Pytanie i odpowiedź 133

Zatrzymany rozwój dziecka

Pytanie i odpowiedź na nie, udzielona przez Obecność Jedynego 14 stycznia 2019 r.

 

Tekst podlega redagowaniu i nie jest zalecane jego pobieranie

Pytanie: Miły Ojcze Jedyny, z jakiego powodu zachowanie i myślenie niektórych młodych ludzi, którzy są pełnoletni i ukończyli szkoły średnie, a nawet studia wyższe, nadal pozostaje dziecinne? Co najlepiej zrobić, aby im pomóc?

Odpowiedź: Kiedy matka zostawia swoje dziecko w wypadku lub gdy zadziało się coś nadzwyczajnego, czego ona nie przewidziała i nie chciała, i nie przygotowała się do tego sama i nie przygotowała swoje dziecko, możliwe jest, że przez doświadczony szok i stres z utraty dusza dziecka przestaje się rozwijać i duchowo dojrzewać. Ciało nadal rośnie, ale duchowo człowiek pozostaje dzieckiem i bez możliwości osiągnięcia dojrzałości/pełnolecia w Duchowości przez tyle lat, ile się stanie.

Najlepsze, co można zrobić w tym przypadku, to:
1. Aby to dorosłe dziecko, mężczyzna lub kobieta, spotkało się z matką i oni sobie wybaczyli. Ponieważ matka bardzo cierpiała przez utratę swojego dziecka. Jej Dusza została zraniona i przerwany program i jej misja edukacji i pomocy w duchowym dojrzewaniu tego dziecka.
2. Aby przez pewien czas po tym przebaczeniu oni żyli razem - tak długo, ile potrzeba do ukończenia programu dojrzewania, traktując siebie z niezwykłą czułością, Boską Miłością i ze zwiększoną uwagą. Wtedy Dusze obu zostają uzdrowione, a Dusza dziecka w przyśpieszonym tempie dojrzewa i osiąga wiek duchowej dojrzałości/duchowego pełnolecia.

Czasami jednak się zdarza, że takie dziecko płci męskiej nie ma możliwości spotkania się i zamieszkania ze swoją matką, ponieważ ona albo już wyszła z wcielenia, albo jest bardzo daleko i oboje nie mogą się spotkać z jakiegoś powodu, chociaż chcą lub ona nie chce tego. W takich przypadkach istnieje druga szansa osiągnięcia dorosłości w duchowości: aby mocno zakochał się i ożenił, a jego żona potrafiła stać się na początku dla niego kochająca żoną i być jak delikatna, oddana i kochająca matka, podczas gdy dojrzewa i staje się mężczyzną. Ten drugi wyjątek dotyczy tylko chłopców.

W przypadku, gdy bardzo kochająca babcia pomaga wychować to dziecko i więź z obiema kobietami nagle się urwała, stres i szok w jego Duszy podwajają się. I bez względu na to, ile lat ma ciało takiego dziecka, jego Dusza pozostaje w wieku, jak w momencie rozłąki! I jest bardzo możliwe, że życie dziecka będzie trwało jak we mgle, jak we śnie, i ono byłoby zagubione, nawet jeśli na zewnątrz nie bardzo jest to widoczne. Tak naprawdę dzieje się tak, że takie dziecko wegetuje przez wszystkie następne lata, oczekując, że matka powróci do jego życia - na subtelnym planie, na poziomie Duszy.

Niezwykle rzadkie jest, aby utrata ojca doprowadziła duszę dziecka do takiego stresu, że przerwie jej rozwój, jeśli dziecko pozostanie z matką, a ona będzie wychowywała go z miłością, bez względu na to, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka. Jest to prawie niemożliwe, aby tak się stało.

Kiedy taki człowiek popełnia błąd w swoim życiu, wygląda to tak, jakby zgrzeszyło dziecko - bez gromadzenia dużej ilości karmy, ponieważ jest to Dusza dziecka, i JAM JEST Obecność Jednego mam to na myśli.

Dlatego, kiedy spotykacie takiego człowieka, pozostańcie bez potępienia i ze zrozumieniem dla niego i jego dziecięcych przejawów.

Taki człowiek nawet jeśli spotka się z matką lub jeśli jego żona kocha go i jest cierpliwa, jego dziecięca Dusza potrzebuje czasu, aby dojrzeć i wyrosnąć w dziecinnych przejawów; i one stopniowo znikną, jeden po drugim.

Bądźcie wyrozumiali, cierpliwi i z Boską Miłością dla takich ludzi. To jest najlepsze.

Wszystko, co zostało tutaj powiedziane, dotyczy tych ludzi-dzieci, które od początku są przedstawicielami Sieci Światła.

JAM JEST Obecność Jedynego

 

© Rosica Aweła

do "Nauka"


ZJEDNOCZENIE
www.edinenie-vsemirno.net