Pytanie i odpowiedź 137

Kiedy żywy wkłada ubranie dla/gwoli zmarłego

Pytanie i odpowiedź udzielona przez Obecność Jedynego 17 lutego 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, co dzieje się w energii, kiedy człowiek dokona przejścia /umrze, a ktoś z jego krewnych lub bliźnich tej samej płci ubierany jest w nowe szaty po to, aby Bóg przebaczył zmarłemu?

Odpowiedź: Tak, w niektórych miejscach ten zwyczaj istnieje. Zwykle najbliżsi krewni zmarłego człowieka dają pieniądze któremuś z młodych krewnych lub bliźnich zmarłego tej samej płci na zakup ubrania, które on/ona włoży na pogrzeb lub później, lub krewni sami kupują ubranie, przy tym nic nie dostają w zamian, w zależności od zwyczaju. Ten, kto otrzymał ubranie, otrzymuje także pakiet ujemnej karmy zmarłego, czym pomaga mu się wznieść, sam zaś odpracowuje tę karmę w swoim życiu.

Na przykład młodą kobietę ubierają dla zmarłej babci, która przez całe życie bała się męża, który bił ją. I młoda kobieta zaczyna bać się własnego męża, a wcześniej była w 100% bez tego uczucia w sobie. A jej mąż zaczyna ją bić, czego i on nigdy wcześniej nie robił, i jeszcze bardziej wzmaga jej strach. Strach młodej kobiety zaczyna rosnąć i ona odczuwa przed mężem zwierzęcy strach do tego stopnia, że mózg blokuje jej myślenie. Kobieta nie ma żadnego wyjaśnienia, skąd się wziął ten cud. Bez interwencji z zewnątrz i pomocy z Góry problem ten może ulec zaostrzeniu, jeśli kobieta jest bez wiedzy, jak pozbyć się tego ciężaru. A to takie proste!

Co czynić w takich przypadkach, a także w każdym innym przypadku, gdy w życiu człowieka pojawia się nowy negatywny objaw? Zacząć codziennie z całego serca i duszy praktykować Duchową Praktykę „Pokajanie, Wybaczenie i Wdzięczność w 7 stopni”, w której jemu należy:
blue dotpokajać się za wszystko, co sam zgrzeszył we wszystkich swoich wcieleniach i we wszystkich czasach, a także pokajać się za wszystkich innych, od których otrzymał negatywną karmę i ich niedoskonałości (trzystopniowe Pokajanie);
blue dotwybaczyć wszystkim siłom iluzji i ich przedstawicielom, niezależnie od sieci, stopni i poziomów, wybaczyć także ich twórcom za to, że utrzymują i wzmacniają tę szkodliwość w jego życiu - zarówno przed, jak i w tym momencie i ewentualnie w przyszłości (trzystopniowe Wybaczenie);
blue dotz całego serca podziękować Mi za wszystko, co się wydarza, ponieważ to jest najlepsze! (Wdzięczność - siódmy krok/stopień tej Duchowej praktyki).

 

Pytanie: Co jest najlepsze w tym przykładzie, Panie, za co mamy Tobie dziękować?

Odpowiedź: Bardzo dobre pytanie! Sednem każdego zwyczaju, gdy był tworzony w przeszłości, jest wielkie Dobro, ale aby z niego skorzystać, człowiekowi trzeba żyć zgodnie z Moimi - Pańskimi Przykazaniami i Prawami.

W powyższym przykładzie najlepsze, co się dzieje i za co młodej kobiecie dobrze by było Mi podziękować, jest to, że może ona z wielką szybkością, z łatwością i w pełni przekształcić wziętą na siebie ujemną karmę, jeszcze na samym początku, kiedy doświadczyła strachu przed swoim mężem, a on był wobec niej brutalny, z całego serca i duszy niech wykona:
blue dotopisaną powyżej Duchową praktykę „Pokajanie, Przebaczenie i Wdzięczność w 7 stopni”;
blue dotona i jej mąż wybaczają sobie nawzajem Duchową praktyką „Przebaczanie z bliźnim” lub własnymi słowami, nawet krótko, ale z całego serca i duszy;
blue dotDuchową praktykę „12 Ukłonów”.

Jak już wam powiedziałem i potwierdzam znów: są to trzy Duchowe praktyki, które mają największą Boską i Pańską Siłę i Moc i są najbardziej skuteczne w tym czasie, w którym żyjecie teraz i we wszystkich nadchodzących czasach. Dzięki nim możecie oczyścić się, wyzwolić i uwolnić od wszystkich trudności, przygotować się i pomyślnie przejść przez Wielkie Przejście, które ma nadejść.

 

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, nauczyłeś nas, że wszystko, co się wydarza, gdy dziękujemy Tobie z całego serca i duszy, jest pożyteczne. Gdzie jest korzyść z tego, co wydarzyło się w powyższym przykładzie?

Odpowiedź: Kiedy kobieta przyjmuje tyle ujemnej karmy babci, ile potrzeba, aby babcia mogła wznieść się do Wyższych oktaw Światła, i gdy babcia jest istotą Światła, wówczas ta babcia z jej wzniesionego stanu z największą wdzięcznością dla tej kobiety za pomoc, którą jej udzieliła, z największą radością pomoże z subtelnego planu. Pomoc, którą ta młoda kobieta otrzyma z Góry od swojej babci, może być skierowana zarówno do niej samej, jak i do jej najbliższych osób, takich jak jej mąż i dziecko/dzieci. Ponieważ, na przykład, gdy dziecko kobiety ma kłopoty, a jej babcia uratuje go i w tak zapłaci za otrzymaną pomoc, kiedy mogła wznieść się od razu po dokonaniu przejścia, ponieważ bez tej pomocy, z karmą, którą miała, nie zrobiłaby tego sama!

I byłoby bardzo dobrze, gdyby młoda kobieta w naszym przykładzie paliła świecę dla tej babci i dziękowała jej za pomoc. I nie tylko ona, ale i wszyscy członkowie jej rodziny mogą to robić, gdy pomyślą o jej babci, aby w ten sposób dać jej jeszcze więcej Siły i Mocy, pokrzepić ją i ona będzie w stanie dalej pomagać im z Góry, z Wyższych Oktaw Światła - z przemnożeniem i pomnożeniem.

 

Pytanie: Kiedy przejmuje się karmę zmarłego - kiedy nosi się te ubrania?

Odpowiedź: Ujemna karma jest w pełni przyjęta, gdy wkłada się to ubranie, bez znaczenia, czy w dniu pogrzebu, czy wkrótce potem, od pierwszego razu. Po tym nie ma już znaczenia, czy jest noszone, czy nie i czy ktoś inny je nosi.

Pytanie: Co najlepiej z Twojego punktu widzenia zrobić z takim ubraniem, miły Ojcze Jedyny?

Odpowiedź: Można go nosić i z dobrocią wspominać swojego bliźniego, który dokonał przejścia, dla którego nosi to ubranie, i wtedy on (ta dusza) w stanie pomóc jeszcze bardziej. Dzieje się tak, gdy zmarła osoba pochodzi z sieci Światła i wzniosła się do Światła.

Jednakże, gdy zmarły jest przedstawicielem jednej z sieci iluzji, to ten, kto nosi szaty, dzieli się swoją dobrą karmą - jest zabierana całkiem lub w znacznej części, która jest dostępna w tej chwili - w pierwszym momencie, jak tylko będzie włożone ubranie, bezzwrotnie, bez korzyści i pomocy później i kiedykolwiek.

Z tego powodu w dzisiejszych czasach, jeśli człowiek jest bez wiedzy, do której sieci energetycznej należy jego bliski zmarły, najlepiej powstrzymać się od wykonania tego zwyczaju.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net