1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Spotkanie w Polsce 23 i 24 stycznia 2016 r.
Część 10

Pytania i odpowiedzi

 

Rosica Aweła: Wiecie z naszych poprzednich spotkań, że zalecono nam z Góry unikania zbędnej ciekawości i pytań dotyczących sił iluzji, aby zachować swoją energię, za to mieć silną Wiarę w Boga i Ojca oraz w pełni wykonywać wytyczne udzielane z Góry, abyśmy mieli dobrą ochronę i skutecznie nadal szli naprzód Drogą ewolucyjnego rozwoju. Zalecenia te leżą całkowicie i w pełni w naszym interesie, dlatego, że kiedy człowiek myśli i mówi o siłach iluzji, nawiązuje on energetyczne połączenie z nimi i staje się możliwe przekierowanie jego Boskiej energii do odpowiedniej sieci/egregora iluzji.

Oczywiście, od tej reguły jest i mogą być wyjątki, w przypadku zajścia istotnej zmiany w jakiejś sferze.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy z Góry dano mi zrozumienie, że oprócz znanych dwóch sił działających od tysiącleci na tej planecie – sił Dobra i sił zła, zwanych również siłami Światła i siłami ciemności, istnieją i inne siły. W ostatnim czasie jeden rodzaj sił iluzji jest szczególnie niebezpieczny i szkodliwy dla Żywego Życia na naszej planecie.

Te nowo powstałe siły iluzji mają zdolność wpływania na subtelnym planie na subtelne struktury człowieka, kiedy on otwiera się do Boga na oczach innych ludzi. Dlatego też udzielono 5 Reguł-Wskazówek dla bezpieczeństwa i zachowania czystości na planie subtelnym.

W związku z tą nową informacją zadałam kilka pytań w dniach Przesilenia Zimowego i poprosiłam o udzielenie nam Pańskiego Kierownictwa.

1. "Co zajdzie na skalę planetarną i co powinniśmy robić?"

Odpowiedź: "Będzie wzrastanie wpływu nowej sieci iluzji i powszechny dla całej planety konflikt interesów pomiędzy przedstawicielami nowej sieci iluzji a siłami ciemności. Oni mają jest taki sam interes – zabranie Boskiej energii od tych, którzy są jej nosicielami."

To, co wskazano mi robić, dotyczy także wszystkich innych ludzi, którzy są częścią Żywego Życia na tej planecie. Jest bardzo ważne, aby człowiek kontrolował siebie i unikał stawania po czyjejś stronie w jakimkolwiek konflikcie. Jest to bardzo ważne dla każdego, ponieważ kiedy człowiek staje po czyjejś stronie konfliktu, jego Boska energia zaczyna płynąć właśnie tam i on ją traci. W ten sposób człowiek stwarza sobie ujemną karmę bez względu na to, do której sieci iluzji należy ta strona konfliktu, którą wspierał on w myślach, słowach lub jakimikolwiek działaniami lub brakiem działań.

Mnie wskazano, bym teraz i we wszystkich nadchodzących czasach była równa, tzn. była bez osądzania, odrzucenia, negacji, krytyki itp., a także bez aprobaty, zachęcania, popierania itd. To odnosi się do każdego, kto chce zachować swoją dobrą karmę.

W tej chwili nasza praca polega na tym, by być świadkami przed Bogiem rozwijających się na planecie wydarzeń, przy tym należy zachować wszystkie swoje duchowe wartości i pozostać czystymi, zachowując swój potencjał energetyczny, abyśmy mogli skutecznie kontynuować swoją ewolucję. I w tym celu każdemu z Góry daje się duże wsparcie.

2. Drugie bardzo ważne pytanie: "Co stanowi dla nas największe zagrożenie i jak go uniknąć?"

Odpowiedź: "Utrata równowagi i harmonii, co jest związane ze zmianą sieci energetycznej. Wniosek jest taki: w tych czasach na planecie nie ma czegoś takiego, z powodu czego komuś z was należałoby przeżywać i tracić swoją radość, pokój i harmonię – czy to człowiek, sytuacja i cokolwiek by to było. Niebezpieczeństwo jest na planie subtelnym i przekazywane jest przez ludzi, którzy już są nosicielami i przedstawicielami tej nieznanej wam do tej pory sieci iluzji. I wszędzie na świecie sytuacja jest prawie identyczna, ze względu na zwiększenie się podróżowania i przemieszczania ludzi po planecie, dlatego szukanie bezpieczniejszego miejsca jest pozbawione sensu. Najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie środków bezpieczeństwa podanych w udzielonych wam 5 Regułach-Wskazówkach. W tym przypadku aktualne są słowa Umiłowanej Pallas Ateny, że najlepsze działania to działania prewencyjne i we właściwym czasie."

3. Czy jest niebezpieczne jedzenie przygotowane lub wyhodowane przez ludzi należących do jednej z sieci iluzji dla osób, które są w sieci Światła tej planety?

Odpowiedź: "Surogatowe jedzenie, sporządzone przez ludzi należących do tej sieci iluzji, o której dopiero co mówiło się, jest niebezpieczne dla was. Jednak owoce i warzywa, które należą do Żywego Życia planety, wyhodowane przez tych ludzi pod gołym niebem i w otwartym gruncie mają inny status. Są one żywym pokarmem, ponieważ zasilają się od Słońca, gwiazd i ziemi, które są czyste. Są one także bezpieczne, kiedy pobłogosławicie je i oczyścicie poprzez wezwanie* i spryskacie wodą księżycową, w wyniku czego te produkty zmieniają swoją strukturę, która stanie się zgodną z siecią Światła tej planety.

Jeśli żywe jedzenie nie jest czyste, tzn. jest poza siecią Światła, ze względu na energetyczną ingerencję ludzi z zewnątrz, którzy je uprawiali i/lub przetwarzali, pakowali, przechowywali, transportowali, sprzedawali, jeżeli oni należą do sił iluzji, bez względu do którego egregora, jedzenie obowiązkowo musi zostać oczyszczone, przekształcone i przeprogramowane, aby znów powróciło do sieci Światła*, a dopiero potem można je zjeść, jeżeli chcecie czuć się dobrze.

Dlatego najlepiej jest przestać spożywać surogaty jedzenia, a jeść tylko surowe (żywe) produkty, które najpierw należy energetycznie oczyścić i dopiero wtedy przygotowywać z nich posiłki i jeść je. W tym celu dano wam Wezwanie do oczyszczenia produktów spożywczych po wniesieniu ich do domu od razu po zakupie*. To Wezwanie dane wam było wcześniej niż wiedzieliście, że siły iluzji dzielą się na różne energetyczne sieci.

Co dotyczy produktów spożywczych GMO, to sytuacja jest inna, ponieważ te produkty nie odnoszą się do Boskiego Stworzenia. One zasilają się energią:

1) od swojego właściciela;

2) od nowego egregora iluzji, któremu również dają swoją energię, ponieważ właśnie z tego egregora zostały stworzone produkty GMO na tej planecie,

3) od opiekujących się nimi ludzi, ponieważ GMO zabierają im energię. To dzieje się podczas wzrostu GMO. Jednak nawet po zbiorze GMO dalej zabierają energię ludziom. Dotyczy to tylko produktów GMO.

 

под линия

* "Wezwanie do oczyszczenia produktów spożywczych po wniesieniu ich do domu" od Pana Sziwy

 

 

Dodatek do części 10

 

4. Co chroni nas przed przedstawicielami nowej sieci iluzji i co pomaga nam zachować swoją czystość?

Odpowiedź: Obecność Jednego powiedział, że na razie są nam dane trzy rzeczy dla ochrony:

blue dotCiągłe przebywanie w planetarnej sieci Światła;

blue dotPrzesłania-Obrazy, które są mi dawane i wstawiane na stronę ZJEDNOCZENIA w części „Praca w Duchowości”. Dobrze jest, każdego tygodnia po pojawieniu się na stronie Przesłania-Obrazu na ten tydzień oglądać je wszystkie od pierwszego do ostatniego, ale mając na względzie, że jest ich już ponad 200, najlepiej jest oglądać je w dwóch etapach, w ciągu dwóch dni;

blue dotNakrycie głowy (włosów w całości, bez względu na ich długość) oraz wszystkich odsłoniętych części ciała dużym szalem-okryciem ze 100% roślinnego materiału lub odosobnienie się w zamkniętym pomieszczeniu, gdzie brak możliwości, aby ktoś wszedł i zostać zobaczonym przez kogokolwiek podczas otwierania się do Boga w przypadkach opisanych w Pięciu Regułach-Wskazówkach do zachowania Czystości.

5. Jaki wpływ mają przedstawiciele nowej sieci iluzji na Żywe Życie na planecie?

Odpowiedź Obecności Jednego: "Niektóre jego gatunki mają zniknąć z powierzchni Ziemi i jest to całkowicie naturalny proces."

Dzieje się tak dlatego, że u niektórych gatunków roślin i zwierząt brak w wystarczającym stopniu zdolności wytrzymania ciągłego zabierana ich energii przez przedstawicieli nowej sieci iluzji, co może odbywać się w szczególnie dużym stopniu. Kiedy tak się dzieje i jesteśmy świadkami tego, co się wydarza, musimy zachować spokój. Należy:

blue dotbyć w bardzo spokojnym i stale zharmonizowanym stanie świadomości;

blue dotprosić Pana, aby przebaczył nam – całej rasie ludzkiej – i kajać się z całego serca, kiedy jesteśmy sami lub dobrze nakryci, a także

blue dotpodziękować, że w ten sposób przekształca się ludzka karma. Podziękować za wszystko, co się dzieje, aby skrócił się okres uciążliwego przekształcenia karmy.

Kiedy człowiek poczuje, że coś go drażni, konieczne jest podjąć odpowiednie środki, żeby szybko przywrócić swoją równowagę; w całości zakryć wszystkie odsłonięte części swojego ciała dużym bawełnianym okryciem lub odosobnić się w zamkniętym pomieszczeniu, w którym uniknie cudzych spojrzeń i odmówić "Słowo Dziękczynne do Obecności Jedynego Ojca dla przemnożenia Boskiej Siły i Mocy", odmówić wezwanie do Elohima Pokój i jeszcze coś, to co chce, w zależności od czasu, którym dysponuje.

 

Ciąg dalszy nastąpi.

© Rosica Aweła

do Spotkania


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net