Pytanie i odpowiedź 138

Pobożność i Wspólne pobożne pole rodziny

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 27 marca 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Co to jest Pobożność (dosłownie: Błogocześć)?
Co oznacza, że wszystkie nasze myśli, uczucia, słowa i czyny są pobożne/cnotliwe?
Wspólne pobożne pole rodziny – jak go zbudować i jakie są jego właściwości?

Odpowiedź: 1) Pobożność to Dobra Cześć, czyli człowiek żyje w przestrzeganiu i stosowaniu Moich – Pańskich Przykazań i Praw, i wszystko, co on czyni, jest dobre – daje w rezultacie dobro i jego owoce są też Dobrem i niosą Dobro.

2) Teraz rozumiecie, co oznacza, że wszystkie wasze myśli, uczucia, słowa i czyny są pobożne, tj. są takie, kiedy przestrzega się Pańskie Przykazania i Prawa.

3) Wspólne pobożne pole rodziny powstaje w rodzinne, kiedy wszystkie myśli, uczucia, słowa i czyny obojga małżonków są czyste/cnotliwe, brak ich myślom przemocy, agresji i wszystkiego, co jest ujemne i automatycznie wprowadza do sieci iluzji, jeśli człowiek natychmiast nie zauważy, co kręci się w jego głowie: czy przyszło z zewnątrz i/albo jest owocem szkodliwych programów, kodowań i blokad, i jeśli szybko pokaja się przede Mną i będzie wymagał, szczerze chciał i prosił, aby wszystkie te iluzoryczne myśli, uczucia, słowa i czyny zostały wymazane i anulowane ich szkodliwe skutki.

Wspólne pobożne pole rodziny powstaje właśnie w ten sposób: kiedy dzień po dniu oboje małżonkowie podejmują wysiłki i czynią wszystko, co należy, aby pozostać w sieci Światła, a wszystkie ich myśli, uczucia, słowa i czyny są dobroowocne w sieci Światła. I tak oni czynią aż do momentu, gdy takie ich zachowanie stanie się im od środka właściwe – każdego indywidualnie, i gdy działają razem. I to przychodzi im naturalnie od wewnątrz – oni myślą, czują, mówią i postępują pobożnie, bez specjalnego starania i pokonywania wewnętrznego lub zewnętrznego oporu/ sprzeciwu.

Kiedy to się wydarza, właśnie wtedy powstaje Wspólne pobożne pole rodziny i zaczyna ono działać automatycznie. Następnie zgromadzona w nim energia tworzy dodatkową energetyczną osłonę / warstwę ochronną we wspólnej rodzinnej aurze, która odpędza wszelkie iluzoryczne myśli, uczucia i słowa pochodzące z zewnątrz, nie dopuszczając ich do żadnego z małżonków, bez względu na poziom każdego z ich czterech niższych ciał. Ale jeśli coś złudnego wejdzie w to pole energetyczne, przekształca się w Światło, w coś dobrego.

A kiedy oboje małżonkowie mają Boską Miłość do siebie, mogliby błogosławić jeden drugiego w rocznicę swojego ślubu z pomocą Pana, aby móc zbudować takie Wspólne pobożne pole rodziny, a także swoich gości, jeśli ich mają, proszą ich o pobłogosławienie w ten sam sposób. A potem już wiecie, co robić, gdy otrzymacie tak wspaniałe Błogosławieństwo. *

JAM JEST Obecność Jedynego

 

line

* Uwaga Rosicy Aweły: Zob. pytanie i odpowiedź 134 „Dary i Błogosławieństwa”.

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net