Pytanie i odpowiedź 143

Warunki występowania oczyszczającej siły ognia

Pytanie przesłane w języku angielskim na stronę ZJEDNOCZENIE 10 czerwca 2019 r. i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 1 sierpnia 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Moje pytanie dotyczy ostatniego zdania Pytania i odpowiedźi 13: Jakie są te warunki? Dziękuję Ci, Panie!

Uwaga Rosicy Aweły:
Dwa ostatnie zdania w Pytaniu i odpowiedzi 13 „Ogień Prometeusza” to:
“To twierdzenie jest prawdziwe: ogień oczyszcza wszystko - ale Pański Ogień. A zewnętrzny ogień jest jego wyrażeniem w materialnym świecie i oczyszczenie działa na ludzi patrzących na niego i na przestrzeń wokół, ale w znacznie mniejszym stopniu i przy określonych warunkach.”

Odpowiedź: Warunki, które możecie teraz zastosować, aby przejawiła się oczyszczająca moc ognia w waszym materialnym świecie, to:

1. W odniesieniu do ludzi, którzy patrzą na ogień, aby oczyścić się dzięki niemu, konieczne jest: patrzeć na ogień lub płomyk świecy przez 11 minut każdego dnia przez łącznie 72 dni, bez przerwy, tuż przed zaśnięciem i przez ten czas wywyższając się maksymalnie, wysyłając Mi Boską Miłość i dziękując Mi za oczyszczenie, które odbywa się w czterech niższych ciałach człowieka i w przestrzeni wokół w tym samym momencie. I takie oczyszczenie wykonuje się 1 lub 2 razy w roku, według konieczności, zaczynając dokładnie w dzień przesilenia zimowego w grudniu, a drugi raz należy rozpocząć co najmniej po przerwie 72 dni, jeśli człowiek czuje się zmęczony, bez sił, jego wzrok słabnie ... i cd. skarg, jeśli takie ma.

Następnie ogień oczyszcza - gdy wejdzie w kontakt z wewnętrznym ogniem człowieka – z Boską iskrą lub z wewnętrznym Boskim ogniem.

2. W odniesieniu do otaczającej przestrzeni:

2.1 Podczas spalania świec z naturalnego wosku pszczelego ogień oczyszcza przestrzeń od istot astralnych z sieci ciemności. Ta oczyszczająca moc ognia jest silniejsza, gdy człowiek, który pali świece lub ktoś znajdujący się w pobliżu, powie:

„Panie, ja… (imię) wymagam, szczerze chcę i proszę,
aby ogień, który palę teraz / który płonie tu i teraz,
czyścił przestrzeń dookoła tak długo, jak to możliwe,
z wszystkiego co jest szkodliwe dla mnie i moich bliskich, ją zamieszkujących! ”

Czas trwania oczyszczającej siły ognia zależy od czystości człowieka / ludzi zamieszkujących tę przestrzeń.

2.2 Mimo, że pożary są niebezpieczne i mają szkodliwe działanie, spalając niektórych przedstawicieli Żywego Życia - rośliny i zwierzęta, które zamieszkują płonące terytorium i są bez możliwości opuszczenia go, jednak pożary mają korzystny działanie, ponieważ oczyszczają przestrzeń z nagromadzonej ujemnej karmy i w tym przypadku przedstawiciele sieci iluzji opuszczają tę przestrzeń, ponieważ wtenczas brak im powodu, aby szkodzić ludziom - gdy przestrzeń jest czysta, i ludzie, którzy ją zamieszkują, są również czyści, gdy przechodzą przez oczyszczenie ogniem, gdy wysyłają Mi Boską Miłość i dziękują Mi, dopóki ogień buszuje i oni obserwują go z bezpiecznej odległości i wypowiadają z całego serca i Duszy:

„Dziękuję Ci, Panie, za wczoraj, dziś i jutro!
Dziękuję Ci, Panie, za wszystko, co się dzieje!
Dziękuję Ci, Panie, za wszystko teraz i zawsze,
i we wszystkich czasach, czasie i półczasie, a i potem!
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję!
Kocham Cię z całego serca i duszy, całą moją Boską Miłością, miły Ojcze Jedyny!”
Ukłon

3. Ogień oczyszcza zarówno ludzi, jak i przestrzeń, gdy jest używany jako element towarzyszący podczas wykonywania praktyki duchowej w świątyni lub w domu, gdy człowiek zapala świecę, która się pali podczas jego modlitwy / dopóki on wykonuje swoją praktykę duchową.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net