Pytanie i odpowiedź 28

Śpiewanie przed publicznością

Pytanie i odpowiedź na nie udzielona przez Obecność Jedynego 18 lutego 2017 r.

Pytanie: Jeśli śpiewający człowiek podczas śpiewu otwiera się na Boga, czy z Pańskiego punktu widzenia dobrze jest śpiewać przed innymi ludźmi, czy stanowi to niebezpieczeństwo dla zachowania czystości śpiewającego i jaki sposób działania jest najlepszy?

Odpowiedź: Pytanie o śpiew jest wielostronne.

1. Kiedy śpiewający jest Istotą Światła i znajduje się w Bogu, i śpiewa przed innymi Istotami Światła, które są w Bogu, wtedy wszystko jest w porządku, i taki śpiew jest zalecany. Śpiewający otwiera się na Boga, co odbywa się zupełnie naturalnie, i wymienia się energią z publicznością. Jeśli słuchający go ludzie cieszą się, przyjmują go z Boską Miłością i po wykonaniu oklaskują go, czyli z całego serca są mu wdzięczni, wtedy energia zarówno wykonawcy, jak i publiczności jest pomnażana.

Gdyby wykonawca domyślił się, aby przed występem wezwać wszystkie Siły Światła i Ojca – Pana Alfę – oraz swoją Wyższą Obecność JAM JEST, swojego Nauczyciela na planie subtelnym z Hierarchii Światła, żeby uczestniczyli w śpiewaniu lub byli obecni podczas występu wg Ich Woli oraz zadedykuje im swoje wykonanie, wówczas energia pomnoży się wielokrotnie i wszyscy obecni odczują to. Przez to wzmacnia się twórczy pierwiastek wykonawcy oraz jego mistrzostwo. Również wzmacnia się twórczy potencjał słuchaczy. I jest to wielkim Dobrem.

2. Sytuacja jest inna, gdy śpiewający jest Istotą Światła i znajduje się w sieci Światła, zaś wśród publiczności są przedstawiciele sieci iluzji, bez znaczenia, z której sieci – efekt będzie szkodliwy zarówno dla śpiewającego, jak i dla Światłych Istot w Bogu wśród publiczności, wyczerpującym energetycznie, w różnym stopniu szkodliwości dla każdej osoby – zależnie od objętości i rozmiaru zabranej energii. Dzieje się tak z tego powodu, że przedstawiciele różnych sieci iluzji są bez dostępu do Boskiej energii zarówno bez własnego źródła energii, a także bez możliwości emanowania i wymieniania się nią. Mogą tylko odbierać ją od tych, którzy posiadają Boską energię i ją emanują.

Kiedy śpiewa Światła istota, zupełnie naturalnie podczas śpiewu emanuje Boską Miłością, ponieważ przebywa w radości, czemu zwykle towarzyszy otwarcie się na Boga. W tym przypadku dobrze jej jest śpiewać w samotności, a przed ludźmi tylko całkowicie przykrywając się, jeśli wykonawca chce zachować swoją czystość.

Dotyczy to również śpiewu grupowego. Jeśli wszyscy śpiewający są całkiem nakryci pelerynami z kapturem oraz nakryty jest każdy centymetr ich ciała – wówczas śpiewanie jest bezpieczne, aby śpiewający zachował czystość i pozostał w sieci Światła. Jednak nie ma możliwości uniknięcia energetycznego wyssania.

3. Inaczej wygląda sytuacja, gdy śpiewa przedstawiciel którejkolwiek sieci iluzji. Podczas mistrzowskiego wykonania on może zabrać wystarczająco dużą ilość energii Światłym duszom wśród publiczności i stać się skutecznym wykonawcą ich kosztem.

W tym przypadku po koncercie Światłe dusze tego dnia albo w następne dni mogą poczuć się mocno zmęczeni i bez chęci do pracy, nawet jeśli zaczną coś robić, będą to wykonywać niechętnie, o obniżonej jakości, jedynym ich życzeniem będzie – poleżeć i pospać. Jeśli nie mają możliwości dobrego odpoczynki, stają się rozdrażnieni.

4. W przypadku, gdy wykonawcą jest osoba, która straciła swoją czystość i już znajduje się w nowej sieci iluzji, wszyscy słuchacze z którejkolwiek innej sieci iluzji mogą poczuć się źle i rzeczywiście energetycznie jest im źle, następnie cierpi ich ciało fizyczne. A gdy podczas wykonania otworzyli się na Boga, w tym momencie istnieje prawdopodobieństwo, że stracą swoją czystość i bezpowrotnie przejdą do nowej sieci iluzji – wszyscy co do jednego, jeśli taki jest w danym momencie zamiar i plan przedstawicieli tej nowej sieci iluzji. Takie samo niebezpieczeństwo istnieje również, gdy wykonawca jest czysty, lecz wśród publiczności są ludzie, którzy stracili czystość.

Dotyczy to też koncertów każdego rodzaju, między innymi kościelnych śpiewów, kiedy śpiewa się duchowe pieśni, opery, operetki, musicali itd.

5. A jeśli wykonawca stracił swoją czystość, czyli już znajduje się w nowej sieci iluzji i śpiewa duchowe pieśni, mantry itp., do śpiewu którego podłącza się publiczność, staje się to praktyką duchową tej nowej sieci iluzji, ludzie z publiczności mogą stracić swoją czystość i bezpowrotnie przejść do nowej sieci iluzji albo dla nich nastąpią bardzo szkodliwe konsekwencje wskutek działań tej nowej sieci iluzji.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 34

Dodatkowe pytanie o śpiewaniu

Pytanie i odpowiedź Obecności Jedynego z dnia 23 luty 2017 r. w związku z pytaniem o „Śpiewaniu przed innymi ludźmi” i odpowiedzią na nie, udzieloną przez Obecność Jedynego 18 luty 2017 r.

 

Pytanie: Czy należy unikać śpiewania i czy dodać go do „Pięciu Reguł-Wskazówek do zachowania Czystości, uratowania ludzkiej Duszy i pomyślnej kontynuacji ewolucji w czasach przejściowych”?

Odpowiedź: Śpiewanie duchowych pieśni jest rodzajem Duchowej praktyki, więc zbędne będzie tworzenie z niego odrębnej Duchowej praktyki, a w przypadku śpiewania piosenek o treści iluzorycznej brak możliwości otwarcia się do Boga. A zatem człowiekowi należy uważać, co on właściwie śpiewa. Jeśli treść lub melodia są iluzoryczne, to lepiej wstrzymać się od śpiewania, ponieważ tworzy się ujemną karmę, a jeśli muzyka i tekst są Boskie, jest to rodzajem Duchowej praktyki i wtedy należy śpiewać całkowicie nakrytym.

Dlatego nie ma nic nowego, co należałoby dodać.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

 

Pytanie i odpowiedź 75

Drugi dodatek na temat śpiewania

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego w dniu 28 grudnia 2017 r.

 

Pytanie: Według zalecenia z Góry osobie, która jest w sieci Światła, najlepiej by było powstrzymać się od śpiewania przed szerokim audytorium. Czy są jakieś wyjątki, jeśli osoba utrzymuje się z tego i śpiewanie jest jej pracą?

Odpowiedź: Tak, istnieje kilka wyjątków:

1. Dopuszczalne jest, aby człowiek, znajdujący się w sieci Światła, śpiewał przed publicznością i pozostał Żywy i Zdrowy, gdy publiczność składa się z ludzi, o których piosenkarz wie, że mają Żywe i Czyste Dusze i są w sieci Światła. W tym przypadku jednak brak gwarancji co do energetycznego potencjału piosenkarza, czy będzie on miał więcej, czy mniej energii po koncercie. Wszystko zależy od tego, jaki jest stan energetyczny publiczności. Tak samo ważna jest czystość karmiczna.

2. Piosenkarz musi być na 100% w sieci Światła, w Boskim dostrojeniu i w wywyższonym stanie świadomości, z doskonałą ochroną i zdrową aurą i o wysokim stopniu czystości – na poziomie świętych, z odpracowaną na 100% karmą na wszystkich głównych promieniach. Wtedy jego występ przed różnorodną publicznością będzie bezpieczny i tylko wtedy, gdy utwory mają tekst i melodie prowadzące publiczność do sieci Światła.

3. Przy mniejszej doskonałości piosenkarza dla niego może być bezpieczne śpiewanie przed zróżnicowaną publicznością, tylko jeśli śpiewa piosenki bez otwierania się do Boga w tym czasie. Oznacza to śpiewanie piosenek, którym brak wzniosłości i duchowego tematu i którym jednocześnie brak muzyki i tekstu wprowadzającychi wokalistę i publiczność do sieci iluzji – jeżeli piosenkarz chce zachować swoją karmiczną czystość zamiast obciążać się karmicznie po każdym kolejnym koncercie.

Każdy sam musi ocenić i postanowić, jak się utrzymywać, kosztem czego i czy ta cena jest warta tego, lub lepiej utrzymywać się, pracując inaczej.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net