Pytanie i odpowiedź 135

Osiągnięcie dorosłość w duchowości

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 30 marca 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, kiedy ostatnim razem ogłosiłeś zmianę osiągnięcia dojrzałości duchowej, to był wiek 23 lata. Czy są wiadomości na ten temat?

Odpowiedź: Tak, od dzisiaj, 30 marca 2019 r., ogłaszam, że dzieci osiągają już dorosłość w duchowości w tym samym momencie, gdy stają się pełnoletnimi zgodnie z prawem kraju/państwa, w którym mieszkają i / lub którego obywatelami są.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net