pytać nas, i nie będzie możliwość, by można było się oddalić. Czy istnieje wtedy niebezpieczeństwo?

Rosica Aweła: Kiedy przed wyjściem z domu na bazar odmówiono pierwsze z dwóch podanych powyżej wezwań, z Góry udzielana jest ochrona. Najlepiej jest zebrać w jednym miejscu wszystkie cudze i/lub szkodliwe rzeczy, aż oczyścicie cały swój dom i potem zanieść je wszystkie na bazar na jeden lub dwa razy i szybko je sprzedać.

 

Ciąg dalszy nastąpi.

© Rosica Aweła

do Spotkania


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net